's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Johan Schwencke
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3436-1
Pagina's
:   168
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

5. Op de Grote Markt zonder kramen valt toch veel te zien. Tussen de eerste en tweede verdieping van het huis in de hoek, bij de Laan, staat "Marktzicht", de naam van een cafe, dat op marktdagen druk werd bezocht. Ernaast een groot pand (met twee jaloezreen), waarin een winkelbedrijf is gevestigd. Op de witte gevellijst lezen we: "Breda De Goedkoope Keukenbazar Den Haag." De tent rechts draagt als opschrift: "Koffietent", waaronder: "Christen Geheel-On thouders- Vereeniging."

(}ra venba ze,

rnarkt m ?? ' . sseudel tstraat

..

1

1:

6. De Varkensmarkt en een blik in de Assendelftstraat. De voomaamste behuizingen zijn die van het fraaie, in 1756 gestichte Hooft-Hofje, recht tegenover de Laan gelegen en naast de parochiekerk van de R. Willibrordus. Voor de bouw van die kerk is op 5 april 1821 de eerste steen gelegd; het gebouw werd op 27 december 1822 p1echtig ingewijd. Doordat de parochie na ruim driehonderd jaar werd opgeheven, is de kerk op 24 juli gesloten. Ret complex gebouwen, zich uitstrekkend tot de Lange Lombardstraat, zal voor andere doeleinden worden gebruikt.

7. De Assendelftstraat, gezien van het Westeinde naar de Prinsegrach t.

aan De Dageraad, Barger-Hotel en ~stauratie, aau

Liin 2. Assendelftstrant 18, den HAAG. Lijn 4.

8. Het gebouw waarin het burger-hotel "De Dageraad" zovele jaren gevestigd is geweest, Assendelftstraat 18.

?.? lIT. Tr'% .... (i) .?

- ~.

9. De Haagse ooievaar liep vroeger in levenden lijve in de Schoolstraat, achter de visbanken. Vaak stond hij parmantig voor het daar gevestigde koffiehuis "De Pauw", dat op marktdagen een drukke nering had. Vroeger luidde de naam "De Gouden Paauw".

V amingslraal 'fall af Grcoternarkt

s'S:-avenhage

10. De Vlamingstraat bood vroeger een geheel ander aanzien dan zij thans doet. WeI is het er altijd druk geweest. Rechts de bekende drogisterij "Het Blauwe Hondje". Aan de gevel was het beeid van een blauw hondje op een voetstuk aangebracht. Lang was in de Viamingstraat een zaak van Bernhardi gevestigd. Deze verkocht, evenals de firma H.I. Hois in de Schoolstraat, het Scheveningse artikeI: hoofdijzers, boeken of boken, cantille broches, beffen, halssnoeren; voor de mannen zilveren tabaksdozen en pijpjes met scheepjes.

den F?a~.

11. In de tiid waaruit de hier getoonde prentbriefkaarten stammen, was het fotograferen nog altijd een gebeurtenis, vooral op straat. Men ziet het aan het poserende publiek. Op de achtergrond een inkijk in de Venestraat; op de hoek van de Spuistraat was een magazijn van damesstoffen gevestigd van de firma Schade en Oldenkott. De naam van de zaak luidde "Keizershof".

· 's-s-a enhaae

Open ng v, d S'aten-Generaal

< ~

!

12. Vermoedelijk zullen weinigen zich herinneren dat de stoet met de gouden koets, voor de opening van de Kamers der Staten-Generaal op de derde dinsdag in september, door de Hoogstraat trok, om door de Gravenstraat en het Buitenhof het Binnenhof te bereiken. De foto is uit het jaar 1905 en deze route is slechts een klein aantal jaren gevolgd. Later bewoog de stoet zich door de verbrede Heulstraat. Het was voor de bewoners van het Noordeinde en de Hoogstraat een buitenkansje het schouwspel van zo nabij te kunnen waarnemen.

H. M. de Koningin op weg naar de Staten- Generaal

13. Een ander beeld uit dezelfde stoet. Op de achtergrond rechts zien we de factorij van Van Gend & Loos H. Colignon en Co. Daamaast, op de hoek, "De Nieuwe Viswinkel" van Hoek.

14. De Grote Ha1straat in 1904; in 1908 zag zij er gehee1 anders uit. Toen is namelijk het van de veertiende eeuw daterende St.-Nico1aasgasthuis afgebroken (rechts op de foto), ter verbreding van de straat. Het gasthuis stond op de hoek van de Oude Mo1straat. Men verwarre de Grote Ha1straat (van Kerkp1ein naar Groenmarkt) niet met het Ha1straatje, dat van de Hoogstraat naar het Buitenhof loopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek