's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2350-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. De nog onbeschadigde gevelwand aan het Toernooiveld, gezien vanaf de Lange Houtstraat. Van links naar rechts vond men hier in 1900: het gezantschap van Portugal, hotel "De Oude Doelen", het gezantschap van de Verenigde Staten en de afdeling Landbouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Let u eens op de .Jantaam" in het bovenlicht van de linker voordeur.

5D. Op de hoek van het Lange en het Korte Voorhout stand in 1900 het bekende hotel "Pau1ez". Daarnaast woonden de jonkvrouwen Bichon van IJsselmonde, terwijl zich daarnaast weer het Turkse gezantschap onder Missak Effendi had gevestigd. Rechts nadert de paardetram.

-- - ._ .... ~-

. ---.. - - - --- . --

- -~

- - . --

51. In 1937 werd hotel "Pau1ez" grondig verbouwd en gemoderniseerd. Ret werk werd uitgevoerd door de firma J. van Rossum uit Loosduinen. In de oorlogsdagen van 1940 was hier de Etappendirectie van de Neder1andse Strijdkrachten gevestigd. Op 3 maart 1945 werd het, tege1ijk met een groot dee1 van het Bezuidenhout, door een betreurenswaardige vergissing van onze geallieerde vrienden, weggebombardeerd. Nu staat ter p1aatse de ambassade van de Verenigde Staten van Amerika.

Korte Voorhout

52. Links staat het huis waarin de Commissaris der Koningin van Zuid-Holland, mr. J.G. Patijn, woonde. Op de achtergrond het Huis van Caan en rechts het Turkse gezantschap. Zo zag men het in de felle zon voor zich liggen op deze koninginnedag 1901. Rechts was het Smidsplein. Het tweede huis a1daar (hier niet zichtbaar) was tapperij en slijterij "De Posthoorn", die na de tweede wereldoorlog werd verp1aatst naar het Lange Voorhout.

's qrayenhage, Smidspleif/.

. :.-,

-~. ;

~ .??.?? f

lictltGttl~ s, Bakker Jz. KC(lg-Zaancl k. 43~8

53. Wij staan nu op het Smidsp1ein. Op de hoek staat cafe "De Ton" met daarnaast de sta1houderij van Starrenburg. Bij de brug pauzeert een mandenkoopman met zijn hondekar. Rechts, over de brug, liggen de Hogere Krijgsschoo1 en de Nieuwe Uitleg. Ook dit alles verdween in maart 1945. De opname dateert van 1901.

Groete uit 's Gravenhaga.

Voorhout met het Xieuwe RJ:.chtsgebouw.

/' If' ~'/~"

.-/ ,..;~

54. Kijkend in de riehting van de Bosehbrug ontwaart men op deze ansicht uit 1901 links het Franse gezantsehap, het kantoor van de Billitonmaatschappij, de Sporting Club International en het woonhuis van jonkheer Van der Poll en reehts het Paleis van Justitie. Ook dit gedeelte van Den Haag werd op 3 maart 1945 vernietigd. De prijs, door onze stad betaald voor de vrijheid, was niet gering.

· s-Gravenhaqe

Kanongictery

55. Vanaf de brug over het Smidswater had men in 1900 een fraai gezicht op de kanongieterij (links). Over de brug aan de Boschkant gaat de paardetram voorbij. De foto werd 's winters genomen, zoals het ijs op het water van de zogenaamde Gietkom OilS 1aat zien.

56. Verder wandelend over de Nieuwe Uitleg passeren we de brug bij de Maliestraat. Deze onbeschrijfelijk mooie vaart met de prachtige bomen is, zoals eigenlijk alles dat mooi was, verknoeid door ons alles opeisende blik op wielen. In de verte ligt de Smidsbrug. De opname dateert van 1899.

's·GRAVENHAGE

Boschkaot

57. Wij lopen nu weer terug via de Boschkant, waar juist lijn 9 passeert, naar de Boschbrug. De route van lijn 9 was ook toen al via de Wittebrug naar het Kurhaus. AIleen lag het begin punt nog op het Plein. Let u eens op de merkwaardige op1ossing die men vond voor de tramrails tussen beide, vrij steile, bruggen. Rechts staat weer onze slagersknecht, met schort en mand. De opname is van augustus 1904, kort na de e1ectrificatie van deze lijn, als eerste vanwege de concurrentie met de stoomtram aan de overzijde van de gracht.

s 9raoenhage. 0'b-r

.Jngang )(aagsche J3osch.

58. Na onze lange wandeling verlangen onze voeten naar rust. Hiervoor gaan wij via de Boschbrug naar het Haagse Bos. Bij het "Wachtje" zien we een hondekar, zwaarbeladen met groente. Op de achtergrond patrouilleren militairen, die hier toezicht houden op alles dat de stad binnenkomt. De opname dateert van veer 1895.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek