's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2350-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Nog een laatste opname van het Plein, ditmaal genomen in de riehting Lange Poten. Lijn 13 staat gereed om naar de Loosduinse Brug te vertrekken, terwijl lijn 9 juist vertrok naar Seheveningen. Reehts zien we het Ministerie van Justitie, dat binnenkort ook een nieuwe behuizing zal gaan betrekken.

30. Wij lopen nu via de Korte naar de Lange Vijverberg en zien lijn 1 op haar route Bankaplein-Plein-Hollandsch Spoor. Links staan de St-Sebastiaansdoelen, iller nog in gebruik a1s Gemeentemuseum. Deze opname dateert van 1920.

31. Een beschrijving van Den Haag is ondenkbaar zonder ten minste een afbeelding van de Gouden Koets. Hier ziet u haar, bij de opening van de Staten-Generaal omstreeks 1930, op "de hoek van het Toernooiveld en de Korte Vijverberg. De inzittenden zijn H.M. Koningin Wilhelmina en Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden.

£ange Vijverberg.

32. Op de Lange Vijverberg valt ons allereerst de volmaakte harmonie op van de nog ongeschonden gevelwand. Geheel rechts herkennen we het "Huis van Caan", waarin dan (1900) nag jonkvrouwe Caan van Neck woont, dat in de jaren twintig werd afgebroken en werd vervangen door een flatgebouw, met eertijds een lunchroom van Lensvelt Nicola. Deze is reeds enige jaren vervangen door een autoshowroom. De naambordjes lieten zich toen nog aflezen zeals het Nederlands Adelboek, met slechts hier en daar een bank of kantoor als indringer.

Vijueroerg. 's GRAVE:iHAGE.

33. De huidige bornenrijen zijn slechts een magere afspiegeling van de toestand, zoals deze was aan het begin van de twintigste eeuw, toen deze foto werd gernaakt. Op de klok zien we een rec1arne voor het Apollo-theater. Onder de bornen staat een versnaperingenkiosk voor ijs en andere heerlijkheden. Het verkeersbord vertelt ons dat fietsen onder de bornen is verboden.

34. Aansluitend op de Gevangenpoort stond, tot ongeveer 1924, de societeit "Place Royal", een typisch Haagse burcht van de hogere ambtenaren en gegoede burgerij. Naast het stadsgezicht laat deze kaart van 1900 ook zien, dat men kans zag vee1 tekst in een beperkte ruimte te verwerken, namelijk door de kaart een kwarts1ag te draaien en de tekst in die richting verder te schrijven.

's-Bravenhage Pt..i':tts

35. Wij zijn nu op de P1aats en zien links de theesalon van Van Veen & Co, met daarnaast het verzekeringsbureau "Kosmos". Ook op deze afbeelding uit 1905 blijkt weer de voor ons onwezenlijke rust, die wij onsze1f voorgoed hebben ontnomen, door toe te geven aan de dwang van het autoverkeer.

36. Aan de andere zijde van de Plaats is, onder de bomen, een standplaats van huurrijtuigen. In het midden staat, op deze ansieht uit 1904, een kranten- en tijdsehriftenkiosk waarbij men, volgens het opsehrift, ook plisseerwerk kan afgeven. Ret tweede en derde huis van reehts herbergen "Maison de Paris" van de firma E. Kahn, in "robes et manteaux". Daarnaast bevindt zieh het Internationale Reisbureau Lindeman & Co.

37. Wij gaan nu de Kneuterdijk op. Links is de gevelwand nag ongerept. Oak de waning van Gijsbert Karel van Hogendorp (een van het driemanschap van 1813) staat er nag. Later zal hier het gebouw van de Rotterdamsche Bank Vereeniging worden' gebouwd, Rechts zien we restaurant "Royal". Verderop, bij de Hoge Nieuwstraat, bevond zich lange tijd het magazijn "Companie Lyonnaise". De opname dateert van 1901.

Groete uit '8 Gravenhage.

Dc Z estraat

38. Via de Heu1straat en langs het konink1ijk pa1eis lopen we het Noordeinde in, net te 1aat om de paardenomnibus nog te kunnen halen. Op de hoek van de inham bij de Oranjestraat zien we de zaak van de confiseur en glacier (! ) R.D. Gerretsen, waar men ook verfrissingen kon gebruiken. In het huis met de tweede trap woont een graaf Van Limburg Stirum (lid van de Tweede Kamer), met daarnaast de kleermakerij van Nicolai. Typisch is de verkeerde naamgeving op deze kaart uit 1900. De Zeestraat begint immers pas voorbij het Scheveningse Veer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek