's-Gravendeel in oude ansichten deel 1

's-Gravendeel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   B. van der Bom
Gemeente
:   's-Gravendeel
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3697-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravendeel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

's -Gravendeet

Haven

--

15. 1908. Vanwege de gunstige ligging aan het grate vaarwater de Kil, bezat 's-Gravendeel eeuwenlang een druk bezochte haven en dientengevolge een aanzienlijk aantal binnenschippers, Op het einde van de vorige eeuw hadden ongeveer vijftig schippers in 's-Gravendeel hun domicilie.

16. 1909. De openbare school op 16 september 1909. Links staat de hoofdonderwijzer Meier, rechts de onderwijzer meester Jan Reedijk. De onderwijzeressen zijn links juffrouw De Geus en rechts juffrouw Plukhooij. Omdat niet aIle namen bekend zijn is het noemen van namen achterwege gelaten. De foto is genom en op het schoolplein met als achtergrond de serre van het huis van de .Jxrvenmeester".

17. 1909. De christelijke school. Links zien we de hoofdonderwijzer Van der Sluis, rechts. de onderwijzer Hebly en de onderwijzeres, juffrouw Timmers. Ook van deze kinderen zijn niet aile namen bekend.

Gravendeel

Riviergezicht

18. 1909. De Kildijk, genaamd Bevershoek, doch in de volksmond "Kapershoek" of "Koppershoek", De op de foto aanwezige huizen zijn nog steeds bewoond, ondanks het feit dat de dijk in 1916 en in 1953 is opgehoogd. Op de voorgrond de parlevinkerssteiger van Vervoorn die beneden (links) woonde. Niet te zien is de aanlegsteiger van de rederij Thor. Als hier de schepen uit Dordrecht, Rotterdam, Geertruidenberg of Waalwijk aanmeerden gaf dat vee] drukte van gaande en komende reizigers en ook van het vee dat met die schepen werd vervoerd.

19. 1910. Deze foto, die eind augustus genomen is, geeft een duidelijk beeld van de bedrijvigheid in de haven, voornamelijk het Iossen van vIas. Het schip op de voorgrond blijkt juist te zijn gelost, want de luiken worden gesloten. Rechts de aken met karnemelk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek