's-Graveland in oude ansichten

's-Graveland in oude ansichten

Auteur
:   B. Goedemans
Gemeente
:   's-Graveland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3696-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Graveland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Het ,.Logement G. Boeschoten" op de hoek van de Heerenweg en Cannenburgerweg ornstreeks 1900. Dit hotel is als zodanig in gebruik geweest tot 1921.

53

54

Een Ankeveens schoolreisje in 1911. Met paard en wagen ging de schooljeugd onder leiding van meester Van de Krabbe naar het station te Hilversum. De reis ging verder "met de spoor" helemaal naar Nijmegen. Het hoogtepunt was een bezoek aan de Duivelsberg met het uitzicht op Kleef.

H et dorp Kortenhoef,

Kortenhoef, of Curtevenne, zoals het ornstreeks 1100 genoemd werd.vdroeg weer later, ornstreeks 1200, de naam Curtehove. Het is een zeer oud dorp, een van de oudste dorpen uit de omgeving. Wanneer het ontstaan is kan niet met zekerheid gezegd worden. Het oudst bekende charter, uit 1156, waarin de naam Curtevenne wordt genoernd, berust in het Domkerkarchief in Utrecht. Aan de hand hiervan werd in 1956 op luisterrijke wijze het 800-jarig bestaan van het dorp gevierd, waarvan vooral de verlichting van het vaartje met zijn draaibruggetjes des avonds zeer veel belangstelling vanuit de orngeving trok, Ook de overbekende wielerronde, die nog jaarlijks wordt gehouden en zeer vee! publiek trekt, is nog steeds een voortzetting van de festiviteiten rond het 800-jaar bestaan van het dorp. Het dorp Kortenhoef is een typisch veenstreek dorp, zeals bijvoorbeeld Ankeveen en Loosdrecht.

Het oude dorp is langgerekt gebouwd langs een dijk met daarnaast een vaart.

De huizen liggen zowel langs de dijk als aan de overkant van de vaart, Deze laatste zijn veelal met de dijk verbonden door middel van draaibruggetjes, in Kortenhoef kortweg "draai" genoemd. Aan de overzijde van de vaart staat ook het hervormde kerkje, eertijds met de weg verbonden door een typisch bruggetje met treden, door de inwoners "de rooster" genoernd, In 1950 werd deze rooster vervangen door een ophaalbrug.

Hoe oud dit kerkje is, is rnoeilijk na te gaan, Wei is

bekend dat er al in 1380 een kapel was en vermoedelijk werd deze in de vijftiende eeuw verbouwd tot de tegenwoordige kerk. In 1921 werd de toren, die voordien zeer scheef stond, gerestaureerd en gedeeltelijk weer recht gezet. Thans, in 1971, wordt het schip en het koor onder toezicht van monumentenzorg van buiten en van binnen gerestaureerd. Ook wordt de oude sacristie, die begin 1900 werd gesloopt, er weer bijgebouwd, zodat binnen afzienbare tijd de kerk weer in zijn oude glorie hersteld zal zijn.

In 1935 onderging het zo rustige dorp een grote verandering door de aanleg van het Hilversurnse kanaal. Zowel het dorp als het vaartje werden doorkruist en als het ware in twee delen gesplitst, maar gelukking is het kanaal zo aan de omgeving aangepast dat het bijna niet als een kanaal te herkennen is. Bijzonder veel aandacht heeft men besteed aan de natuurlijke begroeiing en aan de ongelijkrnatige oevers, ook de inhamrnen en de verbindingen naar andere plassen heeft men gelaten zoals ze waren.

Velen, die de hoge kanaalbrug passeren, voorzover zij niet bezeten zijn van de tegenwoordig zo verderfelijke haast, verpozen zich daar een tijdje, om te genieten van de mooie omgeving en het prachtige vergezicht, vooral tegen de avond als de rust voor een groot gedeelte weer over het dorp is teruggekeerd.

K. Voorn Szn,

Weg van 's-Graveland naar Kortenhoef.

56

Dit is de meent, thans Kerklaan, gezien vanaf de Smidsbrug. Onder de veranda woonde Bakker Bart. Links ziet u nog de meentsloot met het weiland daarachter; nu staan er de huizen langs de Kerklaan.

De Meent

Het witte gebouw rechts is cafe de Tram van Sientje Baar, thans cafe van 't Klooster. Links staat nag een brandspuithuisje, zoals er toen in vele dorpen te zien waren. Op deze plek staat thans het wijkgebouw van het Groene Kruis.

57

L'irgave van A. Ytssers, 's Graveland.

R. K. Kerk.

De katholieke kerk aan de Kerklaan werd in 1880 gebouwd door architect Tepe, onder pastoor W. J. van Soest, die op 13 juli 1902 zijn zilveren feest als pastoor van Kortenhoefvierde. Hij overleed op 17 oktober 1910.

H ier ziet u het interieur van de Sint-Antoniuskerk, kort na de inwijding op 8 juni 1880. Professor De Rijk noemde deze kerk in zijn boek "Wandelingen door het Gooi" een der schoonste uit de omtrek.

59

60

Aan het einde van de Kerklaan komt men aan een zeer mooi plekje, Inmiddels zijn de tol, het sluisje en de brug verdwenen. Gert en Gerritje van de Sluis, zoals zij werden genoernd, hebben er hun hele leven gewoond.

Dit plekje zullen vel en zich niet meer kunnen herinneren. Deze boerderij stond waar nu de volkstuintjes zijn tegenover de "twaalf huizen". Op de achtergrond is de sluis van Gert en Gerritje nog net zichtbaar.

61

62

Een mooi stukje Kortenhoef, met zijn vaartje en de voor velen bekende draaibruggetjes. In het huisje links is thans gevestigd ,,'t Antiek Boerderijtje".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek