's-Graveland in oude ansichten

's-Graveland in oude ansichten

Auteur
:   B. Goedemans
Gemeente
:   's-Graveland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3696-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Graveland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Kortenhoef

Kallenbur1

De oude Kattenbrug, waarvoor omstreeks 1922 een ophaalbrug in de plaats kwam. De boerderij aan de linker zijde wordt al enkele jaren bewoond door de familie Boom.

63,BOERDERIJ, KORTENHOEF

64

Deze boerderij was een van de oude mooie boerderijen die Kortenhoef gekend heeft en die door vele schilders vereeuwigd werd. Op de achtergrond, vaag zichtbaar, de oude pastorie van het eind vorige eeuw afgebroken houten katholieke kerkje. In 1970 zijn de laatste resten van de oude boerderij onder de slopershamer gevallen.

Dit is de oudste foto van wat nu de jeugdherberg "de Karekiet" is. Het werd eind vorige eeuw gebouwd als schildersatelier voor mevrouw Van Mesdag-van Calcar, echtgenote van de maker van het Panorama van Mesdag in Den Haag. In 1908 werd hier de eerste tentoonstelling van schilderijen gehouden van schilders die toen werkten en logeerden bij de familie Beijer in het Rechthuis, o.a. Gabriel, Bassert, Poggenbeek van Everdingen, Wijsmuller en enkele jongeren zoals B. A. van Beek, A. Smeerdijk en E. R. D. Schaap en J. Ritsema.

65

66

In het huis links heeft jarenlang "de Meester" gewoond, namelijk hoofdonderwijzer P. Garretsen van de openbare lagere school. Hij was een man met veel arnbities, 0.'1. secretaris-penningmeester van de polder, organist van de hervormde kerk en voorzitter van de gymnastiekvereniging D.O.K. In 1961 werd het huis afgebroken en het moest plaats maken voor de Burgemeester Wildeboerschool.

Kerkbuurt

Gezicht op de Kerkbuurt omstreeks 1900, met boven het geboomte het ranke torentje van de hervormde kerk. Links het huisje van Naatje Mooi, verder zien we de vaart met zijn draaibruggetjes en bootjes.

Xortenhoef

67

68

Nogmaals een gezicht op de Kerkbuurt, nu van de andere kant. In het huis links woonde Hein Kollman, de laatste veenbaas van Kortenhoef. In het laatst van de vorige eeuw werkten velen als baggeraars en turfmakers. Nu staat op deze plaats het gerneentehuis, gebouwd in 1910.

qemeenfehuis, Korienhoef,

Op deze foto ziet u het gemeentehuis, eens het middelpunt van het oude dorp, met links het eeuwenoude, nag bestaande hotel het Rechthuis, waarin tot het einde van de vorige eeuw de oude Beijer de scepter zwaaide. Het stand bekend am zijn schilderijenverzameling van de vele kunstschilders die daar logeerden. Jammer dat deze collectie door veiling van de erfgenamen her en del' verspreid is.

69

70

Op deze toto de uitreiking van het vaandel in 1921 aan D.OK., een vereniging die in het oude dorp een grote plaats innam. Achter het vaandel "meester" P. Garretsen, voorzitter. Rechts vooraan in korte broek de leider, bij ons bekend als Piet van Klaas Bakker van de Zuwe. Jammer dat D.OK. sinds een paar jaar zijn activiteiten moest staken bij gebrek aan oefenruimte in het oude dorp. Het jongetje links is de thans bekende Roelof Pos van de wielerronde.

Ook op deze foto een vaandeluitreiking en wei aan de "Muziek", een vereniging waar de dorpsfestiviteiten veelal om draaiden. In de deur, met hoed, burgerneester J. Warmolts; rechts vooraan de rijks- en gemeenteveldwachters Van Heumen en Langelaar. Links vooraan staat de dirigent, A. A. van Dijk.

71

72

Gezicht op de Kerkbuurt met links de oude brug naar de hervormde kerk, in de volksmond al meer dan 200 jaar de "rooster" genoemd. Aan de vaartkant een del' vele stoepen van die tijd, waar men water kon scheppen voor o.a. huishoudelijk gebruik. Ze verdwenen toen in 1921 de waterleiding werd aangelegd. In het huis links op de voorgrond woont al sinds 1830 de familie Spaan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek