's-Gravendeel in oude ansichten deel 2

's-Gravendeel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   B. van der Bom
Gemeente
:   's-Gravendeel
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3698-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravendeel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

'r Weegje

69. 't Weegje in 1912, thans de Hendrik Hamcrstraat. Van de kerk is slcchts de torenspits te zien en op de sehoorsteen van de maalderij is nog geen ooievaarsnest gebouwd. De straatverlichting gesehiedde nog met petroleum. Het eerste huis reehts staat er nog steeds. Op de achtergrond zien we de schuur van Dries Dekker (schoenmaker en slaehter). Duidelijk is links op de voorgrond het huisje van Teun den Boer en Kee van Oudheusden te zien.

70. 't Weegje in 1914. Hier is de foto genomen vanaf de richting van de Heu!. Links staat het arbeidershuis behorende tot het landbouwbedrijf van Mees Naaktgeboren. Op de achtergrond zien we de boerderij van Jan van der Giessen, daterend van 1754. Opvallend is de scheef gegroeide boom, die op verschillende foro's van "t Weegje is te zien. Hieruit blijkt dat deze foto rond 1914 is genomen.

nt Weegje

71. 't Weegje in 1925. Deze bijzonder mooie foto is eerder een afbeeiding van de Middelkreek en de kerk, dan van 't Weegje. De bomen op het Kerkplein (destijds het oude kerkhof) zijn geplant in 1886 en zijn in 1925, blijkens deze Ioto, nog niet gerooid. In het Weegje woonden, in de huizen aan de rechterkant, Jan de Jong (kolenboer), vervolgens Dirk den Boer en daarna Dirk de Zeeuw en Siem Wolst. Op de achtergrond staat de schoorsteen van de maalderij van Barendrecht, waarop het ooievaarsnest ligt, dat jaar na jaar werd bewoond. Nadat de schoorsteen was afgebroken, verhuisden de ooievaars naar het dak van de christelijke school. Aan de linkerkant van 't Weegje, Iangs de Middelkreek, staat het huis van meester Overweel en daarnaast het huisje van Saartjc Overweel. Links van de Middelkreek, "Achtcr-de-Kcrk", zijn de bocrderij van Izak Lagestec en het huisje van Teun den Boer zichtbaar.

72. 't Weegje in 1928. Foutief staat op deze ansichtkaart gedrukt "Het Wecgtjc". In oorsprong is het verrnoedclijk slechts een landbouwpad gewcest, want op oude kaarten staat het niet als een weg getekend. De huizcn links werden bewoond door Bas van der Erven, Huig Tak, Wim Tak en A. v.d, Giessen. Vervolgens het landbouwbedrijf van J. van dcr Giesscn. (Blijkens de muurankers dateert dit huis van 1754.) Later werd dit het bekende zuivelbedrijf. De huizen reehts werden bewoond door Bart van Iperen, Nart den Hartog, P. de Zeeuw en P. van Twist. De kleine jongen op de voorgrond is Reindert de Vries, een won van boekhandelaar A. de Vries, de uitgever van deze ansichtkaart.

't Weegje

's Gravendeel

73. 't Weegje ornstreeks 1930. Met deze afbeelding wordt de serie van 't Weegje afgesloten. Veel is hier veranderd, Aileen de kerk blcef vrijwel ongewijzigd, zij het dat de toren door oorlogsgeweld in 1940 werd vernield en na de bevrijding in enigszins andere vorm - meer gelijkend op de toren van v66r de brand van 1904 - weer werd opgebouwd. Waar eens de Middelkreek was, zijn nu verkeerswegen, die onder meer toegang verlenen tot de nieuwe woonwijken in de polder Nieuw-Bonaventura. De personen op de foto zijn onder anderen burgerneester Roodenburg en zijn echtgenote, mevrouw RoodenburgVermaat.

Stryenschedyk

's Gravendeel

74. De Strijenschedijk in 1929. De dijk is nog bedekt met keislag en de bomen tangs de dijk zijn nog niet gerooid. Enige jaren later is de dijk van een betonnen wegdek voorzien en zijn bij de huizen betonnen trappen en ijzeren leuningen gebouwd. Vooral in de herfst was deze dijk vaak slecht begaanbaar door regen en modder. in de huizen links woonden de families Robbemont en Verzendaal. Het hoger gelegen huis daarnaast was van Abr. Jabaay. in het huis daaropvolgend waren het bedrijf en woonhuis van het autoreparatiebedrijf Boersma en Van Beek. Later werd in dit pand het aardappelpakhuis van L. van der Giessen gevestigd.

75. Het "Kobussieshuissie". Volgens de geschiedschrijvers heeft 's-Gravcndeel zich nooit helemaal hersteld van de brand van 1825, waarbij het halve dorp afbrandde (eenenzeventig huizen) en ruim achthonderd personen dakloos werden. Na de ramp werden - voornamelijk in Dordrecht - hulpacties ondcrnomen en spoedig werd met het slopen en met de wederopbouw begonnen. Bouwvaklieden van ver buitcn de gemeente werden aangetrokken, waaronder een groep Brabanders. Omdat zij dag en nacht in het dorp verbleven bouwden zi] van de restcn van dc afgebrande huizen een onderkomen aan de Strijenschedijk. Vanwege hct feit dat de aanvoerder van de Brabanders Jacobus hectte, krceg het onderkomen in de volksmond de naam het "Kobussieshuissie". Het pand was in feite niemands eigendom. Later is het als cigendom beschouwd van de eigenaar van de grond. Lang diende het pand als onderkomen voor zwervers en passerende kermisgasten. Pietje Puk, Floor den Blauwsel en een man die met een bruine beer rondging verbleven vaak in het "Kobussieshuissie". Later werd het als woonhuis ingericht en de laatste bewoner was het echtpaar L. de Boer-Hartman. In 1971 brandde het huisje af.

76. Schenkeldijk in 1930. Het heeft lang geduurd voordat de Schenkeldijk werd bestraat. Begrijpelijk is dat vooral in de herfst, tijdens het "pee-rijden", de weg onbegaanbaar werd. Het eerste huis rechts is van Jan Besseling, vervolgens zien we dat van Arie Weeda. Aan de linkerkant zien we de vlasserijen van Teunis en Jaap Huisman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek