's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Johan Schwencke
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3436-1
Pagina's
:   168
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

45. De stoomtram op de nog slechts aan een zijde bebouwde Rijswijkseweg. De dienst Den Haag-Delft v.v. is op 1 april 1886 geopend.

46. De stoomtram Den Haag-Delft op het Huygensplein. Geheel rechts de ingang van het Kikkerstraatje.

47. Het Rijswijkseplein , naar de huidige begrippen onherkenbaar. Het bekende pavi1joentje is omstreeks de jaren 1830-1835 gezet, gedeeltelijk op de p1aats van het 1eprooshuis. Het was een douanegebouwtje en het beyond zich aan de rand van de stad. Het "wachtje" is in neo-klassieke stiil gebouwd door stadsarchitect Z. Reyers, In 1871 werd het hervormd tot een inrichting voor koepokinenting; de eerste zitting werd gehouden op 12 juni 1871. Er is nu a1 dertig jaar een cafe-restaurant in gevestigd.

s'Gra venhage.

48. De naam Oranjeplein herinnert aan het Huis van Oranje. In de omgeving worden dan ook onder andere de Van Limburg Stirumstraat, Van Hogendorpstraat, Van der Duynstraat, Fagel- en Slicherstraat gevonden. In 1863, een halve eeuw na de bevrijding in 1813, is met de aanleg een begin gemaakt. In 1946 is de aanleg van het plantsoen geheel vernieuwd; feestelijke opening op 13 juli van dat jaar. Gezien de vele bezoekers wordt in de tent een concert gegeven. Aan de zomen van het plein staan, de tijd van bouw in aanmerking nemende, fraaie en grote huizen, die veelal door bekende personen werden bewoond.

s'Gravenhage. f:! r

~o. re,

i/o

" ,

49. De kaart biedt een inkijk in de Boekhorststraat, getuige de in de verte oprijzende Haagse toren. Een drukke straat is zij altijd geweest, vandaar dat opeens zoveel mensen voor de fotograaf poseerden. Vooral op de zaterdagavonden was er veel publiek op de been; inkopen kon men doen tot elf uur en ook wel later. De straat bestond bijna uitsluitend uit winkels. Toch woonden er ook particulieren. Lang was op nummer 29 de arts dr. A.N. Erkelens gevestigd; zijn huis was voorzien van een eenzijdig bordes.

·S-GRAVENHAGE. SOEKHORSTSTRAAT M/SRUG.

50. Op de brug tussen Boekhorststraat en Koningstraat staat een tramwagen. Aan de beugel schijnt iets te haperen, althans een als heer gekleed persoon is bezig met reparatie. Dit gebeurde omstreeks het jaar 1906.

)oningsba.

. s Gravenhage.

51. De Koningstraat, in het verlengde van de Boekhorststraat liggend, is altijd iets minder druk geweest dan die straat. De brug tussen deze straten is als een dam die beide van elkaar scheidt. Elk beeld uit die dagen, waarin de gaslantaarns een spaarzaam licht verspreidden, draagt bij tot onze kennis. De Koningstraat is in 1864 aangelegd en genoemd naar de toen regerende vorst, koning Willem III.

Groete nit's Gravenhage.

V oldersgraeht.

52. Een typisch beeld van de nog altijd , maar in gans andere orde, bestaande Voldersgracht. Vermoedelijk is aan de bewoners beduid dat zij zouden worden "gekiekt" en denkelijk is oak de naburige Gedempte Gracht vertegenwoordigd. Ook wat kleding betreft, is deze kaart interessant. Met lette eens op het kindje met hoofddeksel, een kapertje ,

53. Een ander beeld van de Voldersgracht en niet minder belangwekkend dan het vorige. En dan te bedenken dat van dit alles alleen de naam is gebleven. Grote magazijnen hebben het opgeslokt.

54. Het Spui was voor de Hagenaar vroeger een aantrekkelijke winkelbuurt. Voor jongens was de zaak van Vrolijk een waar paradijs, want daar waren allerlei gekleurde knikkers of stuiters te koop. De gekleurde glazen knikkers werden tot in den treure bewonderd om het prachtige en kunstige maaksel.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek