's-Gravenpolder in oude ansichten deel 1

's-Gravenpolder in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. Walrave
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4447-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenpolder in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Uit ervaring is mij gebleken dat van de boekjes samengesteld uit oude ansichten en foto's met bijbehorende onderschriften door velen met belangstelling wordt kennis genom en. Bovendien stellen velen het op prijs het boekje van de plaats waar zij geboren en/of opgegroeid zijn ter beschikking te hebben ten einde zo af en toe oude herinneringen op te kunnen halen dan wel aan "nieuwkomers" in die plaats te kunnen tonen hoe het vroeger was.

U zult kunnen begrijpen dat ik, toen mij werd gevraagd te trachten een boekje over 's-Gravenpolder samen te stellen, met deze ervaring spontaan bereid was daaraan medewerking te verlenen. Wanneer dan echter de richtlijnen voor de samenstelling daarna eens rustig worden doorgenomen, wordt deze spontaniteit wat bekoeld. Men realiseert zich dan pas goed, dat in de periode tussen 1880 en 1930 het dorp nog niet het aantal straten had dat het momenteel heeft. Tellen we nu meer dan twintig van woningen voorziene straten, in genoemde periode waren het de Bosseweide (ook gedeeltelijk Schoolstraat en gedeeltelijk Driestraat genoemd), de Raadhuisstraat (vroeger Achterweg), de 's-Gravenstraat (tot de gemeentelijke herindeling Dorpsstraat en vroeger in de volksmond

ook wel Jodenstraat genoemd), de inmiddels verdwenen Peperstraat en de Kadam. Het Nazareth, in het begin van deze eeuw ontstaan en in 1930 aan een zijde voor iets meer dan de helft bebouwd, kon zelfs kort na de laatste wereldoorlog nauwelijks een straat genoemd worden. Meer straten met wat intensieve bebouwing waren er niet, laat staan dat er van alle een ansichtkaart ter beschikking was.

Ondanks dat en dank zij de beschikbaarstelling van enkele voor mij nog onbekende ansichten door het Documentatie Centrum Zeeuws Deltagebied is het mij gelukt een voldoende aantal afbeeldingen bijeen te krijgen,

Ongetwijfeld zult u aan de hand van die afbeeldingen met mij tot de conclusie komen, dat van het "oude" 's-Gravenpolder niet veel meer is overgebleven. Door oorlogsgeweld en sanering is veel veranderd en soms nauwelijks meer te lokaliseren.

Moge het zo zijn dat de ouderen bij het doorbladeren van het boekje goede herinneringen zullen hebben en de jongeren een indruk zullen krijgen van het dorp 's-Gravenpolder zoals het er vroeger heeft uitgezien. Dat in ieder geval velen genoegen aan het boekje zullen mogen bel even is de wens van de samensteller.

Dorpstraat.

S-Gra venpolder.

1. De 's-Gravenstraat met links half ziehtbaar het gemeentehuis en reehts de bomen voor de hervormde kerk. Het aanbouwtje met gebogen topgeveltje, links naast de lindeboom, is de zogenaamde Kwakkelkooi, 1aatst bewoond door Jan Hoogesteger, grafdelver, in de volksmond beter bekend als "Jan Pel".

D~rpslraal

2. Hetzelfde gedeelte van de 's-Gravenstraat doch dan van de andere zijde gezien. De woning rechts vooraan is thans de rijwiel- en sigarenzaak van Jac. Minnaar. Het hekwerk voor de kerk is minder fraai. Wellicht is het geplaatst ter vervanging van de in 1863 afgebroken muur met stenen pilaren en de olmenhaag. Deze afbraak leverde f 256,76 1/2 op en bestond uit "enige arduinstenen, ruim 30.000 oude gewone stenen, een olmenhaag, vier ijzeren hekken en enig puin".

Grodten ult-$' Gl"tA VE

3. Het noordelijk gedeelte van de Raadhuisstraat. Ret grote pand is de "notariswoning". De open ruimte daarnaast is in 1926 opgevuld met een nieuw gemeentehuis.

Dorpstraa

s' GRAVE 'POLDER.

4. De 's-Gravenstraat in de riehting van de Langeweg gezien. De hier ziehtbare panden zijn bijna aile verdwenen. Op de aehtergrond zien we een met een paard bespannen rolsleper, volgens het Woordenboek der Zeeuwse dialeeten: een wagentje ter vervoer van landbouwwerktuigen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek