's-Gravenhage toen en nu

's-Gravenhage toen en nu

Auteur
:   Theo Klein en Henny Klein-Wiek
Gemeente
:   's-Gravenhage
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0208-8
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenhage toen en nu'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

20. BINNENHOF

Gelukkig is het Binnenhof nog hetzelfde gebleven als in 1903. De paardentram is weliswaar verdwenen. Een maal per jaar rijdt de Gouden Koets over het Binnenhof op de 3' dinsdag in september, op weg naar de Staten Generaal. Het Binnenhof wordt veelvuldig bezocht door toeristen, ook nu is te zien dat een groep mensen wordt vereeuwigd op de trappen naar de Ridderzaal. Kijkt u eens naar de lantaarn links op de foto, ook deze lantaarn hangt op dezelfde plaats aan de gevel, zij het dat er nu ook meerdere camera's aan de gevels zijn bevestigd ter beveiliging. Men mag gewoon over het Binnenhof fietsen.

UiIg: lus. l. Oamen. 's Srave, ,aça.

De Grote Zaal op het Binnenhof werd in de eerste jaren van deze eeuw grondig gerestaureerd, waarbij tevens de aangebouwde huizen werden afgebroken. De restauratie stond onder leiding van de bekende architect dr. Cuypers. De zaal werd in 1905 weer in gebruik genomen. Inmiddels werd een deel van het Binnenhof autovrij gemaakt, zodat de weggenomen fontein herplaatst kan worden. Het is echter te hopen, dat ook de overige auto's toebehorende aan luie Kamerleden en ambtenaren, uit het gehele Binnenhofcomplex zullen worden verwijderd, zodat dit historische plekje onaangetast zal zijn door geparkeerd blik. De begrafenisstoet werd zeer waarschijnlijk verzorgd door de firma A. Klokgieters & Zoon. Dit tafereel werd vastgelegd in 1899.

21. BINNENHOF

Op deze foto van het Binnenhof staat de fontein weer in volle glorie te pronken voor de ingang van de Ridderzaal. Toeristen maken dankbaar gebruik van deze plaats. De Italiaanse ijscokar ontneemt ons het zicht naar de grenadierspoort. Inderdaad zijn er geen auto's op het hof geparkeerd, wat op de oude foto zo gewenst werd.

Het komt nogal eens voor dat op prentbriefkaarten foutieve onderschriften staan. Op de afgebeelde ansicht is 'Koninginnegracht' vermeld; dit moet zijn: Prinsessegracht. Het gebouw met de zuilen is de in 1839 gestichte behuizing van de Tekenacademie, opgetrokken in neoklassieke stijl door stadsarchitect Z. Reyers. Van deze tempel der kunst ging uiterlijk meer sfeer uit dan van het huidige gebouw in vormen van nieuwe zakelijkheid.

22. PRINSESSEGRACHT

Geen tempel meer met zuilen maar een gebouw in de vormen van de nieuwe zakelijkheid. Deze 'Academie van Beeldende Kunsten', wordt op straat ingesloten door fietsen van de hedendaagse student. Touringcarbussen moeten hier op de Prinsessegracht parkeren. Wellicht een kunstopdracht voor de studenten om ze daar weg te krijgen.

,,3(et p,oomhuis", gosehhek

3( aaçsche goseh

f

Tal van Hagenaars hebben goede herinneringen aan de pleisterplaats 'Het Roornhuis' in het Haagse Bos. Een advertentie uit 1890 luidde aldus: TM. van der Meer, Roomhuis en uitspanning, Boschhek of Willemsoord'. De naam Willemsoord is vermoedelijk ontstaan dankzij het geregelde bezoek van koning Willem 1. De naam Boschhek werd gekozen omdat het Haagse Bos ongeveer op die hoogte door de Oostpoort was afgesloten. 'Het Roomhuis' werd voor het eerst genoemd in een aankondiging van 1807 van de kastelein HuibrechtWijtman.

23. 'RüüMHUIS'

Staande op de Bosbrug zien wij het mooie schelpenpad met bomen richting Haagse Bos. Links op de foto zien wij het Paviljoen Malieveld voor poffers met ijs en slagroom. Het doet ons uiteraard denken aan 'Het Roornhuis' van weleer. Achter het Paviljoen is het grote Malieveld waar jaarlijks veel activiteiten worden gerealiseerd.

Den Haas.

Illuminatie 31 Augu tus 190:.

Het .'>luider lot.

Op Koninginnedag, 31 augustus, werd bij een van de vijvers in het Haagse Bos een ijzeren staketsel opgericht dat een bekend gebouw voorstelde. De buizen lagen in een plat vlak, maar werden zodanig geplaatst dat zij, wanneer de vetpotjes eenmaal waren aangestoken, de gedachte aan perspectief opriepen. Op 31 augustus 1905 werd het Muiderslot op die wijze voorgesteld.

24. VI]VERBERG

Geen vetpotjes die een kasteel verlichten bij avond, maar hier de regeringsgebouwen bij avond aan de Vijverberg. De fontein spuit in vele kleuren. Het water geeft een mooie weerschijn. De moderne skyline in kleur gezet. Verlicht als in een sprookje.

Koninginnedag, 30 april 2010, een dag om niet te vergeten.

's Gravenhage.

Vanaf de Kapelsbrug kijken wij vanuit het pand, waarin ook toen al Magazijn Nederland was gevestigd, de Lange Poten in. Wij zien links hotel 'Central' met het overdekte terras, terwijl rechts de 'Confederatie Nederlandsche Vereeniging tot bereiding van Melkproducten Delfshaven' haar winkel heeft gevestigd. De paardetram is op weg naar het station Hollandsch Spoor. Deze opname werd gemaakt in 1901.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek