's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

's-Gravenhage in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van Zon
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2350-1
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

79. Komende uit de Schoolstraat op de Riviervismarkt keren wij ons nog even om en zien dan rechts de Visbanken met daarnaast het Zuidhollands Koffiehuis, later onder de naam ,,'t Zuid" bekend als dansgelegenheid, De visbanken zijn he1aas afgebroken, ondanks protesten, zoals zoveel historische overblijfselen. Deze prent werd vervaardigd in 1905.

Groote Kerk

's GRAVEHHAGE

80. Wanneer we om de Grote Kerk heenlopen zien we de huisjes, die tegen de kerk waren aangebouwd. Zij werden verhuurd aan mensen die hu1p van de diakonie nodig hadden. In 1912 werden ze gelukkig afgebroken. De tramrails leiden naar de Prinsestraat. De opname dateert van 0 mstreeks 1 910.

'5- G!a,Ven~_age

.. ~.~ $rkplein b,n Prinsestraat

. ~ t " .

'r"'~9:A I. ~

"'')''~'

81. Op deze kaart uit 1901 prijkt in volle pracht de nog onverbouwde schepping van Ber1age. Links staat het hoofdpostkantoor, waarop later een extra verdieping zal worden gebouwd. Gehee1 rechts zien we nog juist een stukje van de banketwinke1 van Stofberg, op de hoek van de Driehoekjes en de Grote Halstraat. In de winke1panden op de begane grond bevond zich een cafe-biljart. Nu is hier de winkel van Bladergroen. De paardetrarn is op weg van de Anna Paulownastraat naar het Plein.

Groete nit" 's Gravenhaze.

Kerkplein met Po tkantoor.

82. Tussen de Grote Kerk en de achterzijde van het postkantoor bevond zich de zogenaamde "Zak". We herkennen hier onder andere de sigarenwinkel van Thewes, de boekdrukkerij van de firma Gebroeders van Langenhuijsen en de fabriek van A.A. Simonis in bedden en matrassen. De opname werd gemaakt in 1902.

83. In 1908 werd de Grote Halstraat verbreed, hetgeen geschiedde door het veertiendeeeuwse St-Nicolaasgasthuis en het cafe-restaurant "De Gouden Kroon" af te breken. In het gebouw links zetelde het Burgerlijk Armbestuur. De met ornamenten versierde gaslantaarn had ook hier als voetstuk een open bare waterpomp. Deze opname stamt uit 1906.

@ oen .7(aag

Oroenmnrkt

84. In een tijdspanne van nauwelijks twintig jaren kan er veel veranderen. Bij het zonnescherm zien we links Schroders' Linnenpaleis, terwijl in de Grote Halstraat een hulpgebouw van de Gemeentesecretarie is gebouwd. Daar weer voorbij, op de Driehoekjes, staat de lunchroom van bakkerij "De Oude Vette Hen", waarin later de Taxicentrale was gevestigd. Op de kerk, het stadhuis en Berlage's gebouw na is alles verdwenen. Opname van omstreeks 1920.

85. Wij maken nu weer een grote sprong terug in de tijd. Omstreeks 1866 zien we op de hoek van de Hoogstraat links cafe-restaurant "Het Gouden Hoofd" met daarboven de Herensocieteit "De Harmonie". Van 1870 tot 1872 werd dit gebouw grondig verbouwd en het werd op 3 augustus 1872 heropend. Rechts is de bekende fruitwinkel van Lensing, bij wie altijd primeurs op het gebied van fruit te koop waren. De wagen met het paard staat goederen te laden of te lossen bij Van Gend & Loos.

Grcenmarkt. ~ Jngang J{oogslraal.

--

86. Ook hier is in dertig jaren heel wat veranderd. Links is nu het verbouwde "Het Gouden Hoofd", terwijl ook het hoekpand rechts is verbouwd en nu wordt gebruikt door sigarenhandelaar Hillen, die onder andere zijn eigen sigarenmerk "Delftse Post" voerde. De drukte is ook toegenomen. Twee paardeomnibussen op de route Scheveningen-Anna Paulownastraat-Buitenhof staan op het punt elkaar te passeren. Op de hoek van de Kleine Halstraat staat de lamsslagerij van De Kanter & Co. De kaart is van 1901.

'-.. ,;- ~

,~

:- .. :' ..;.. .. - -, s' .

l

C.v.K

Groeuu.a rk r. }l(·u H",,>!.

TC.lJ.o,

87. De Groenmarkt was in 1899 een zeer druk punt in het toch weI gezapige Den Haag van die tijd, Deze drukte werd mede veroorzaakt door de diverse goederenkantoren van de vele spoorwegmaatschappijen die ons land rijk was. Helemaallinks staat het agents chap van de Staatsspoorwegen, gevoerd door Van Gend & Loos (H. Collignon & Co.); daarnaast de viswinkel van Hoek. Aan de overkant zien we, van rechts naar links: de factorij van de Rhijnspoorwegen, hotel "De Toelast", assurantiekantoor Lippman & Kracht, de modezaak van Weeber en de slagerij van de gebroeders Van der Laan.

Gravenstraat. Den Haag.

88. In 1910 zijn nog slechts twee panden ongewijzigd. De viswinkel is voor veel geld verkocht aan Maison de Bonneterie, dat tevens een "Palais des Parfums" omvatte. Hotel "De Toelast" is verdwenen en he eft plaats gemaakt voor de firma Dijckhoff (in herenkleding), terwijl op de hoek van de Veenestraat nieuwbouw te huur staat.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek