's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2350-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

J30schhek

59. Het einddoel van onze wandeling is het zogenaamde "Boschhek" of "Roomhuis", gelegen aan het eind van het Haagse Bos, daar waar de Leidsestraatweg de Boschsloot kruist. Oorspronkelijk werd hier gedurende de nacht de toegang tot het bos met een hek afgesloten, vandaar de naam van deze uitspanning. We kijken hier in de richting van Den Haag. Op de muur zien we reclame voor "Cacao A. Driessen", een welbekend merk in die tijd (1902).

2JtUJc/{1! ek.

60. Ret was goed rusten op het "Roomhuis", waar de heer Van der Meer de scepter zwaaide. Ret was een vast doel voor vele zondagse wandelaars. Later is dit gebouw gesloopt en het werd iets verder van de straat af vervangen door een nieuw gebouw, dat echter de vernielingsdrang van de bezetter niet heeft overleefd. De foto is gemaakt in 1900.

61. Onze tweede wandeling beginnen we in 1900 op het Stationsplein. Rechts bevinden zich de standplaatsen voor de huurkoetsen. Daarv66r nadert de paardeomnibus. In het midden, bij de reclamezuil, een sanitaire "krul". Links daarvan, met torentje, het huis van W. Horrix sr., de eigenaar van de bekende meube1fabriek "Anna Paulowna".

Stationstoeg' me! HOtel Terminus

62. Een sprong in de tijd, naar ongeveer 1926, geeft ons een blik op de Stationsweg zoals deze was, voordat het verval inzette. Hotel "Terminus", nu in afbraak, beheerst de toegang tot de stad voor de arriverende treinreizigers, Aan de paal hangt een reclame voor Pirate-sigaretten, een van de bekendste merken, waarnaar nu nog het begrip "piraatje" verwijst. Lijn 8 vertrekt juist met een zomerrijtuig naar Scheveningen.

63. Het Huygensplein en het Huygenspark waren vanouds de zuidelijke toegangswegen tot Den Haag. Op deze kaart uit 1901 is veel te zien. De paardetram heeft zojuist het extra paard, benodigd voor de hoge Wagenbrug, laten uitspannen. De loeomotief van de stoomtram is bezig met rangeren, Voor het koffiehuis "Het Wapen van Dordreeht" staat de monumentale lantaarn, in het voetstuk waarvan tevens een waterpomp en een drenkbak voor de paarden waren aangebraeht. Links bevindt zich het rijtuigmagazijn van J. Goyaarts en reehts het waehtlokaal voor de stoomtramreizigers naar Delft.

Wagenstraat. Den Haag La Haye.

64. Over de Wagenbrug zien we, omstreeks 1905, het Wagenplein. Ook hier heerst een drukte van belang. Ret achterste rijtuig heeft gasten opgehaald voor hotel "Americain". Ook hier weer de enorme telefoonzuil. Daarnaast, op de hoek, de likeurstokerij en slijterij van Stephan Liesting, met als buurman S. Polak met zijn verkoophuis op krediet. Links zien we het pand van muziekinstrumentmaker Behrens. Deze verhuurde kennelijk zijn geveloppervlakte als reclamebord, hetgeen op dat drukke punt wel goed geld zal hebben opgebracht!

" .

65. In p1aats van door de Wagenstraat te gaan zetten wij onze tocht voort langs het Groenewegje. Wij zien dan de, helaas in 1901 gedempte, Paviljoensgracht met de Spookbrug, Rechts, achter de brug, ligt het Heilige Geesthofje. In het hoekhuis was de firma Albada Jelgersrna gevestigd, grossiers in koloniale waren, die, met behulp van het vaartuig bij de brug (waarschijnlijk een pontje), reclame maakt voor de volmaakte kunstboter Albada. De opname dateert van 1900.

ยท " <

.F.!!';/' i ~ Brug Boekhorsts/raflt

66, lets verderop bereiken we de draaibrug bij de Boekhorststraat. Het is dermate druk dat men weI mag aannemen dat de brug zojuist opengedraaid is geweest, Het bordje verzoekt de voetgangers en andere weggebruikers reehts te houden, een regel die nog niet algemeen was vastgesteld. Op de hoek staat de winkel van Engelen, Let u eens op de kleding, die het dienend personeel duidelijk onderscheidt van de andere klassen. Oak deze opname stamt uit 1900.

67. Even nemen we de gelegenheid waar weer een sprong in de tijd te doen. Het is op deze foto ongeveer 1930 en tramlijn 2, een zogenaamd "Fordje", rijdt nag door de Boekhorststraat op weg naar de Koninginnegracht. De tram is reeds jaren verdwenen, de drukte en de winkels niet. We wandelen nu weer terug in de richting Zuidwal.

68. Op deze kaart zien we het Gemeenteziekenhuis aan de Zuidwa1, zoals dit er omstreeks 1910 uitzag. Later breidde het zich nog zo ver uit, dat het gehe1e front 1angs de Zuidwa1 erdoor werd ingenomen. Enke1e jaren ge1eden is het afgebroken en de patienten kunnen nu terecht in het hypermoderne ziekenhuis "Leyenburg".

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek