's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2350-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

129. In 1932 werd het dee1 van de Loosduinse Vaart tussen de Loosduinse Brug en de Fahrenheitstraat gedempt. Voordien stond op het hier afgebeelde punt een tolhuis, op de grens tussen Den Haag en Loosduinen. De hier geheven tol werd gebruikt voor het onderhoud van de straatweg van Den Haag naar Monster. Links zien we de Beeklaan en de Regentesselaan, met daartussen cafe (vroeger uitspanning) "De Vink" (niet te verwarren met "De Vink" bij de Loosduinse Brug), in de vorige eeuw een bekend artiestencafe. De opname dateert van omstreeks 1930.

's·Gravenhage Reicntesselaan

130. Enige bladzijden terug toonde ik u een overeenkomstig beeld. Toch geeft deze afbeelding een zo afwijkende sfeer weer, dat ik haar zonder schroom hier opneem. U ziet hier een typisch zomerzondag-gebeuren. De ouders met de kinderen aan de wandel, gewoon in het midden van de straat: moeder met de kinderwagen, vader met de andere kinderen aan de hand. Aan de gevel van het hoekhuis hangt een duivenkooitje. Is zij de moeite waard of niet, deze opname van omstreeks 1912?

131. Vanaf de brug tussen de Regentesse- en de Paul Kruger1aan hebben we een fraai uitzicht over het water van de Loosduinse Vaart. Dat de Loosduinseweg er sinds de demping niet mooier op is geworden wat aanzien betreft, za1 de huidige gemeentebestuurders er niet van weerhouden ook het overgebleven dee1 van de Vaart ten behoeve van het monster "verkeer" te laten dempen. Of zou men zich nog bedenken en een fraaiere oplossing zoeken? De opname is van augustus 1931.

132. Tot voor enkele jaren werd de Loosduinseweg gesierd door het "Schiefbaan-Hovius Gesticht voor Jongens", ook wel genaamd "Huize Groenestein" naar de oude boerderij, die hier eeuwenlang stond. Links, bij het zolderraam, bevindt zich het beeldje van het bekende hondje dat zijn baas nasprong toen deze naar beneden stortte tijdens de bouw in 1892. Het gebouw werd in 1972 gesloopt. De foto werd gemaakt rond 1925.

133. In 1886 moest, op last van het Hoogheemraadschap van Delfland, een sluisje worden aangebracht in de Loosduinse Vaart. Dit kwam te liggen ter hoogte van de plaats waar nu lijn 11 de Loosduinseweg kruist. Het bleef tot omstreeks 1923 in gebruik. Bij het sluisje stond een sluiswachterswoning. Dit tafereeltie werd in 1927 op de gevoelige plaat vastgelegd.

Loosduinscbezoeg met Loosduinscbebade ./ g..z. 2-

134. Vanaf de p1aats waar het sluiswachtershuis stond, zien we, in 1922, het voetgangersbruggetje dat de Loosduinseweg verbond met de Loosduinsekade, ter hoogte van de Monstersestraat.

135. V66r de aanleg van de Loosduinsekade in 1896 had de Vaart nog een haast dorps karakter. De knotwilgen hingen over het water en hier en daar stonden wat oude boerenwoninkjes. 's Winters kon men er tevens heerlijk schaatsen, iets dat we ons tegenwoordig maar moeilijk kunnen voorstellen! Deze foto is in 1894 genom en vanaf de plaats waar later het bruggetie op de voorgaande afbeelding werd aangebracht.

136. Nog een blik op de Loosduinse Vaart, maar nu kort voor de dernping, gezien in de richting van de Loosduinse Brug. Er 1agen altijd vee1 binnenvaartschepen gemeerd, hetgeen de aanblik verlevendigde. Deze opname stamt uit 1930.

137. In 1898 werd korte tijd geexperimenteerd met een tram die op

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek