's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Johan Schwencke
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3436-1
Pagina's
:   168
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Plein.

s. Oraven/raoe

115. Welk een rust op het Plein in het jaar 1900. Reeds toen ontbrak een krantenkiosk niet.

-~ ~ _ . .:.::.....;..---"-;;---.,-~-_ . ..."

D~n Haag. Hooge ~a<1d der Nederlanden

116. Ret vroegere gebouw van de Hoge Raad, zoals eerder gezegd het hondehok genoemd vanwege de vorm. Ret is ontworpen door de 1andsbouwmeester W.N. Rose (1801-1877) en kwam in 1862 gereed. Ret is vervangen door het huidige gebouw, dat op 30 september 1938 in gebruik werd genomen, naar ontwerp van A.A. van Hemert. Aan de hand van de b1okbandtaxi's kan men de tijd waarin deze afbeelding is ontstaan ongeveer vaststellen.

117. De VaIeriusstraat ongeveer zestig jaar geleden, nagenoeg zonder hinderlijk verkeer. De weergave is tevens Ieerzaam vanwege de klederdracht van de dame, die met de linkerhand de lange rok ophoudt. De rechterarm, waaraan een reticule bengelt, draagt een parasol.

Q) en ttl J::

C Q)

> ttl I-

CD

I

-'"

?... lo o > l-

ll> V IQ) Q)

~

'" :>

J:: c Q)

'" til

Q) C o o ttl

Q

118. Het diaconessenhuis "Bronovo" ontleent zijn naam aan de eerste directrice, jonkvrouw S.K. de Bronovo, die voordien aan het hoofd had gestaan van een bescheiden ziekenhuis, dat dr. H.J. Vinkhuyzen, lijfarts van prins Alexander (de zoon van koning Willem III), direct naast zijn huis aan de Kazernestraat had ingericht. Volgens het inzicht van dr. Vinkhuyzen en van zuster De Bronovo, mede met steun van prins Alexander en vooral van diens tante, groothertogin Sophie van Saksen-Weirnar, die ook de grond afstond, is het diaconessenhuis in 1879 aan de Laan van Meerdervoort tot stand gekomen. Groothertogin Sophie, eigenaresse van "Sorghvliet", overhandigde plechtig aan de directrice de grote sleutel van het hek, met de toezegging dat de diaconessen vrij op "Sorghvliet" mochten wandelen en bloemen plukken.

den Haag

Laan van 1I1eerdervoort met Kookscaoot

7

I

I

/ /'

119. De Laan van Meerdervoort met het gebouw van de Kooksehoo1, reehts op de afbee1ding. De eerste kooksehool in Nederland werd in 1888 in Den Haag opgerieht door de Haagse afdeling van de Maatsehappij ter Bevordering van Nijverheid. Op I september 1899 is de kooksehool gepromoveerd tot huishoudsehool. Ter onderseheiding van andere inriehtingen van deze aard wordt de school Huishoudsehool Laan van Meerdervoort genoemd.

s 9raoenhage.

lJe:i::arsfraaf

120. Een blik in de Weimarstraat, aange1egd in 1884 en genoemd naar hertog Karel Bernard van Saksen-Weirnar. Zij is in 1894 en 1906 verlengd. De afbee1ding geeft het gedeelte dat uitloopt op het Regentesseplein. Een gezellige, drukke straat, die voor een goede winkelnering in een geschikt milieu ligt. Links de neus van de locomotief van de stoomtram Hol1andse Spoor-Scheveningen, Ook hier is vee1 veranderd.

· s Gravenhage.

veimarslraal.

121. Ogenschijnlijk een alledaags, nog bestaand stadsbeeld, dit stukje Weimarstraat, maar toch bezienswaardig om de mode. Twee jongens vermaken zich met een sportkar, een vervoer- en speelmiddel, destijds bij de jeugd zeer in trek. Een meisje met lang haar en vrij lange rokken begeeft zich naar de winkel waar we gaslampen in de etalage zien.

·s·GRAVENHAGE

122. Nu we toch de oude binnenstad even hebben verlaten, ton en we het Koningsplein in zijn fraaie staat van ongeveer tachtig jaar geleden.

Defile der troepen voor H . .1. de Kooiogio

123. Een herinnering aan de mobilisatie van 1914, een defile van de troepen voor koningin Wilhelmina, staande op het voorp1ein van het paleis in het Noordeinde.

124. Een kaart van het koninklijk paleis in het Noordeinde, maar een van bijzondere aard. Er staat een ooievaar te midden van de woorden "In naam van' Oranje doe open de poort! " De geboorte van prinses Juliana was op handen (30 april 1909).

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek