's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Johan Schwencke
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3436-1
Pagina's
:   168
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Den Haag

Lange VoorholJt

85. Welk een rust ging vroeger van het Lange Voorhout uit, die deftige allee, waar men kon genie ten van een wandeling. Er viel nog geen auto te bekennen.

86. Ret komt nogal eens voor dat op prentbriefkaarten foutieve onderschriften staan. Op de afgebee1de ansicht is "Koninginnegracht" vermeld; dit moet zijn: Prinsessegracht. Ret gebouw met de zui1en is de in 1839 gestichte behuizing van de Tekenacademie, opgetrokken in neo-klassieke stijl door stadsarchitect Z. Reyers. Van deze tempel der kunst ging uiterlijk meer sfeer uit dan van het huidige gebouw in vormen van nieuwe zakelijkheid.

Vijverberg on Voorhout

" Dr. Tre"J<l<r ce., teipzie. 12322. Nachdruck verboten.

87. Wij zien hier een klein gedeelte van de Lange Vijverberg, Korte Vijverberg en ook nog een stukje Toumooiveld. Voor het prachtige hoekhuis rechts (voorheen de Nieuwe Doelen) is de eerste steen gelegd op 11 december 1636 door prins Willem II. De gulden letters in de kroonlijst getuigen daarvan. Lang was in dit gebouw het gemeentemuseum gevestigd. Links het Huis van Caan, dat een lange voorgeschiedenis heeft. In kleinere staat heette het "De Diamanten Rinck". Het is lang in het bezit van de familie Caan van Neck geweest.

88. Ben afbeelding van het Huis van Caan, zoals het tot 1925 prijkte op de hoek van het Tournooiveld en de Lange Vijverberg.

89. Ret Smidsplein met een gedeelte van de kanongieterij en reehts een glimp van het Tapijthuis, waarover straks meer. Van dit alles is ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog niets meer over. Tussen beide gebouwen een doorkijk naar de Prinsessegraeht, waar juist een tram passeert.

90. Ben decoratief beeld van het deftige Tapijthuis, dat voor deftige woningen kostbare wandbekleding leverde. In het midden van de negentiende eeuw werd het bewoond door de douairiere Van der Spiegel, later door R.H. Arntzenius. Ten slotte was het Franse gezantschap in de bekende, licht geschilderde woning gevestigd.

91. De voorgeve1 van het prachtige geschuthuis, ontworpen door Pieter Post en op 24 augustus 1665 in gebruik genomen. Eens prijkte het aan de Nieuwe Uitleg, bij de Kanonstraat. De foto is uit het jaar 1895, to en de Hogere Krijgsschool erin werd gevestigd. Na de Tweede Were1doorlog b1eek het gebouw zozeer te zijn beschadigd door bombardement, dat het moest worden gesloopt. Het wapen kon nog worden hersteld en werd aangebracht aan de geve1 van het Departement van Defensie aan de Ka1vermarkt. Een oude poort vormt de zij-ingang in de Bagijnestraat 40.

~~~~'a..~ ~~_

'?;. DI Trenkler 0>. v,iP/i! :~. !74b. ;-;aChd'U:~- ~e~~"tt. .flL ~ I' '.

---- -- ~

92. Bij het bombardement op 3 maart 1945 is het Korte Voorhout vrijwel geheel verwoest. Gelukkig is de Koninklijke Schouwburg behouden gebleven. Een groot verlies was het hotel Paulez, links op de afbeelding te zien. Reeds in de achttiende eeuw was het een herenlogement. Dit werd hervormd door Paulez, voorheen kastelein in het huis Den Dell (vermoedelijk een verbastering van Huis ten Deyl), daarna in de Witte Societeit. Het kon reeds in de loop van de negentiende eeuw bogen op voorname en zelfs vorstelijke gasten.

93. Het Korte Voorhout in zijn glorietijd, met de dubbele rij zware kastanjebomen. Links, op de hoek van het Smidsplein, het reeds genoemde Tapijthuis, rechts het huis van het Provinciaal Gouvemement. Eens woonden hier de schatrijke Suasso's en de Commissaris van de Koningin. In de verte is een gedeelte van de Bosbrug en het Wachtje te zien.

94. De hoofdingang van het Haagse Bos, de Bosbrug en het Wachtje. In het midden van de negentiende eeuw diende het Wachtje voor ambtenaren van de stedelijke accijnzen. Daarna was het een grenadierswacht; naar met een loep op de originele ansicht kon worden vastgesteld, zijn de donkere figuren vaar het gebouwtje militairen. In de loop van de twintigste eeuw deed het dienst als politieposthuis en ten slotte als cafe. Het is op 3 maart 1945 door het bombardement zwaar beschadigd en daarna gesloopt.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek