's-Gravenzande in oude ansichten deel 1

's-Gravenzande in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   's-Gravenzande
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2401-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenzande in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Onder de Westlandse plaatsen neemt 's-Gravenzande een bijzondere plaats in, omdat het in het verleden stadsrechten heeft verworven. Het kreeg die rechten in 1246 van graaf WiUem II, een van de Hollandse graven, die deze plaats als woonstee hadden uitverkoren. In de plaatsnaam is de verbondenheid met de Hollandse graven voor altijd vastgelegd.

Rond de laatste eeuwwisseling, hier in dit boekje via oude toto's en ansichten uitgebeeld, kende 's-Gravenzan de echter geen stads-allures, Het was een rustig dorp, waarvan de bevolking hoofdzakelijk in haar onderhoud voorzag door tuinbouw en handel. Juist deze twee vormen van levensonderhoud zorgden dat 's-Gravenzande toch anders was dan de andere Westlandse dorpen. De tuinbouw immers bleef hier veellanger een tuinbouw van vollegronds-gewassen dan elders. Vooral door de zeer vroege zandgrond en door haar directe ligging aan zee, kon men primeurs van de koude grand aanvoeren. Speciaal bij de produkten zoals vroege aardappelen en asperges is dit altijd sterk tot uiting gekomen. Opvallend is ook dat hier veel handel, aan de tuinbouw verwant, een plaats yond; dit was veel sterker het geval dan in de omliggende plaatsen. Bekende handelshuizen in dit opzicht waren bijvoorbeeld Van der Hout, Van Geest en Van Rijn.

In de jaren die door bijgaande afbeeldingen bestreken worden, kreeg 's-Gravenzande oak aansluiting op de

tramlijn van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij. Aanvankelijk was het station eindpunt van de lijn uit Den Haag. Pas in 1907 werd de lijn tot Hoek van Holland doorgetrokken. Bij deze gelegenheid werden aile schoolkinderen van 's-Gravenzande getrakteerd op een gratis retourtje met de stoomtram naar de Hoek.

Tot het jaar 1914 behoorde Hoek van Holland trouwens tot de gemeente 's-Gravenzande. Door de steeds groter wordende belangen van Rotterdam bij de Nieuwe Waterweg, werd tenslotte de Hoek door die stad geannexeerd. In het jaar 1894 werd 's-Gravenzande door een ernstige pokken-epidemie geteisterd. De in eind 1893 voor het eerst optredende ziekte woedde door tot in augustus 1894. Van de 5003 inwoners van de gemeente werden 284 personen door pokken aangetast en stierven 78 mensen aan deze besmettelijke ziekte. Het is te begrijpen dat deze ramp een grote ontsteltenis onder de bevolking teweegbracht.

's-Gravenzande kreeg oak bekendheid door de aspergediners die in het van ouds bekende restaurant "De Spaansche Vloot" werden geserveerd. De beter-gesitueerden uit de omliggende steden kwamen per rijtuig am hier te genieten van de delicatesse van 's-Gravenzandse bodem.

Mogen wij tot slot onze dank uitspreken aan diegenen die ons bij de samenstelling van dit boekje behulpzaam zijn geweest.

Plein met muztektent,

1. Ret Plein, in de volksmond meestal Marktplein genoemd, stond centraal bij aile grote evenementen in de gemeente. De muziektent en de oude dorpspomp, twee attributen voor algemeen gebruik, vonden er een plaats.

2. Bij goed weer was het Marktplein op de dag een geliefd oord voor kinderen, moeders met kinderwagens en ouden van dagen. Sinds verscheidene jaren vervult het weer de functie van marktplaats. Daarvoor werden in het verre verleden dergelijke pleinen dan ook aangelegd in dorp of stad.

Utg. Ge ?. v , Dam.

3. Voor de handel was het VaartpJein een beJangrijke plaats. Hier werden de schuiten geladen en gelost. Ret was ook de plaats waar grote hoeveelheden "Schiedammer", vloeibare koemest, voor de tuinbouw werden aangevoerd. Begrijpelijk dat men in de omgeving nogal eens vergast werd op minder aangename luchtjes.

- ~.

":- --'S-G'R'AVENZANDE

Vaartplei,.

Pboi. H. v, xecn.

4. Met gestreken zeilen wachten de westlanders (speciaal type schuit uit deze streek) tot ze opnieuw bevracht worden. Of er moet weer snel worden uitgevaren om nieuwe voorraden mest te gaan halen. Intussen had ook de kunstmest zijn schuchtere intrede gedaan. Op de achtergrond zien we name1ijk een partij kunstmest in katoenen baaltjes liggen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek