's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2350-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

's- qravenhage Spui

9. Op deze opname van 1908 zien we, dat de toestand ingrijpend is gewijzigd. Ret Spui werd gedempt en het karakter van deze weg is voorgoed vernie1d. Toeh za1 na sleehts 1utte1e jaren het straatbee1d wederom veranderen, wanneer het toenemend verkeer ook het middenp1antsoen opeist. Ret derde huis reehts is het Gehee1onthouderskoffiehuis; daarnaast is een smederij.

10. Wij lopen nu verder in de riehting stad. Op deze opname uit ongeveer 1870 zien we hoe onwezenlijk rustig alles lijkt. Vooral "lijkt", want volgens tijdgenoten heerste hier to en al een jachtige drukte. Links herkennen we weer "De zeven kerken van Rome". Reehts ligt een trekschuit; missehien is het wel de sehuit die voer op Delft of Rotterdam, of zelfs op Brabant.

~ Dr. Trenkler ce., Leipzir.

12290

11. Links zien wij de Amsterdamsche Veerkade rond 1900, met in de muur van het hoekpand de gevelsteen "De Klimmende Beer", welke steen er nog is en hopelijk tijdig door de gemeente zal worden bemachtigd, voordat de sloper ermee vandoor gaat. Hoog steekt het torentje op de Nieuwe Kerk boven de huizen uit. In 1903 werd alles gedempt en begon het verval van deze zeer oude Haagse buurt.

fimsteroamsche Yeerkaoe

's qravenhage

12. Vanaf de Spuibrug kijken wij even naar de bedrijvigheid in en op de Amsterdamsche Veerkade. In de verte ontdekken we de brug tussen de Korte- en Lange Kranestraat. Links is nog juist het pand nummer 12 zichtbaar, gebouwd in "nouveau art" stijl, In 1901 werd deze gracht gedempt en binnenkort zal deze weg gehee1 aan de moloch "verkeer" ten offer vallen, tenzij nieuw inzicht bij het gemeentebestuur de plannen wederom doet wijzigen,

Groete uit '8' Gravenhage.

~

't Spui.

13. Deze gevelwand aan de westzijde van het Spui, tussen Amsterdamse Veerkade en Jacobstraatje, is nog compleet, zij het wel erg verwaarloosd. Op de dekschuit staan handkarren, die voor verhuur waren bestemd. Aan de overkant van het water staat een han dekar. Bij Donkers kon men onder andere emmers en teilen (a f 2,90) kopen, terwijl verderop stoffeerder-behanger Kiehl zijn zaak dreef. De opname is gemaakt in 1901.

~s:Gravenhage Hofspai

14. Het eerste dee1 van het Spui, vanouds het Hofspui genaamd, werd reeds in 1860 gedempt. Links, op de hoek van de Bagijnestraat, is bakkerij Huckenswager. Rechts is "Stijn's Hotel" en daarnaast de smederij van Fresco. Lijn 6 is op weg naar het Hollandsch Spoor via de Vaillantlaan en zal even verderop de Gedempte Langegracht indraaien. De foto stamt uit 1908.

15. Aan het begin van het Spui, tussen Hofstraat en Lang Aehterom, was de zogenaamde Kapelsbrug, vernoemd naar de aan Maria gewijde kapel die eertijds op de brug over het Spui ter plaatse stond. Bij de door trekking van de Hofweg werden ook deze pan den, waarin de firma Meddens, Van Witsen (in "Modes") en sigarenmagazijn Van der Maesen waren gevestigd, gesloopt. Reehts gaat lijn 1 naar het Plein, terwijl in onze riehting een andere wagen van dezelfde lijn aan haar traject Plein-Hollandsch Spoor bezig is. De opname dateert van 1908.

's Gravenhage.

16. Vanaf de Kape1sbrug kijken wij vanuit het pand, waarin oak to en al Magazijn Nederland was gevestigd, de Lange Paten in. Wij zien links hotel "Central" met het overdekte terras, terwijl reehts de "Confederatie Nederlandsehe Vereeniging tot bereiding van Me1kprodueten Delfshaven" haar winkel heeft gevestigd. De paardetram is op weg naar het station Hollandseh Spoor. Deze opname werd gemaakt in 1901.

Den Haag Spui

17. Het lijkt een boze droom: a1s wij omstreeks 1933 nog even op deze1fde p1aats om ons he en kijken, is bijna alles onherkenbaar veranderd. De me1kwinkel is weg; er is nu een sigarenzaak in gevestigd. Daarnaast riist het "te" moderne pand van "Heck's Residentie Lunchroom" op, met daarnaast restaurant "De Kroon", beide nu verleden tijd. Wie herinnert zich nog de St.-Nicolaasfeesten bij Heck? Dit was een vast programmapunt omstreeks 5 december. Nag steeds is het een druk kornen en gaan van trams, ditmaa1 van lijn 4. Op dit punt kwam iets later een der eerste verkeerslichten in onze stad, za'n rond geval met verspringende ringen, fabrikaat Heemaf.

's- qravenhage

.l3uitenhoj en qevangenpoort

~ Dr. Trenkler ce., Leipzi&,. 13830. Photo liappel.

18. Wij vervo1gen onze weg via deoude Hofcinge1 en bereiken zo het Buitenhof. Allereerst rieht ons oog zieh op het gebouw van de Gevangenpoort met de aangrenzende huizen. De panden reehts werden reeds in 1924 afgebroken voor de Vijverdam. Het gebouw links, waarin het Hypotheekkantoor en het Kadaster waren gevestigd, is nu gehee1 gerestaureerd en bevat onder andere een flat voor de voorzitter van de Tweede Kamer en werkruimten voor de Tweede-Kamerleden. De opname stamt uit 1900.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek