's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Johan Schwencke
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3436-1
Pagina's
:   168
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

105. Ret hier getoonde bee1d van de Hertenkamp schijnt hedendaags, toch stamt het uit 1906. Af en toe hoort men nog de naam Koekamp. Ret terrein was a1 in 1316 bekend. Eeuwen ge1eden werden er stierengevechten gehouden. lange stieren werden daar op e1kaar losge1aten, een spe1 dat door edellieden werd bevorderd. Ret 1aatste stierengevecht schijnt in de vijftiende eeuw te zijn gehouden. Vermoedelijk werden er ook koeien geweid, vandaar de naam Koekamp. Op 31 juli 1907 yond er de afdanking van het Haagse schutterijkorps p1aats.

106. De hier weergegeven kaart stamt uit dezelfde tijd als de vorige.

107. De titel ,,'s-Gravenhage in oude ansichten" is op deze kaart volkomen van toepassing, want het beeld van de stad wordt oak bepaald door de bewoners en de mode.

Korte Pooren

1 ~ Uitg. Buurman-De !Ju." A.materdam, YY.

108. Een blik in de Korte Poten naar de Herengracht in 1902. Op de hoogste balk staat "Modeme kantoormeubelen" en op de onderste "J. Meeussen en Zn, Kantoor- en Teekenbehoeften". Alom bekend was de zaak van Hendriks. Een advertentie uit 1884 luidt aldus: "In de Koffiebaal brandt men dagelijks op duitsche wijze zuivere preangerkoffie, uitmuntend door geur en smaak. Prijs per 5 ons 55 cent. J. Hendriks, Korte Pooten 30, 's-Gravenhage." Wie zaterdags aldaar ten minste een half pond koffie kocht, ontving gratis een puntzakje kandij.

"

109. De Lange Poten, in de richting van de Korte Paten. Rechts het Ministerie van Justitie, links dat van Oorlog (thans Defensie). Aan de linkerzijde waren bekende zaken, zoals Couvee, Sprecher en andere.

110. Ben beeld bij avond van het hotel "Centraal" in de Lange Poten en de ernaast liggende winkeL De foto is genomen in het jaar 1900, toen er nog een open terras was.

111. Een blik in de Lange Poten bij de hoek van het Spui, Deze kaart is ook curieus vanwege de erop voorkomende correspondentie van 30 augustus 1903: "Dinsdagmiddag ga ik om 12 uur spoortijd uit Den Haag en ben dan om 3 uur 56 m. spoortijd in Deventer." Die tijdstippen zouden nu zijn 11.58 en 13.51, een verschil van ongeveer twee uur. Maar we 1even nu vierenzestig jaar later! (Bij het verschijnen van de eerste druk, 1967.) Blijkens het adres was de kaart van een dochtertje aan haar moeder, mevrouw de weduwe F. Raland, Brink, Deventer. Zou het kind nog leven?

s'Gravenhag~

112. Een oud beeld van de Herengracht, dat toeh een andere indruk wekt dan de huidige toestand, hoe wel de bebouwing niet ingrijpend is gewijzigd. In de verte, reehts, zien we de inham van het grote dubbelpand 19 en 19 A en het hoekhuis. De stoffering van de straat geeft wel een vervlogen sfeer aan.

113. Het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen aan de Zwarteweg, in 1873 gesticht naar ontwerp van de De1ftse hoog1eraar E. Gugel en op 2 december 1874 ingewijd met een cantate van dr. I.I.F. Wap. "Het Gebouw", zoa1s de Hagenaars het noemden, is ruim negentig jaar geworden. Op 18 december 1964 is het door brand verwoest. Daarmee ging een stuk oud-Den Haag en jong-Den Haag verloren. Terecht schreef Hendrik Hagenaar (mr. E. Elias) na de brand: "De stad is er verbijsterd van."

114. OranjebuitensingeL Het middelste huis is in 1880 gebouwd door de architect I.A. Voorhoeve te Oosterbeek voor de uitgever-boekdrukker C.H. Voorhoeve (1853-1901), die tot zijn dood (1876) eigenaar is geweest van de uitgeverij-drukkerij C. Blommendaal. De zaak, die in 1 853 werd gestich t, is gevestigd ach ter de hier afgebeelde percelen; het offici/He adres is Rijnstraat 9. Men kan haar ook bereiken door de rechter ingang aan de Oranjebuitensingel.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek