's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Johan Schwencke
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3436-1
Pagina's
:   168
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Wagenrlein

35. Welk een rust op het Wagenplein. Enkele mensen, onder wie zelfs een dame, staan bij de brugleuning en kijken, vermoedelijk naar een passerend schip. In de hoek, waar twee huizenrijen loodrecht op elkaar staan, bevindt zich een hofje, het Wagenpleinhofje, dat elf huisjes telde. Ret werd daarom de Knip van Elven genoemd. Ret hofje als zodanig is er niet meer en het Wagenplein als straatnaam evenmin.

~ ? .» ~.;..:--:- _-~~- =:-: '. ~:'~:.~:c_:';;~ .. -;'.:.-~_<~

-;.

.-=----

-:---

36. Onderschriften op ansichten zijn lang niet altijd juist. Op de afgebeelde kaart staat als plaatsbepaling "Wagenplein, Huygenspark en stoomtramstation". Het Wagenplein ligt echter aan de overzijde van de Wagenbrug, die hier niet te zien is. Hier en op de volgende kaart treffen we ook het woord "groete" aan, waarover we in de inleiding schreven.

37. Een afbeelding van het sinds lang verdwenen hotel "De Adelaar" op de hoek van de Bierkade en het Wagenplein. Onder het publiek ontbreekt de slagersjongen niet.

?'

-r

.

. ,

...... 4

'~.,.

" . ~

Groete uit '6 Gra v enhaze.

Hotel de Adclaar.

Cit:;. :'\1t:t. Vel ·OU.

llUt;;O'lSI!:cill. - 's-Oraveultage, N. ,0'2.

38. Ret Ruygensplein met de stoomtram, gereed om naar Rijswijk te vertrekken. Links een voertuig dat veel weg heeft van een janplezier.

39. Een beeld van de Bierkade in vol bedrijf, toen er nog tal van expeditiehuizen waren gevestigd. Op de vraehtwagen reehts staat de naam W. H. Tetenburg.

Amsterdamscb ?. ' eerkade

's-Gr1 'enholY.e

40. Een schilderachtig beeld van de Amsterdamse Veerkade v66r de dernping in 1901. De aanwezigheid van het water herinnert aan de tijd van de beurtschippers. Hoe vervallen ziet deze buurt er thans uit. Niet onaardig eraan te herinneren dat de grote bouwmeester Pieter Post in 1656 aan deze kade een huis kocht, dat stond op de hoek van de Bierstraat.

41. De Amsterdamse Veerkade, gezien in de riehting van het Spui, kort na de demping. Hieruit blijkt hoezeer water en bomen een buurt kunnen verfraaien.

Sfaflonsweg. /

s '.9ralJennage.

~ ..

I

42. In de huidige tijd zouden we ons niet zo gemakkelijk kunnen laten fotograferen als destijds op de Stationsweg het geval is geweest. En dan kalm midden op de open bare straat.

43. Een ander beeld van de Stationsweg, vermoedelijk op een stil UUf.

44. Zestig jaar geleden heerste op het Stationsplein toch wel enige reizigersdrukte, vooral bij aankomst en vertrek van treinen. Er zijn zelfs drie trams te zien, daarentegen meer rijtuigen. Op de reclamezuil kan onder andere worden gelezen .Reckitts zakje blauw", een toen veel gebruikt wasmiddel. Veel ansichten moeten met enige studie worden bekeken om te ontdekken dat zij in meer dan een opzicht een tijdsbeeld weerspiegelen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek