's-Gravendeel in oude ansichten deel 2

's-Gravendeel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   B. van der Bom
Gemeente
:   's-Gravendeel
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3698-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravendeel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

's-Gravendeel Kaai

". ':.1!L, .. 'l' ยท'3~ e .

::1~

i

?"#'f./.-

~

29. De Kaai ornstreeks 1913. De benaming "De Kaai" is weI wat ruim genomen, maar het was destijds gebruikelijk om deze stoep gernakshalve de Kaai te noemen. Eveneens was het ~ en is het nog gebruikelijk om een afrit een "stoep" te noemen. Aan deze stoep, van de Rijkestraat naar de Kaai, woonden de families Den Boer, Visser en Moret (broodbakkerij). Het hoge gebouw links op de achtergrand is van de familie De Best. Tussen de wit geschuurde boomstarnmen die, evenals het strookje grand tot aan de rand van de straat, aan de familie Visser toebehoren, is een huis te zien dat door verschillende mens en is gebruikt als woon- en bedrijfspand. Achtereenvolgens waren dat onder anderen: Naaktgeboren (timmerrnan), Brusse (textiel), Johannes Seip (slagerij) en Kooijman (klornpenhandel). In de laatste oorlogswinter, 1944/1945, was hier de centrale keuken gevestigd en tot op heden is het pand in gebruik bij het loodgietersbedrijf van de firma W. de Zeeuw. Op het erf stond een houten huis dat veelal "De Planken Wammes" werd genoemd. De personen op deze foto zijn Aai de Boer, Gerard van der Sluis en J. Naaktgeboren (landbouwer).

30. De Beneden Havendijk in 1916. De Havendijk werd in de volksmond "Den Buitendijk" (boven) en "Onder an den Buitendijk" (beneden) genoemd. Het bord aan de winkel van bakker Aardoom "Stapvoets rijden" - is tijdelijk bedekt met de mededeling dat de Kapersweg is afgesloten. Vrijwel zeker is dit niet door een autochtone 's-Gravendeler geschreven, aangezien de dorpelingen de Bevershoek .Jiet Koppershoek" noemden. Zei men het netjes, dan was het Kapershoek. Bij de afbeeldingen van de Bevershoek wordt nog nader op deze benaming ingegaan. Op een afbeelding van 1911 is de Havendijk nog niet opgehoogd, op deze afbeelding weI. De notebomcn zijn echter nog niet gerooid.

31. De Kaai in 1906. Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond werd op zaterdag 21 juni 1906 een fietstocht door Zuid-Holland georganiseerd. Van Dordrecht naar Oud-Beijerland voerde de reis ook door "s-Gravcndcel, alwaar de groep met muziek van de plaatselijke muziekvereniging "Semper Crescendo" werd verwelkomd. De foto werd genomen op de Kaai, voor het huis van dr. Bossers (zie de fraaie daklijst),

32. De Molenvliet in 1908. Het is mogelijk dat deze vliet, onderlangs de Molendijk, officieel "Molenvliet" was genaamd. De naam kan ook be trekking hebben op de watermolcn die halverwege de Molcndijk en Den Tol heeft gestaan. In de volksmond sprak men van "de Vliet van Van Brugge". De vrouwen links op de voorgrond zijn dochters van Rook Verkerk, die het laatste huis aan de Noord Voorstraat bewoonde. Vrij zeker is dit eeuwenoude pand bij de ouderen nog bekend als de winkel van vrouw Verkerk, waar snoep en vooral "stroperties" werden verkocht. In de jaren twintig is het pand afgebroken en werd op deze plaats een nieuwe slagerij gebouwd voor Gerrit Verkerk. In het eerste huis op de Molendijk woonde schoolmeester Bax en naast hem schoen- en zadelmaker Vijfwinkel.

33. De Molenvliet in 1928. Op deze foto - bijna hetzelfde beeld als de vorige -- is nog cen gedeeltc te zien van het oude huis van vrouw Verkerk. Gezien de bouwstijl zou hct huis nog kunnen dateren van voor 1825, toen een groot gedeelte van het dorp door brand werd verwoest. Het vertoont namelijk enige overeenkomst met de huizen op cen tekcning in Van Ollefens "Dc Nederlandsche Stad- en Dorp beschrijver".

Molen '8 Gravendeel

34. Op 13 maart 1841, 'savonds om acht uur, is de houten wipkorenmolen, staande aan de Molendijk, met huis en schuur geheel afgebrand. In hetzelfde jaar is de molen in steen herbouwd; hij behoorde aan W. Vliegenthart, Op 8 oktober 1861, 's avonds om elf uur, is de molen (met oliemachine) weer afgebrand. In 1862 is hij weer opgebouwd en de oliernachine is vervangen door een stoombloemmachine. De molenaar, W. Vliegenthart, is in 1863 spoorloos vcrdwenen. Het bedrijf werd voortgezet door August Hoelzer, die was gehuwd met de dochter des huizes, Pietje Vliegenthart. Op 15 juli 1864 is deze molen te Dordrecht publiekelijk verkocht door notaris V.D. Nibbelink uit Zwijndrecht, voor de prijs van dertienduizend gulden, aan T. Verbaan te Puttershoek, Jb. Dam en Zoon te Strijen en B. Voordendag te Strijen. Molenaar August Hoelzer is daarop onmiddellijk met zijn vrouw naar Duitsland vertrokken. Op 3 juli 1868 is de bliksem ingeslagen in de korenmolen, doch dit heeft gecn ernstige gevolgen gehad. Bijna honderd jaar heeft de familie Dam de molen in bezit gehad. Thans is de gerestaureerde molen in gebruik bij C. van Hcesen.

35. Omstreeks de jaren dertig werd al op moderne wijze koolzaad gedorst. De dorsmachine stond op het veld op een vaste plaats opgesteld en met zogenaamde zaadsleden werd het droge gewas naar de machine gevoerd. Omstreeks 1900 was het koolzaad dorsen een folkloristisch gebeurcn, waarbij het dorsen werd gedaan door paarden waarvan de hoefijzers waren afgehaald. De paarden lie pen over het koolzaad, dat op grote zaadkleden werd uitgespreid. Bier en harmonikamuziek waren daarbij onontbeerlijk. Het dorsen op deze foto gebeurde op het land van Aart de Zeeuw, aan de eerste kruisweg tussen de Boendersweg en de Langendam. Van Bas de Vos (bouw- en melkknecht bij Aart de Zeeuw) vernamen wij dat op deze foto onder anderen staan, van links naar rechts: op het paard Aart van der Wulp, naast het tweede paard Bas de Vos, vervolgens Wim de Zeeuw Azn., Kecs de Penning, Kees Robbemont, Teun Mol, twee niet bekende meisjcs, landbouwer Aart de Zeeuw, op de rug gezien Aart van der Wulp sr., twee zoons van Aart van der Wulp, dan Henk Quaak en geheel rechts op de foto Maarten de Vos.

36. De vlasroterij van de gebroeders Visser, circa 1918. Vooraan, van links naar rechts: Dries Smaa1, Henk van Prooijen, Zeeg Robbemont, tussen Dries en Henk staat Leen Streefkerk (stoker), op het paard zit Arie Barendregt, naast het paard staat Harmen de Penning, dan Arie Borel, Pieter Jan Visser, op de rootbak zit Dries van Prooijen, vooraan op de rootbak Henk Visser Gzn. en de jongen naast hem is ons onbekend. De meisjes op de voorgrond zijn dochters van Wim de Zeeuw, die voorman was bij de gebroeders Visser.

37. De Kerkstraat voor 1920. In de oudste geschriften over Leerambacht wordt reeds de "Kerckstraate" genoemd. Plaatselijk spreken de bewoners over "Achter-de-Kerk". Het eerste huis werd bewoond door Arie Naaktgeboren ("Arie van Lodewijke"). Vervolgens zien we het huis van T. Reedijk, daarna de pastorie en ten slotte de huizen van J. Reedijk (vlasser) en Jan Abraham de Geus (landbouwer). Het huis links op de voorgrond (met de levensboom in het bovenlicht) huisvestte van 1940 tot 1945 het politiebureau.

38. De pastorie van de Hervorrnde Kerk in 1926. In juni 1975 werd de van 1788 daterende pastorie gesloopt. Hoewel het bijna tweehonderd jaar oude herenhuis beslist wei historische waarde bezat, werd toch tot afbraak overgegaan. Naar men zegt achtte Monumentenzorg de orngeving niet voldoende geschikt om het gebouw voor afbraak te behocden. Ook hier is het raam boven de deur - het bovenlicht (snijraam) versierd met een fraai ijzeren ornament. In de deuropening staat Bastiaantje de Zeeuw, de dienstbode van ds, Gerrits.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek