's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

's-Gravenhage in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Johan Schwencke
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3436-1
Pagina's
:   168
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

75. Nog een herinnering aan de op 5 september 1913 gehouden optocht. Dat hieraan buitengewoon veel werk is besteed, blijkt uit de kostuums, die speciaal voor deze gelegenheid zijn vervaardigd. Zouden nog velen van de afgebeelde personen in leven zijn?

Dennenweg, 's-Gravenhage J.N. 20:2.

76. De Denneweg heeft de laatste halve eeuw zijn karakter ongewijzigd behouden. Wij zien de straat hier van de Mauritskade naar de Kazernestraat. Vroeger luidde de naam Dennenweg, omdat eeuwen geleden op dit terrein dennen schiinen te hebben gestaan; de volksmond heeft er Denneweg van gemaakt. De straat ligt in een prettig milieu, in een oude, aantrekkelijke omgeving. Rechts op de afbeelding zien we twee witte plekken; de ene is die van een bordje met "Bovenhuis te huur", de tweede zal van een soortgelijk bordje zijn.

77. Voor ouderen onder ons een bekend beeld, dat van de Oranjekazeme met het ruime voorplein aan de Mauritskade. De kazerne werd gebouwd in de jaren 1822 tot 1824 en is op 6 maart 1919 afgebrand. Op koninginnedag (31 augustus) stonden hier 's morgens vee1 nieuwsgierigen te wachten, omdat dan de grenadiers en jagers uit het gebouw kwamen aan gemarcheerd. Zij werden op hun tocht naar het Malieveld, waar een grote parade werd gehouden, bege1eid en voorafgegaan door het publiek.

's - GRAVE HAGE

Aaroappelen scndie~ ?

Groet uit de Oranje kaz erne

78. Aardappelen schillen in de Oranjekazerne aan de Mauritskade. Rechts bevindt zich, blijkens het opschrift aan de muur, de keuken van het vierde en vijfde bataljon. De kaart is van 1906; misschien leven er nog heren die zich zelf herkennen.

's - C;rcyenhage Scbcveningsdu: Veer

79. Het Scheveningseveer (tussen Hogewal en Mauritskade) was de plaats waar de wagens en rijtuigen stonden, die de vissers en wandelaars naar Scheveningen vervoerden. Links stond een rij huisjes, die in hun onderlinge samenhang een schilderachtige indruk maakten. Er woonde een kapper, een hoefsmid en er was een cafe, waarvan de bezoekers vooral op warme dagen puffend op een gefmproviseerd terrasje zaten. De woningen zijn gesloopt ten behoeve van kantoorgebouwen. Daarmee is een karakteristiek stukje oud-Den Haag verloren gegaan.

80. Ook het voorste gedeelte van de Zeestraat is afgebroken voor uitbreiding van de PTT-gebouwen op de nabij gelegen Kortenaerkade. Op nummer 21 stond een zeer verwaarloosd huis, dat bewoond werd door een vrouw, een zonderlinge dierenvriendin, die de bijnaam had van "Geitemie". Dat huis is in januari 1934 gesloopt.

81. In verschillende straten is weinig of geen verandering in de bebouwing gekomen. Door andere bewoning is de vroegere aanblik toch vaak gewijzigd. Dat geldt ook va or de Zeestraat en vooral voor het rijkeluishofje, dat rechts op de afbeelding te zien is. Naast het trottoir liep vroeger de Haagse Beek; het watertje is een aantal jaren overkluisd. En wie, die de naam Zeestraat hoort, zou niet denken aan de Grote Koninklijke Bazar van D. Boer en Zonen, Zeestraat 82?

'S GRAVENHAGE

KoMenaarkade

82. De Kortenaerkade is genoernd naar de zeehe1d Egbert Meeuwsz. Kortenaer, een vlootvoogd, in 1665 gesneuveld tegen de Engelsen. Het weergegeven beeld starnt uit de jaren toen de grote kantoorgebouwen van de Olveh en de PTT er nog niet stonden.

83. Het Smidswater (links) en de Nieuwe Uitleg waren vroeger als het ware grote, langwerpig aangelegde buitenplaatsen, verzonken als ze lagen in de rust en de droom van weergaloos mooi geboomte. Het gebeurde vroeger wel dat er een schuit met vuurrode geraniums lag. Wie zoiets eenmaal heeft gezien, krijgt, aileen bij de herinnering hieraan, nog een schok van emotie. In de verte vaag de brug naar de Maliestraat.

84. Op 7 december 1900 nam Paul Kruger zijn intrek in "Hotel des Indes", waar de vlaggen van Nederland, Transvaal en Oranje-Vrijstaat wapperden. De avond van die dag werden de president, toen hij op het balkon verscheen, stormachtige ovaties gebracht. Dit toneel herhaalde zich in de daaropvolgende middagen. Elke dag stroomden de Hagenaars naar het Lange Voorhout am Paul Kruger hulde te brengen. Hij beantwoordde die op de wijze die op de briefkaart in beeld is gebracht.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek