's-Gravenzande in oude ansichten deel 2

's-Gravenzande in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   's-Gravenzande
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1891-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenzande in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Voor ons ligt een tweede boekje met oude ansichten over 's-Gravenzande. Met daarin bijeengegaard een mengeling van ansichten en foto's van de oude stad 's-Gravenzande. De enige plaats immers in het Westland die al meer dan zevenhonderd jaren geleden stadsrechten verwierf. In de bijgaande afbeeldingen treffen we echter de stad nag aan als dorp. Een paar hoofdstraten en wat zijstraten vormden eigenlijk het "Breje Durp", In de tijd dat dit boekje verschijnt, is 's-Gravenzande ook in haar uiterlijke vorm aan het uitgroeien tot stad. Grote, nieuwe woonwijken komen tot ontwikkeling, terwijl vrijwel alle grootsteedse instellingen en faciliteiten ook hier gerealiseerd worden.

Wat ligt er dan een wereld van verschil met de periode waarover we deze ansichten bundelden. Het verkeer ging nog veelal stapvoets. De fiets kwam weliswaar in wat grotere aantallen in gebruik, maar bezitters van automobielen waren er nog maar weinig. De kinderen gingen te voet naar school, op hun klompen in plaats van op schoenen. Na de lagere school, zo men die al

volle dig afmaakte, ging men aan het werk. Het was de tijd waarin men nog de mogelijkheid had am als werknemer meer dan een halve eeuw bij dezelfde baas werkzaam te zijn , Enerzijds omdat men uit noodzaak reeds vroeg begon en anderzijds omdat men wegens gebrek aan een goede oudedagvoorziening ook na zijn vijfenzestigste jaar gewoon bleef doorwerken.

Dat noemde men wel de "goede oude tijd". En we kijken toch met plezier en nostalgie terug naar die goede oude tijd, omdat we ons als mensheid van de donkere wolken aIleen maar de lichte of zilveren randjes blijven herinneren. De goede dingen blijven herinneren en de slechte zaken maar gauw vergeten, dat is ons geluk.

We wensen alle geinteresseerden veel lees- en kijkplezier bij het doorbladeren van dit boekje. Daarbij uiten we graag onze hartelijke dank aan de velen die ons hebben geholpen, hetzij met het beschikbaar stellen van materiaal, dan wel met het herkennen van situaties of personen.

1. Een zeer fraaie foto uit het begin van deze eeuw toont ons de Sandambachtstraat, toen nog Achterweg geheten. Geheel op de achtergrond ziet men het kleine torentje dat deel uitmaakte van het eerste veilinggebouw, dat stond op het terrein van de "Spaansche Vloot". Doordat toevallig twee meeIhandeiaren tegelijkertijd met hun paard en wagens hier in de straat aanwezig waren, had de rondtrekkende fotograaf de gelegenheid deze mooie opname te maken. Wie de krachtige veld wachter ter linkerzijde is, vermeid t de historie niet.

2. Een zeer sfeerrijk plaatje toont ons de srnederij van smid Hoogkamer, aan de Hoflaan en op de hoek van het Vaartplein. Deze van het begin van deze eeuw daterende foto laat duidelijk zien dat Hoogkamer ook hoefsmid was. Er staat een paard in de travaille ombeslagen te worden en een tweede paard wacht waarschijnlijk ook om een paar nieuwe ijzeren schoenen aangemeten te krijgen. Mooi zijn ook de antieke raamkozijnen in het pand van de familie Hoogkamer, dat zeker tot een van de oudere woningen in het dorpscentrum gerekend moet worden. Een plaatje van een dergelijke hoefsmidse adem teen soort van verdwenen romantiek die weldadig aandoet.

3. Waar we tegenwoordig het nieuwe winkelcentrum "Koningswerf' kennen, lag vroeger onder meer de Kousenhoek. Deze naam had niets met kousen breiende dames te maken, maar was een verbastering van het uit het Hebreeuws afkomstige "koosjer". Er woonde daar een "koosjer-slager", een slager dus die alleen maar slachtte volgens de zuivere, de reine israelitische leer. Bekend is dat de mensen van de Kousenhoek indertijd gezamenlijk gebruik maakten van een plee, die buiten stond. Wat natuurlijk betekende dat je bij nacht en ontij naar buiten moest om je behoefte te doen. Ook opvallend is dat tussen de Kousenhoek en de oude pastorie op de achtergrond tuinbouw wordt uitgeoefend in de vorm van bloembollenteelt, wanneer tenminste onze ogen ons niet misleiden.

v.

4. Rond 1925 werd er een ansicht gemaakt van de hoek Langestraat-Zuidwind, terwijl een onbekend gebleven middenstander juist met zijn paard en wagen even staat uit te blazen. We zien de gereformeerde kerk, met links daarvan nog juist een stukje van de bijbehorende pastorie. Rechts staat het huis van dokter Dorenbos, op de plaats waar we nu het pand van de Amrobank kennen. Dus eigenlijk op dit ogenblik de driesprong van Zuidwind-Oudelandstraat- Langestraat, waar de verbinding gelegd is tussen het oude dorp en de nieuwbouw van latere jaren.

5. Een zeer rustiek plaatje van de Vaart en het Vaartplein, dat naar aIle waarschijn!ijkheid omstreeks 1927 werd vervaardigd. Op de achtergrond (links, met torentje) het postkantoor, dat nu eenmaa! een dominerende plaats inneemt aan het Vaartp!ein. Erg aardig zijn de West!anders, de typische schuiten van onze streek, die in de Vaart afgemeerd liggen. Vanaf deze plaats werd vee! dunne koemest, de "Sehiedammer", naar de diverse tuinderijen getransporteerd. Juist omdat men in 's-Gravenzande weinig sloten had, moest de mest hier dikwijls worden overgebracht in paard en wagens. En deze vervoerden de mest dan naar de tuinen. We kunnen ons indenken dat in herfst en winter, wanneer vee! mest werd aangevoerd, het niet altijd fris heeft geroken op het Vaartplein en in de omgeving.

6. Ongeveer vijfenzeventig jaar geleden schreef Suze Sonneveld uit het Molenslop deze ansicht naar haar vriendin in Den Haag. De ansicht vertoont een beeld van de toenmalige villa "Sonnevanck", die stond op de plaats aan de Naaldwijkseweg waar we tegenwoordig het gelijknamige bejaardentehuis aantreffen. We kunnen ons heden ten dage nauwelijks meer voorstellen dat vroeger een dergelijke villa, met zoveel grond eromheen, aan deze straat te vinden was. Maar de tijden veranderen en we verwonderen oris wei meer over zaken uit het verleden die nu eigenlijk ondenkbaar geworden zijn.

7. Aan het zeer prille begin van deze eeuw, of mogelijk zelfs nog in de vorige eeuw, werd deze fraaie opname gemaakt. De 's-Gravenzandse redders met hun reddingsvlet "President Veder" aan het strand bij Vlugtenburg. Helaas, maar gezien de ouderdom van de foto ook begrijpelijk, kunnen we geen namen geven, omdat die eenvoudig niet bekend zijn. De vlet werd met paarden in zee getrokken, wanneer de redders er op uit moesten am schipbreukelingen te redden. Men ziet dat de redders zich voorzien hebben van stevige, kurken zwemvesten, om ook zelf zeker te zijn in tijd van nood.

- .1 ยทยท-is .- - .....

's Gravenzande.

Vaartplein.

8. Deze fraaie ansieht van 's-Gravenzande werd op 1 augustus 1900 verzonden. Hij geeft ons een erg mooi beeld van het Vaartplein, gezien vanuit noordelijke riehting. Rechts op de achtergrond het pand van het toenmalige postkantoor, waarvan zich links de ingang naar de Gravenstraat en de Kousenhoek bevindt. Geheel links is de ingang van de Hoflaan, hier wat verseholen aehter de zwaar ontwikkelde bomen. De mode uit die dagen mag bekend worden verondersteld. Dat wil zeggen: aile vrouwen en meisjes met boezelaar oftewel schort en aile mannen en jongens dragen natuurlijk een pet. Het vervoer beperkt zich tot een kruiwagen en wat paard en wagens. Het jachtige bestaan van tegenwoordig was deze 's-Gravenzanders nog onbekend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek