's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Johan Schwencke
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3436-1
Pagina's
:   168
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

~r. l.,·u~ .. t (t. I.·· I'n ?..

135. Een gedeelte van de waterpartij in de Scheveningse Bosies. Op de voorgrond een echtpaar in thans historische kledij, een gehelmde politieagent en nog iemand gehee1links. Bovendien een wagen van de 's-Gravenhaagsche Melkinrichting De Sierkan. Bovenaan zo'n wagen was vermeld dat melk per glas verkrijgbaar was: "Groot glas 5 cent, klein glas 3 cent." Eigenaar van "De Sierkan", die in 1873 is opgericht, was dr. J.Th. Mouton, die als lid van de gemeenteraad veel heeft gedaan voor verbetering van de gezondheidstoestand.

136. Een ander beeld dat, beter dan het vorige, het karakter van de waterpartij aangeeft. Hier blijkt de wijze van aanleg, die men "onder langs en hoven over" noemde.

SfGRAVENHAGE-SCHEVENINGEN. SANKJE VAN VERHEUL

137. Bankje van Verheul, zo luid t het onderschrift van deze ansicht. Dit is kleinerend, want het is een monumentale, marmeren bank, gebee1dhouwd door A. van Roon; de ontwerpers waren Reinders en Looisen. De bank is in 1881 in de Scheveningse Bosjes gep1aatst ter ere van een lid van de Haagse gemeenteraad, jonkheer H.C.A. Ver-Huell (dus niet Verheu1). Hij heeft emaar gestreefd in de Bosjes schone wande1dreven aan te leggen en uit te breiden. In 1885 is de Ver-Huellweg ontstaan (van Haringkade naar Koninginnegracht). De kinderen droegen, zoals uit de afbee1ding blijkt, in het begin van deze eeuw potsierlijke hoeden.

138. Een gezicht op de Cremerbank, in de Scheveningse Bosjes geplaatst ter herinnering aan J.J. Cremer, schrijver van onder andere "Betuwsche en Overbetuwsche Novellen". Hij werd in 1827 te Arnhem geboren en bracht zijn laatste jaren, die van 1857 tot 1880, in Den Haag door. In die tijd wandelde hij dagelijks in de Bosjes; zijn stoffelijk overschot is begraven op het kerkhofje "Ter Navolging", hoek Duin- en Keizerstraat. De Cremerbank is op 23 december 1881 onthuld.

-G A t=. AG

139. De oude naam van de theetuin "De Bataaf" luidde "De Bataafsche Boer". Deze schijnt te zijn ontstaan door het werk van Willem Heytfeld, een uitgeweken Bataaf. Hij wilde in de duinen gaarne een stukgrond voor eigen onderhoud bewerken. Toestemming daarvoor kreeg hij op 23 maart 1798. Bovendien ontving hij een bedrag van driehonderd gulden voor het bouwen van een huisje en aanschaffing van gereedschap. Hij slaagde in zijn opzet en verwierf bij het volk de naam "Bataafse boer".

SCHEVENINGEN

~ o-, Tren.kler Co., leipzig'. 11 S11

140. Een borstbee1d van Constantijn Huygens (1596-1687), volgens wiens plannen de rechtstreekse straatweg Den Haag-Scheveningen is aangelegd. Het beeld is op 4 september 1897 onthuld door de geschiedkundige vereniging "Die Haghe". Het barokke voetstuk in hard steen en de buste in brans zijn ontworpen door professor A.W.M. Ode.

141. "Hotel de la Promenade" lag ha1verwege de Oude Scheveningseweg. Aanvankelijk stond op die plek een vorstelijk jachthuisje van koning Willem I. In 1828 werd de Hagenaar Schmidt eigenaar, die het liet verbouwen en het nieuwe huis "Buiten1ust" noemde. Toen het in andere handen kwam, werd de naam gewijzigd in "K1ein-Zorgvliet". In dit verblijf heeft mevrouw Bosboom-Toussaint haar roman "Majoor Frans" voltooid. In 1877 werd het eigendom van een naamloze vennootschap, die het liet vervangen door "Hote1 de la Promenade". In de oorlog werd dit door de Duitsers uitgewoond, waarna het in 1945 is afgebroken.

142. Het was mooi weer toen de foto voor deze kaart werd gemaakt, gezien het druk bezette imperiaal van de paardetram, die 1angs "Hotel de 1a Promenade" rijdt.

S'GRA E HAGE-SCHEVENI"'GEN, OUCE

SCHE ENI GSCHEWEG~OTEL DE LA PROME"AO'&-

143, Wederom "Promenade", zoals het altijd werd genoemd, doch enkele jaren later. Van de Scheveningseweg werd vaak gebruik gemaakt voor een rijtoer,

's qravenhage

144. Dat de Scheveningseweg tot de mooiste alleeen van Europa werd gerekend, gelooft men bij het bekijken van dit beeld uit het begin van deze eeuw. Bij mooi weer waren er altijd wandelaars, vooral op zondag.

<<  |  <  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek