's-Gravendeel in oude ansichten deel 1

's-Gravendeel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   B. van der Bom
Gemeente
:   's-Gravendeel
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3697-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravendeel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

A. G. ",-D. 357.

5. 1900. De Heul met de hervormde kerk. Het lange woonhuis (rechts) zou oorspronkelijk een school zijn geweest, doch dam-over ontbreken voldoend~ gegevens. In de dertiger jaren is het pand gesloopt en zijn op die plaats de winkel van Monster en het woonhuis van Barth gebouwd.

6. 1901. De Buitendijk, later de Beneden- en Bovenhavendijk genoemd. Veel is hier veranderd. Slechts twee huizen zijn nu nog aanwezig, nl. het eerste huis rechts en het huis in het midden van de foto, beneden aan de "stoep". De huizen met de rieten daken zijn eerst door brand verwoest, vervolgens opgebouwd en daarna weer afgebroken voor de aanleg van de nieuwe dijk en de weg naar het veer. Door ophoging van de dijk - zie het huis rechts - kwam de dorpel van het venster gelijk met de begane grond en kwam de deuringang uit in een verdieping in de dijk die men een .Jio-lo" noemde.

s'<:fraoendeel

Ned. Herv, Kerk. IIlgebrand 10 Me; 1904.

/O.L.

7. 1902-1903. De Middelkreek, gezien van uit het Weegje (thans Hendrick Hamerstraat). De Kerkstraat, waarvan een gedeelte is te zien, is vrijwel niet veranderd.

"s'Gravcndeel

Ned. Hen', Kerk Afgebrand '0 Mei '904.

8. 1904. Op 10 mei 1904 werd het kerkgebouw van de Nederlands Hervormde Kerk geheel door brand verwoest. Zie op de foto bij de muurresten het trapje naar een verhoging onder een afdakje. Vandaar werd iedere zondag al het belangrijke, ook niet-kerkelijk, nieuws in het openbaar voorgelezen. Het gebruik stamde waarschijnlijk uit de periode 1731-1864, toen de ambachtsheerlijkheid 's-Gravendeel en Leerambacht in eigendom aan Dordrecht toebehoorde en vandaar uit werd bestuurd. Benoemingen van sehepenen e.d. werden door de sehout en later door de - eveneens door Dordreeht aangestelde - vendumeester van de heerlijkheid bekend gemaakt. De laatste voorlezer was de dorpsafslager W. Barendregt. Na 1904 is het gebruik van buiten voorlezen afgeschaft.

8' Gracendeel

Lange straat

9. 1905. Langestraat. Het derde huis rechts was het postkantoor. Aan de huizen van de rechtse kant is niet veel veranderd, hoogstens wat aan de gevels. De meeste huizen zijn er nog. Aan de linkerzijde was een sloot. Deze diende niet alieen voor afvoer van regenwater, maar ook voor het doorlaten van vers water, dat werd gebruikt voor huishoudelijke doeIeinden (zie de stap) en tevens voor bluswater tijdens brand.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek