's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Johan Schwencke
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3436-1
Pagina's
:   168
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Spui.

liRA. YE:-;-H AG E.

55. In 1860 is het eerste gedeelte van het Spui, Hofspui genoemd, omdat het dieht bij het Binnenhof ligt, gedempt. De graeht, die op de afbee1ding te zien is, werd gedempt in 1903, dus kort na de verschijning van deze ansieht. Links staat, aehter de door stenen palen en hekken gevormde afs1uiting en daarom niet te zien, de Nieuwe Kerk. De brug 1eidt dus naar de ertegenover liggende Turmarkt en Houtmarkt.

56. Hier zij dan getoond wat op de vorige afbeelding niet te zien is. De Nieuwe Kerk staat hier in haar volle luister.

curjmarkl mel }lieuwe Kerk - 'lJen J{aag.

57. De gracht is gedempt en plantsoenen werden aangelegd. Maar ook deze konden met worden gehandhaafd. De Houtmarkt (links) en de Turmarkt (rechts) waren goed bebouwd; de huizen toonden een aandoenlijke wisselvalligheid in de gevelstructuur.

58. Een onvergetelijk beeld van een gedeelte van het oude Spui. Op de achtergrond de vroegere Kapelsbrug, waarvan de huizen zijn afgebroken voor de aanleg van de Hofweg. Daar stonden onder andere de magazijnen van Meddens en Zoon. Geheellinks is nog juist de schoorsteen van de elektrische centrale van de firma Siemens en Halske te zien. Zo was het omstreeks het jaar 1904.

59. Ziehier de Kapelsbrug van nabij. Tot het jaar 1860, toen het Hofspui werd gedempt, lag daar een brug die genoemd werd naar de Mariakapel. Deze heeft daar tot 1570 gestaan. De naam Kapelsbrug bleef bij het publiek nog lang in gebruik.

60. Een foto waarop meer te zien valt dan men bij oppervlakkige besehouwing zou denken. Zij biedt een kijkje op de hoek van het Zieken (het naambordje vermeldt Zieke) en het Groenewegje. De gevel reehts blijkt te worden gebruikt voor aanplakbiljetten. Het biljet links onderaan is van een Cabaret Artistiq ue en de aankondiging reehts onderaan van Alberts Freres, die in een bioseoop in de Kettingstraat voorstellingen gaven.

61. De Gevangenpoort met de oude orngeving. De korte rij huizen reehts, staande aan de Hofvijver, was bij de Hagenaars goed bekend. Zij zijn gesloopt voor aanleg van de Vijverdam in 1924. Op nummer 28 (het eerste huis reehts) stond het oude herenhuis van de familie Barnet Lyon. Het grote hoekhuis links werd bewoond door de graaf en gravin De Noyelle, de weduwe tot haar dood in 1715. Het heeft daarna voor allerlei doeleinden gediend, onder andere is het rariteitenkabinet van stadhouder Willem V erin gevestigd geweest.

,)«:0 H

? 11: ~

62. De Gevangenpoort van de andere zijde gezien. Sedert 1806 wordt dit gebouw niet meer als gevangenis gebruikt. Links het gebouw van de deftige societeit "Place Royale", dat eveneens is gesneuveld voor de Vijverdam. Aan de gevel van de poort zien we het wapen van ZuidHolland en rechts het torentje, in 1875 gebouwd aan de woning van het lid van Provinciale Staten, W.C.M. Begram. Later kwam hier Van Veen's theesalon (op de afbeelding niet te zien).

63. Een mooi gezicht op de Hofvijver met de huizen die in 1924 zijn afgebroken, zoals hiervoor is uiteengezet.

l<. e. eo:

~.L . .../£.e/

64. De Kneuterdijk, gezien in de riehting van de Gevangenpoort. Links, op de hoek van de Hoge Nieuwstraat, het fraaie magazijn Compagnie Lyonnaise, een zaak in damesstoffen. De equipage, met koetsier en palfrenier, was een bekende versehijning in deze omgeving.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek