's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2350-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

99. Vanaf de Nieuwe Haven zien we pas goed de prachtige ligging van de Nieuwe Kerk. Links is de Houtmarkt en rechts de Turfmarkt. Het laat zich niet moeilijk raden welke lading de aanwezige schepen bij zich hadden! Deze sfeervolle foto werd geschoten in 1902.

Dilg. H. vaD Westerberg, de. Haa;.

Turjlllarlct. J.S Gravenha:;e.

100. Vanaf de Nieuwe Kerk kijken we op deze ansieht uit 1901 reeht ap het politiebureau aan, gevestigd in de vraegere waning van Van der Duijn van Maasdam, oak een van het driemansehap van 1813. Nu bevindt zich reehts sinds kart een busstation,

Den Haag. T urf- en Houlmarkt.

101. Na de demping in 1904 gingen de sfeer en de stand van de buurt snel achteruit, ondanks de ruimte die werd geschapen door de aanleg van het middenplantsoen. Daarin zien we het gebouwtje waarin gedurende de eerste wereldoorlog de centrale keuken (kortweg de "soepkeuken" genoemd) was gevestigd. De opname is van omstreeks 1925.

.£ange polen.

102. Via het Spui lopen wij naar de Lange Poten, terwijl de paardetram ons alweer tegemoet komt rijden. Bij de twee dames links staat een postbode, herkenbaar aan zijn hoofddeksel. Bij de linker trottoirband staat een rijtuig van hotel "Central", waarmee gasten van en naar het station werden vervoerd. De fotograaflegde dit alles vast in 1901.

103. In de Lange Paten vinden we hotel "Central", met het bekende overdekte terras, waarop regelmatig concerten werden gegeven. Onder het bard "Restaurant" is de toegang tot "De Blauwe Gang", waar Charles Backhaus toen, in 1901, de scepter zwaaide. Aan de pilaar hangt een bard met wijzende handjes naar "De Hollandsche Nijverheid", het winkeltje onder de arcade waarin men 1uiermanden en andere baby-benodigdheden verkocht.

·

's-GRAVE HAGE

Heereng(~cht

W l>r. Trtnk1er Co .. LeI~l"2 lQ()~. 249!5. N&chdru.ck verboten

104. Via het Plein en de Korte Poten bereiken we de Heerengracht. De paardetram gaat naar de Laan van Meerdervoort. Bij de voorste tram is een extra paard bijgespannen, dat werd gebruikt om over de brug bij de Princessegracht te komen. Rechts vond men onder andere de "Haagsche Kunstkring" en de "Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen". Deze ansicht dateert van 1904.

g' @r.ooenho<Y

, 0

Stat.ion Staatsl'oor.

t'itg: II. J. chaefer. Amsterdam 194 .

105. Over de brug vervolgen we onze weg nog een eindje langs de Bezuidenhoutseweg tot aan de Rijnstraat, alwaar het station van de Rijnspoorweg zich bevindt (later Staatsspoorstation geheten). Onder het afdak staan de huurkoetsjes met daarv66r de paardenomnibus waarvoor zojuist een vers stel paarden is gespannen. De kaart werd vervaardigd in 1901.

's- 9ravenhage ~~~ jJe.<uioenhout

~-w 4w-erv dW d<-r.av ~ r 7' h- d:-«4~

Or. Trenkter ce., Leipzilt. 13879. Pho! Happel. ~ ~ ~«k.

1 06. Hoewel we reeds bij de eerste wandeling het Haagse Bas hebben bezocht, kunnen we het tach niet nalaten am, in 1902, nag even de Bezuidenhoutseweg af te lopen tot aan de ingang van Huis ten Bosch. Rechts, achter de tent van de Zuidhollandse IJsclub, ziet u nag juist het dak van Het Kleine Loa. Ervoor staan enige zigeunerwagens.

107. We keren nu terug naar de Princessegracht. Op 7 februari 1901 trad koningin Wilhelmina in het huwelijk met prins Hendrik. Ondanks het vriezende weer en de sneeuw was Den Haag uitbundig versierd. Zo ook hier. Rechts op de hoek staat het "Huis aan de Boschkant", gebouwd door Pieter Post en later bewoond door de Prinz von Wied. Verderop rijst de roorns-katholieke "Boschkant-kerk" op, gewijd aan de H.H. Anthonius en Lodewijk. 3 maart 1945 was ook hier de fatale datum.

's-GRAVEN HAG E

L..aan Copes van Callenburch

~ Or. Trctler ce., Ld~. 20517. Nadlclntct _bot ea.

108. Via de Koninginnegracht komen we, rand 1904, bij de Laan Copes van Cat ten burch. We bevinden ons hier op de kruising met de Balistraat. Het zware geboomte geeft een deftig cachet aan deze 1aan, die nu helaas zeer is ontluisterd.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek