's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2350-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Grocte uit 's Gravenhage.

Cavalerie Kazerne ingimg

109. Aan de Laan Copes van Cattenburch bevond zich rand de eeuwwende ook de kazerne van de cavalerie, ofte wel van de huzaren. Deze Alexander-kazerne werd later vervangen door een nieuw gebouw aan de Van Alkemadelaan. De hier afgebeelde werd enige jaren geleden afgebroken.

[ttl(. J. P. X,U;T& Le Tel ???? a.U ?? d

Qude Scheveningscbeweg, 's-Gra. venha.ge. IN.1SS,

110. Wij zijn nu aangekomen bij de tol aan de Scheveningseweg. Links zien we het "Bultenpaleis", zo genoemd naar wonderdokter Heine, die daar omstreeks 1830 tijdelijk domicilie had gekozen. De officiele naam was "Buitenrust" en het werd tot 1865 bewoond door koningin Anna Paulowna, de weduwe van Willem II. Het buiten werd in 1907 afgebraken voor de bouw van het Vredespa1eis. De paardetram is op weg naar het Plein. Ook deze opname werd rand 1900 gemaakt.

~ Dr. Trenkler Co .? Leipzig.

'7 ~tJ /. Begin vld Scheveningschen Weg

>Ow "'~

111. Wij gaan verder in de richting van de Zeestraat en komen dan bij de Anna Pau1ownastraat, met op de hoek huis "Rustenburg" dat ook in 1907 werd afgebroken. Rechts zien we de villa waarin later kunstzaa1 "Kleijkamp" werd gevestigd. Deze villa werd tijdens de oorlog gebruikt om er het register van onze bevo1king in onder te brengen en zij werd uit dien hoofde gebombardeerd, zodat het kaartsysteem lange tijd voor de bezetter onbruikbaar was. De kaart is van 1900.

j{age.

112. Wij onderbreken nu onze wandeling voor een korte rust op het stationnetje van de stoomtram naar Scheveningen en station Hollandsch Spoor. Deze lijn werd in 1908 opgeheven. Het stationnetje werd nog tot 1915 gebruikt voor de aanvoer van bouwmateria1en voor het Vredespa1eis. De opname dateert van rond 1901.

113. Na een korte rust bij het stationnetje beginnen we aan onze derde wandeling, die ons, langs een omweg, weer terug zal voeren naar het centrum. Wij lopen daartoe de Laan van Meerdervoort op en zien, op de plaats waar zich nu het flatgebouw "Oldenhove" bevindt, huize "Meerdervoort". Hier zien we het herenhuis, met daarachter de stallen, zoals het er uitzag in 1877.

Hm;R 1 99-1900.

, GRA 'E,'H.ICE.

LA BI6LIOTllt:QCE FRA..."~AISE

F.TALAGt: DE 'AOl:A;JX POliR r.ES Ff::TL PROCDA!);E. C.UExnRIERS, l.rvux lJ'I~~AGE E1' It COI.OlliER., ETC.

yEUVE J'lESSELFELT VA PIERMEN,

Mole12straat 4:1.

lilg. N. l. Boc~. Amstenlim.

114. Een wintergezicht uit 1899 op de Laan van Meerdervoort. Rechts zien we de woning van de heer Goekoop, de bekende miljonair die ook "Zorgvliet" in zijn bezit had. lets verderop lOU in 1907 het Gymnasium Haganum worden gebouwd. De kaart draagt een reclameboodschap van een bekende zaak in de Mo1enstraat, bij welke de beter gesitueerden hun "cadeaux" kochten.

115. Vroeger beyond zich achter de tuin van Goekoop, tegenover de Zoutmanstraat, de zogenaamde "Van Saxen-Weimartuin". Na het overlijden van de groothertogin van Saxen-Weimar, die hier grote 1anderijen bezat, nam de ,,'s-Gravenhaagsche Melkinrichting" de exploitatie in handen en hield er een roomhuis met kinderspeeltuin. Zo te zien zijn hier, in 1877, enke1e schoo1klassen op bezoek, die zich vermaken onder het wakend oog van het onderwijzend personeel.

's Graoenhage

Waldeck-Pyrrncntkade. ~

~~/

----

Edition Bazar Franc;.ais, La Haye.

116. Onze weg vervolgend langs de Laan van Meerdervoort zien we rechts, over het water van de Waldeck-Pyrrnontkade, de speciale stoomtrambrug, terwij1 de loeomotief net tussen de huizen vandaan komt, op weg naar het aansluitpunt bij de Reinkenstraat. Ret water is enke1e jaren geleden gedempt om het verkeer meer ruimte te geven. De man v66r de tram draagt een rieten stoel over zijn schouders. De opname stamt uit 1907.

~einkenstraat - '))achthuis stocmtram.

's Gravenhage.

117. Bij de Reinkenstraat, op de plaats waar nu "Cornerhouse" staat, was de driehoeksverbinding van de stoomtramlijnen Hollandsch Spoor-Scheveningen, Hollandsch SpoorAnna Paulownastraat en Anna Paulownastraat-Scheveningen. Hier stond het wachthuis annex goederenstation. Het meisje komt kennelijk een hutkoffer ter verzending aanbieden. Rechts staat de paardenomnibus klaar om te vertrekken. Uiterst links zien we nog net de laatste wagon van de stoomtram. Dit traject wordt nu gereden door lijn 11. Deze ansicht dateert van 1901.

@oen J(aag

Laan van M~~rtkrvnOTt

118. De kruising van de Laan van Meerdervoort en de Conradkade geeft, omstreeks 1922, dit interessante bee1d te zien. Allereerst de speciale trambrug, ge1egd naast de reeds bestaande brug. De tram, een zomerdienst onderhoudende tussen Va1kenbosplein en het Kurhaus, zwenkt hier de Reinkenstraat in. Ret andere spoor, op de voorgrond, is van de oorspronkelijke stoomtram die door de ins telling van deze speciale dienst weldra de doodsteek kreeg,

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek