's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Johan Schwencke
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3436-1
Pagina's
:   168
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

65. Een andere kijk op de Kneuterdijk. Links het huis van Johan de Witt en emaast de woning van mr. Gijsbert Karel van Hogendorp.

Den Haag. Kneuterdijk.

66. Bij dit derde beeld van de Kneuterdijk, in de richting van de Gevangenpoort, zijn we iets verder in de tijd dan bij de twee vorige stadsgezichten. Rechts het bekende bankgebouw dat kort na de Eerste Wereldoorlog is verrezen op de plaats van het huis van Van Hogendorp. Links op de hoek het bankierskantoor van R. Mees en Zoonen, eens het woonhuis van de heer Van Wassenaer Duivenvoorde.

67. Een gezicht op de Plaats in het begin van onze eeuw. Een merkwaardig stukie stad, waarvan de vorm kan worden vergeleken met een trechter of, zoals Johan Gram deed, met een waaier. Wij denken hier aan het befaamde restaurant Van der Pijl, aan de firma Boussod Valadon en Co (Goupil en Co), waar Vincent van Gogh als jongste bediende heeft gewerkt, en aan de overkant de theesalon Van Veen, de boekhandel van de firma A. van Hoogstraten en Zoon (nu boekhandel M. Dijkhoffz N.V.), om slechts enkele van de verdwenen zaken te noemen.

68. Dat het standbeeld voor Johan de Witt reeds bijna een halve eeuw op de Plaats staat, is ongelofelijk. Ret werd op 12 juni 1918 onthuld.

s-GR VE HAGE

8u ton of - Standboo d _a W, om d Zw Jgor

69. Het standbeeld is niet, zoals op de afgebeelde kaart is vermeld, dat van Willem de Zwijger, maar van koning Willem II. Het is later overgebracht naar Tilburg. Wij hebben hier uitzicht op de woningen aan de westzijde van het Buitenhof. Daar stond onder andere het cafe "Belvedere", op de hoek van het Halstraatje was de tabakshandel van De Baas, later vervangen door een depot van rijwielen. In de hoek bevond zich het bekende hotel "Keizershof" of "Groot-Keizershof".

G' .1'1 IIr:Hl'

~ ~ __ ~ __ ~e

Restaurant lcr Ordre,

DUITENHOF. - LA HA YEt

Journaux Etrangers.

Claces. Patisserie, Terrasse.

JUiJel1JelS, /MJDis £ toute NeUle"

70. De afbeelding betreft een advertentie omstreeks het jaar 1888. De Passage was to en pas enkele jaren oud; zij is op 4 mei 1885 door wethouder Vaillant geopend. Voor de stichting van de Passage en het restaurant "Riche" werden in 1883 allerlei oude huizen afgebroken. Op de plaats van "Riche" stonden enkele panden, waarvan een sedert 1858 werd bewoond door mr. J.P. Vaillant, wethouder, en mejuffrouw A.P. Vaillant. Naast hen zetelde sedert 1878 mr. D. van Eck in een bijzonder groot huis met een rijk interieur, een mooie wenteltrap, een koepeldak en niet minder dan tien kamers op de bovenverdieping.

!3uilenhof

71. Een paardetram op het Buitenhof brengt ons terstond in de stemming van het verleden. Behalve een reclamezuil en een verversingstentje van Van Keeken merken we geheel links stationerende rijtuigen op, waarvoor het Buitenhof in 1870 als standplaats was aangewezen.

72. De paardetram op het Binnenhof is misschien dezelfde als die op de vorige afbeelding. Wie de op veel kaarten geschreven ontboezemingen leest, wordt af en toe bevangen door een gevoel van weemoed over de vergankelijkheid van het leven. Want verreweg de meesten die deze woorden hebben geschreven, zijn gepasseerd.

73. Als typische vorm van een ansicht tonen we een kaart waarvan het bovenste deel "Groet uit 's-Gravenhage" vermeldt, op een ietwat speelse manier. Ret middelste gedeelte geeft een gezicht op Buitenhof en Hofvijver en het onderste stuk het vroegere gebouw van de Hoge Raad op het Plein. Dat gebouw werd het hondehok genoemd, vanwege de eigenaardige architectuur.

74. Een herinnering aan de nationaal-historische optocht te 's-Gravenhage op 5 september 1913, ter nagedachtenis van honderd jaar bevrijding (1813).

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek