's-Gravenzande in oude ansichten deel 1

's-Gravenzande in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   's-Gravenzande
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2401-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenzande in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

/

, ,

5. Vrijwel aIle transport van enige omvang geschiedde per schuit. Het personenvervoer per trekschuit verdween in deze tijd, het goederenvervoer ging nog steeds over water. In aIle Westlandse plaatsen woonden dan ook vrij veel schippers, die met hun westlanders het vervoer van materialen en geoogste produkten verzorgden.

6. Enige militairen tijdens de mobiJisatie van 1914-1918 aan hun pilsje voor het cafe van Jan Visser aan de Kousenhoek. Van 1880 tot 1896 was de heer Tuin er kastelein. In laatstgenoemd jaar deed hij het cafe over aan Jan Visser. Op de foto, achter de militairen, van links naar rechts: Janus Meinderts, Dirkje Lobert, Leentje Veen, het kasteJeins-echtpaar Visser en hun dochtertje Anna.

~---~ -

's GRA VE:'ZA.:'DE.

Hoflaan,

Ultg Gez. v . D3m.

7. We zien hier, grenzend aan het Vaartplein, het begin van de Hoflaan. Rechts was de werkplaats van hoefsmid en wagenmaker Hoogkamer gevestigd.

's-Gravenzande

Nieuw. Pcstkantoor met GravGnstraat

8. Het nieuwe postkantoor was een machtig gebouw in die jaren, Hier geldt de drukte echter meer de fotograaf onder zijn zwarte doek, dan weI tante POS. Links naast het postkantoor zien we de Gravenstraat, die onder meer naar de Kousenhoek leidde.

's GRA VEXLANDE.

Ach erweg

Uitg. Ges, v , Dam.

9. Op deze ansicht is een verkeerde plaatsaanduiding gegeven. Het betreft hier het einde van de Gravenstraat en niet de Achterweg. Links is tegenwoordig de brandweerkazerne gevestigd. Op de foto Cornelis Haring, die koster, doodgraver en asman was. De was droogde men aan de open bare weg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek