's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Johan Schwencke
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3436-1
Pagina's
:   168
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

dldruck ? rbc

125. Een blik in het Noordeinde van 1904. Een dame heeft zich, misschien weI door haar koetsier, laten brengen naar de Wilhelminagalerij, waarin een damesmodemagazijn van Michels en Cie was gevestigd. In de jaren dertig is de galerij (hoek Heulstraat) afgebroken.

II. :L Koningin-Moeder en Z. D. H. Hertoc Regent van Mecklenburg-Schwerin. ~

126. Koningin Emma en hertog Hendrik, de aanstaande gemaal van koningin Wilhelmina, gereed voor een rijtoer in een open landauer.

Ret Paleis.

Huwelyk fee ten 7. Febr. 1901.

Edit.eur: J. II ..... ebac!e.r. Alnsterdoru deliO"" X. 7.

127. De stoet voor het huwelijk van koningin Wilhelmina met prins Hendrik wordt voor het paleis in het Noordeinde opgesteld (7 februari 1901).

!

S. M, '0 Reine Wilhelmine

S, M. l'Empereur de Ru ss le

128, Deze kaart is uitgegeven ter gelegenheid van de tweede vredesconferentie, die op 15 juni 1907 in de Ridderzaal is geopend. Het portret rechts is dat van de laatste tsaar van Rusland, Nicolaas II (1868-1918), op wiens voorstel de eerste Haagse vredesconferen tie in 1899 is gehouden. De plaats van bijeenkomst was to en het Huis ten Bosch,

VREDESPALEI ·'s GRAVE. '!iAGE PALACE Of PEACE ? THE HAGUE fRIEDE.:-JPALAST ? HAAG

?L: IS DE LA PAIX ? LA HAVE

129. Voor de bouw van het Vredespaleis is op 30 juli 1907 de eerste steen gelegd. De Franse architect L.M. Cordonnier ontving de opdracht voor de bouw, hoewe1 hij de raming ver had overschreden. Daarom moest hij bij de uitvoering overleg plegen met de Nederlandse architect I.A.G. van der Steur, later hoogleraar te Delft. Ret paleis is verrezen op de plaats waar voorheen de buitenverblijven "Rustenburg" en "Buitenrust" stonden. Ret is op 28 augustus 1913 geopend. De bouw was mogelijk dank zi] een belangrijke schenking van Andrew Carnegie, een rijke Amerikaan van Schotse afkomst.

130. De eerstesteen1egging voor de bouw van het Vredespaleis.

131. De brug over het Kanaal was een houten en inderdaad witte brug, Koninginnebrug geheten en wel tot 13 februari 1905. Toen werd deze vervangen door een grootsere stenen brug en hoewel het niet meer een witte brug was, bleef de naam. Ret ging ons allen aan het hart dat zij in 1940 door de Duitsers werd afgebroken. Er is toen een houten noodbrug gebouwd. Later is, echter niet op dezelfde plaats, een nieuwe stenen brug gelegd. Officieelluidt de benaming Wittebrug, in een woord.

_ J I

II" ,.., r, .'

132. Een gezicht op het Kanaal bij de Wittebrug. Op het bord staat: "Het is verboden op den tramweg te rijden." Wandelen mag blijkbaar wel en dat was verleidelijk in deze prachtige omgeving.

"

k v-r t(', u.

133. Een schilderachtig natuurbee1d biedt deze kaart, een stukje van het Kanaal in een weemoedige herfststemming.

134. De oude Badhuisweg met stoomtram en gezicht op het Kurhaus. Na het badseizoen in 1884 werd het Badhuis afgebroken en werd met de bouw van het Kurhaus begonnen, naar ontwerp van de architecten Henkenhaff en Ebert. Het kwam gereed in juni 1885 en brandde op 1 september 1886 af. J.e. Vermaas schreef in zijn "Geschiedenis van Scheveningen" (Den Haag 1926): "Een kinderjuffrouw was onhandig geweest met het gebruik van een spirituslarnpje." Het gebouw herrees uit zijn as en werd op 19 juni 1887 geopend. De stijl is een mengelmoes van Italiaanse en Hollandse renaissance.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek