's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2350-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

89. Op deze kaart uit 1899 zien we eens te meer benadrukt hoe chaotisch in Nederland de spoorwegen waren georganiseerd. Zagen wij op de voorgaande bladzijden reeds twee goederenkantoren, hier volgt er nog een en wel dat voor de Hollandsche Spoorweg. Op de eerste etage bevindt zich het "Zeelandsch Koffiehuis", waar vooral op Tweede Pinksterdag veel Scheveningers kwamen.

's-GRAVENHAGE

~ Dr. Trenkler ce., Leipzig. 1902. 15478. ~acbd.ra.ck verboten.

90. Wij begeven ons nu even naar de bekende winkelstraten. Allereerst de Veenestraat. Ook hier he erst een gezellige drukte, vooral van wandelaars en kopers. Rechts, op de hoek van de Spuistraat, herkennen we magazijn "Keizershof" (in zijden stoffen). Let u ook eens op de straatverlichting op deze opname uit 1902.

91. Op 31 mei 1906 was er iets bijzonders aan de hand in de Spuistraat. Er werd een warenhuis geopend, de "Grand Bazar de 1a Paix". Hier was werkelijk van alles te koop. In hetze1fde pand is nu Vroom & Dreesmann gevestigd. Het smalle straatje reehts is de Haagpoort, oorspronkelijk bedoe1d als brandgang, zoals er ook elders nog een te vinden is.

Grand Bazar d. t. P .? Fac;aae

92. Hier een blik in de zojuist geopende Grand Bazar. Typisch is de indeling in galerijen, een bouwwijze die oorspronkelijk ook bij de "Bijenkorf" werd gebruikt, zij het in een iets luxueuzere uitvoering.

93. In 1925 vond de grote doorbraak plaats, waardoor de Grote Marktstraat ontstond. Hierbij verdwenen drie straten: de Gedempte Raamstraat, het Gerbrand- en het Groenendalstraatje. U bevind t zich hier, in 192 7, bij de Voldersgraeht en kijkt in de riehting van het Spui. Het gebouw links aehter de sehutting is het Asta-theater.

94. In 1932 begon de Grote Marktstraat al aardig op de drukke winkelstraat van nil te lijken. Rechts zien we de noodwinkel van Hulshoff & Esselmann (de firma "Dag, Juffrouw"), die daar tijdelijk verbleven in afwachting van de bouw van hun nieuwe pand op de hoek van het Spui, De verder geplande afbouw van deze straat stagneerde door de crisis en de oorlog en het overige deel van de warenhuizen werd eerst na de tweede wereldoorlog voltooid.

95. A1s nieuwigheid in Den Haag kwam de splinternieuwe "Bijenkorf" met een daktuin vanwaar men, genietend van een kop koffie of anderszins, een boeiend uitzicht had over de stad en omgeving. Helaas is am onverklaarbare redenen de daktuin na de oorlog nooit hero pend. De opname dateert van 1926.

's-GRAVE HAGE

Het Wijd en Zijd

Ult2'. Wed. liesself.1t van Oi..-",en, 43 Mol.nshul.

96. Wij lopen nu het Spui af dat wij reeds eerder bezochten - en komen dan, via de Uilebomen, op de Nieuwe Haven, waarvan de westzijde v66r de demping in 1904 twee namen had, narnelijk Heemstee en Wijd en Zijd. Links is de Ammunitiehaven, terwijl zich bij de brug de Schede1doekshaven bevindt, die beide reeds in 1860 werden gedempt. De kaart stamt uit 1900.

... Yieuu:e14ar"en

s @ravenhage

97. Vanaf de brug bij de Schedeldoekshaven kijken we terug en we zien nu ook, links, het gedeelte dat Nieuwe Haven werd genoemd. Aan de Nieuwe Haven lag op het eind van de zeventiende eeuw de blekerij "De Vergulde Hertshoorn", die eigendom was van een van des samenstellers voorvaderen. Rechts op deze opname uit 1900 ligt het Wijd en Zijd.

98. Wanneer wij ons weer omdraaien zien wij de rest van de Nieuwe Haven liggen. Dit is het stuk tussen de Schedeldoekshaven en de Turfmarkt. Achter de brug was de Nieuwe Markt. Van rechts naar links zien we onder andere de zaken van kapper Visser, kroegbaas Vink, kachelsmid Terlaak en schoenmaker Liineman. Bij de brug, rechts, was het politiebureau van de tweede afdeling gevestigd. De opname werd gemaakt rond 1902.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek