's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Johan Schwencke
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3436-1
Pagina's
:   168
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Voorheen Dr iehoekjes. s' GR.a. YE~H.A.GE.

15. Tereeht staat op de kaart "Voorheen Driehoekjes", want de bouwwijze waaraan dit stadsgedeelte zijn naam ontleende, is allang verdwenen. Aanvankelijk waren het zelfs vier hoekjes. Links de aehterzijde van het oude stadhuis, verder het kantoorgebouw van "De Nederlanden van 1845" op de hoek van de Prinsestraat en reehts de Brood- en Beschuitfabriek, in 1688 opgerieht onder de naam "De Dude Vette Hen". Een advertentie uit 1884 vermeldt: "Brood- en Besehuitfabriek de Dude Vette Hen, 8 Dude Molstraat, Driehoekjes 8, B. Derksen. Specialiteit in krentenbrood, krenten-roggebrood en fijn brood." Die gehele hoek is afgebroken. Vel en zullen met weemoed aan deze zaak terugdenken.

16. Hoe een verpleegkamer voor jonge moeders er ruim een halve eeuw geleden uitzag, toont een kijkje in het rooms-katholieke ziekenhuis,

17. Het Westeinde, gezien naar de Riviervismarkt. In het Westeinde hebben belangrijke personen gewoond, onder anderen mr. Hieronymus van Alphen (1746-1803). Zijn grote huis, links te zien, met het stoepje van enkele treden, stond op de hoek van de Vleerstraat, tegenover de Assendelftstraat. In 1827 werd in dat pand de Koninklijke Muziekschool gevestigd, van 1840 tot 1843 was de Maatschappij van Schone Kunsten er in ondergebracht en later deed het dienst als gymnasium. De paardetram, waarvan we de rails zien, reed tussen de Groenmarkt en de Loosduinsebrug en is in 1907 opgeheven.

/

I

y '.

, ~~~.~.~ ~.~

18. Ben duidelijk beeld van het zoeven beschreven pand. Dat het door de leerlingen als .Jiok" werd betiteld, blijkt uit de tekst op de kaart. Dat verder twee dienaren van Hermandad op de hoek van de Vleerstraat stonden geposteerd, bewijst in elk geval dat het politiekorps in die dagen ruim bezet was.

'a-GRAVE HAGE

.f Or T< cr C<> .e;>11 2051:2. 'aclIdracl< .erbot ea.

19. Ret Westeinde, gezien in de riehting van de stad. Ret lange straatnaambordje geheel links vermeldt de Noordwestbinnensingel. Op de hoek is een cafe gevestigd , want op het raam lezen we: Billard. De politiepost geheel reehts is afgebroken, tegelijk met de huisjes aan de Liinbaan.

s'Gra venhage.

Westeinde.

4~f~

D It}"?23 ,(uNSTA!'oISTALT LAUTZ e.. "::.LZAR, DARMSTA 'T.

20. Een beeld vrijwel gelijk aan het vorige, maar de straat is anders gestoffeerd. De sproeiwagen geheel reehts zorgt voor frisse straten. Werden ook de trottoirs besproeid, dan drukte de koetsier met de voet op een pedaaltje, wanneer hij het nodig vond een voorbijganger van een bad te vrijwaren. Ook de paardetram is te zien.

's- 9ravei¥:age

Dr. Treakler Co .? ~i;>Zii"'

i?ivier'.liscnmarkr

13 $64. fOI. Happel.

21. De Riviervismarkt in haaroude gedaante. Op de achtergrond het begin van het Westeinde, links het toen nog smalle Jan Hendrikstraatje. Nadat dit was verbreed, moesten de huizen rechts worden gesloopt om verbinding met de vernieuwde Torenstraat te verkrijgen. Wij zien daar nog op de hoek het koffiehuis "De Loopschans", een oude inrichting, waar de borrel vijf cent kostte, later zes cent. In een gelegenheid van dezelfde aard ernaast troonde "de mooie juffrouw". De duurste waar stond, naar een geschiedschrijver verhaalt, het hoogst. Een goed geklede klant vroeg ze: "Wilt u er een van de bovenste plank? "

's;G RAV F N HAG E "', ??. ',t/03 J,',. .. 'k-00SO" n.the We'd ?

.:;J f r .... I)/- ~(._/ ,t.uu"" 'l .? _g~.L ?.?. f-""""'''''4 (, ""-_,, /' ).~ _ ~_. -o.e-,/-' rl .?. « ??.?. i r :

Dr Treuk ler Ct' .. L~·il,,..j:: 1':» II";!}, ? ':~dltltm"k verboten. I .. ,,'./ I~ .?? r ..... -,. ~ , .. ",. J

22. De Loosduinseweg was vroeger een schilderachtige en landelijke uitloper van de stad. Aangenaam was de wandeling langs het water en bekend het signaal van de Westlandse stoomtram, ook weI moordenaar genoemd. Op de hoek was het sigarenrnagazijn "De Oliphant" en verderop yond men de bekende houtkoperij van de heren Van Gogh. Aan de overkant is in 1896 de Loosduinsekade aangeIegd; deze werd in 1904 veriengd.

's-GRA E r--..: HAG E

-J!O ?.. e c

23. Een naam die men bijna niet meer kent is Molenslop. Ook het beeld van die oude, verdwenen buurt doet onwennig aan, doordat deze zo ingrijpend is veranderd. Op het trefpunt van de Koningin Emmakade, de De Constant Rebecquestraat en de Kleine Veenkade stond een van de Westermolens, genaamd "De Haas" of "Het Haasje ", Het Molenslop werd gevormd door een groep kleine huisjes, stallen, enzovoort in de buurt van een afzan derijvaart, De naam Koningin Emmaplein (van de Kleine Veenkade naar de Koningin Emmakade) is in 1884 ontstaan.

24. Op deze afbee1ding zien we op de Waldeck Pyrmontkade, ongeveer ter hoogte van de E1andstraat, de molen "De Haas" in de verte staan. Hij is he1aas in 1910 afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek