's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2350-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

--

's-qravenhage

jJrouwersgracht

/f~

~ Dr. Trenkler Co., Leipzie-. 21549. Naclldrucl< verboten.

69. We komen nu op de Brouwersgracht. De naam werd gegeven omdat hier in het verleden vele brouwerijen waren gevestigd. Ook deze gracht boette veel van haar aantrekkelijkheid in, toen het water omstreeks 1902 werd gedempt. Uit datzelfde jaar stamt deze ansicht.

qravennafle, gier/(adE DE JONG'S CACAO EN CHOCOLAAD WORMERVEER.

70. Vanaf de brug die we op de voorafgaande kaart zagen, hebben we een goed overzicht van de Brouwersgracht (en niet van de Bierkade, zoals het onjuiste onderschrift van deze kaart verme1dt), waaraan de binnenvaartschepen hun 1adingen lossen en opnemen. Onder op de kaart uit 1900 ziet men nog reclame voor de bekende cacao- en choco1adefabriek van De Jong uit Wormerveer.

71. Tegenover de Brouwersgracht lag het oude huis van bewaring, vroeger het rasp- of spinhuis genoemd. Tegenwoordig staat hier het gebouw waarin het kantongerecht was gevestigd. In de Lombardstraat zien we hier, rond 1900, het Luthers Weeshuis.

72. Wij gaan nu linksaf, de Prinsegracht op. Vanaf de brug die ter hoogte van de Warmoeziersstraat over de gracht lag, hebben we een mooi uitzicht over de drukte op het water. iller kwamen, v66r de demping in 1903, de Westlandse groente- en andere schuiten aan om hun verse waar te ontladen en die te verkopen aan de handelaren uit de stad. In de verte ontwaren we de brug bij de Lijnbaan, met daarachter de huizen van de 's-Gravenzandelaan, die toen (1890) nog pas kort bestond.

Markt, - 's·GRA '"ENRAGE.

73. Het is 1902 en marktdag; de Prinsegracht staat dus vol met kramen, evenals de Grote Markt. Tot mei 1938 was hier markt. Daarna werd de gehele markt overgeplaatst naar de Herman Costerstraat. Er was letterlijk van alles te koop, tot fornuizen en kache1s toe. Naast het Boterhuis staat het toen nog goed onderhouden en bewoonde patriciershuis, dat nu, na jarenlange leegstand en verwaarlozing, door de gemeente is aangekocht. De twee panden daarnaast werden afgebroken voor de doortrekking van de Jan Hendrikstraat.

74. In het Groot Boterhuis was het "Kantoor van Waarborg voor Gouden en Zilveren Werken" gevestigd. Ook dit pand za1 worden gerestaureerd en het zou een goed idee zijn om hier de Haagse historische afdeling van het Gemeentemuseum onder te brengen, zodat de Hagenaars tenminste kennis kunnen nemen van hun eigen historische erfenis, hetgeen in het huidige Gemeentemuseum a1 jaren1ang onmogelijk is. De opname dateert van 1901.

bilg. J. P. Siebrecht, 's Grave.hage.

Groote :J1arkt 's GRA. VENHA.GE.

75. Wanneer er geen markt wordt gehouden blijkt pas hoe ruim deze buurt reeds in de zeventiende eeuw werd opgezet. Achter de lantaarn zien we het Gerbrandtstraatje dat, samen met het Groenendalstraatje, is verdwenen bij de doorbraak voor de Grote Marktstraat. De marktbel prijkt nog steeds aan de gevel van het Klein of Stukken Boterhuis. De opname is omstreeks 1904 gemaakt en toont het begin van de Prinsegracht en niet de Groote Markt, zoals op de kaart is vermeld.

76. Deze prentbriefkaart uit 1898 geeft onder andere duidelijk aan, dat de onlangs zogenaamd "herplaatste" pomp beslist de verkeerde is. Het zielige ding dat er nu staat kan slechts het gevolg van een domme vergissing zijn van een overijverig ambtenaar van Gemeentewerken, die nooit op de echte pomp heeft gelet. Misschien ligt de goede nog op de gemeentewerf en kan deze fout worden hersteld.

77. Uitziende op de bedrijvigheid van de markt zien we hier de "Goedkoope Keukenbazar" met daarnaast cafe "Marktzicht". De St.-Jacobstoren draagt op deze kaart uit 1901 nog de ajouren slaapmuts. In de Schoolstraat zijn ook nu nog vele oude geveltjes overge bleven.

's-Gravenhage in vogelvlucht

Gezlcht op Groote Markt en Boekhorststraat

Dr Trenkler ('0 .? Leipz'f· 19~1

~ ~acbdruck verb ten

78. Vanaf de St.-Jacobstoren had men een ruim uitzicht over Den Haag. In het midden herkennen we de Lutherse Kerk. Voorbij de kerk, links boven, zien we, achter het station Hollandsch Spoor, slechts weilanden. De spoorbaan vormde toen nog de grens van de bebouwde kom. De opname is gemaakt omstreeks 1901.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek