's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2350-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

den Haqg

19141 Uitg. P. J. van Leeuwen & Zoon, den Haag

39. Vanaf het Scheveningse Veer vertrokken vanouds de wagens naar Scheveningen. Ret was altiid een gezellig en druk punt. In het midden zien we een waterkraan met een drenkbak voor paarden, waarop een jongen bezig is zijn dorst te lessen. Ret idyllische rijtje gevels links, met de terrasjes, is helaas aan nieuwbouw ten offer gevallen. Let u ook eens op de prachtige dubbele bomenrij op de Mauritskade, zoals die op deze uit 1900 stammende ansicht is vereeuwigd.

Scheveningsche Veer

40. Aan de Mauritskade vinden we nog steeds de Zwem- en Badinrichting, echter niet meer zo mooi als voorheen. Ook in 1900 kon men er stoom- en Turkse baden ondergaan; zelfs een sauna was aanwezig. Er is dus niets nieuws onder de zon!

's·GRA VENHAGE, - Alexaaderstraat, 1277.

41. Langs de Mauritskade wandelend passeren we de Alexanderstraat, nog in dezelfde prachtige toestand als in het midden van de negentiende eeuw. Op een enkele na werden al deze villa's door adellijke families bewoond. Let u eens op de mooie brievenbus, die nu is vervangen door een saai kunststof exemplaar. Deze opname is van omstreeks 1902.

's - G R A V E HAG E

;3~ . 0/'1.'

. s. S. Korthul., Handelsdl'1lkJ<erlJ, Den H...,.

Groat uit de Oranje- Kazerne

42. Waar nu het Louis Couperusplein ligt, was tot 6 maart 1919 de Oranje Kazerne gesitueerd. Op die datum brand de het gehele complex af. Het was de kazerne voor de Grenadiers en Jagers. Hier zien we het excercitieterrein, dat grensde aan de Kazernestraat, in 1902. Op de achtergrond is de achterkant van de Koninklijke Bibliotheek te zien,

43. Dat men als soldaat vroeger niet zo werd verwend als thans het geval is, is genoegzaam bekend. Het logiesgebouw bestond uit drie verdiepingen, met een galerij rondom, waarop de britsen en kasten stonden. Beneden werd gegeten. De middenpilaar was behangen met herinnerings- en onderscheidingstekens verleend aan het korps. Men ziet bijvaorbeeld een replica van de Militaire Willemsorde en de vaandels. De dekenlatjes voor het model wolletje zijn nog heel lang in gebruik gebleven. Ook deze foto stamt uit 1902.

·s· GRAVE, rlAGE Groete Ult de Oranje Kazerne Etet1 der manschappen

44. Een andere kazerne, de Frederik, huisvestte de artillerie en de schietschool. Zij lag aan de Frederiksstraat. Nog maar heel kort geleden werd zij afgebroken, na nog jarenlang als M.G.D. te hebben gediend, nadat de Nieuwe Frederikskazerne juist v66r de tweede wereldoorlog in gebruik was genomen. Links wandelt een vrouw in Scheveningse klederdracht. Bij de kazernepoort ontwaren we een waterpomp. De fotograaf legde dit tafereel vast in 1902.

Denneweg .

..

45. Wij keren nu weer op onze schreden terug en gaan via de Denneweg naar het centrum. Op de hoek van de Hooistraat is de k1eermakerij van K1einge1d. Links op de hoek staat de brood- en beschuitfabriek van Kramers, met het pothuis. lets verderop bevindt zich de kapperszaak van Barbillon. De Denneweg was en is altijd een drukke winke1straat geweest, ook rond de eeuwwisseling, waarvan deze opname uit 1900 getuigt.

'" .,'"' " 0 e : ~-Cl

~~.~ I cg~.

:x::.Cl:::. co

-1 ---

I

OJ .??? co :l rc 0

I -E o o

>

J C

~ o I

46. Wij bevinden ons nu op het gedeelte Lange Voorhout, dat bekend stond als "De Leidsche Wagens" of "Het Leidsche Veer". Van hier vertrok de postdiligence in de riehting Leiden. De "travalje" werd eerst in de jaren dertig afgebroken. Hier zien we, in 1905, smid Caspareck met zijn kneehts nog druk bezig met het beslaan van paardehoeven, een bezigheid die hier reeds eeuwenlang werd uitgeoefend. Daarnaast was het kantoor van de V.V.V. gevestigd.

GournooiDeld.

47. Lijn 8 met zomerwagen passeert hier het (nog steeds) gevaarlijke oversteekpunt bij de Lange Vijverberg. Gerekend vanaf de hoek van de Hoge Nieuwstraat zien we de kapsalon van Stacquez, de winkel van mejuffrouw Nuijen in modes en de zaak van de gebroeders Vogels in herenartikelen. De prachtige bomenrijen op het Voorhout zijn na 1906, het jaar waarin deze ansicht werd gemaakt, weI erg achteruit gegaan!

- - ~ - -

~ ~ ~

:.£~ .= :-: -:r;~

48. Na de enorme sneeuwva1 op 3 februari 1912 werd k1aarblijkelijk de gehe1e stad op de fotografische p1aat vastgelegd. Zo oak het Toernooiveld, hier gezien vanuit de Hoge Nieuwstraat. Links zien we het voetstuk waarop de enorme mast vo or de bevestiging van de telefoonleidingen stand. Deze afzichtelijke blikvangers stonden over de gehele binnenstad verspreid.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek