's-Gravenzande in oude ansichten deel 2

's-Gravenzande in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   's-Gravenzande
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1891-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenzande in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Een fraai plaatje van de rustige Hof1aan, door de fotograaf gemaakt ongeveer in het jaar 1925. Het is er kalm en stil, terwijl alleen een paar kinderen en een paar ouderen het beeld sieren. Erg opvallend is de leegte van de straat, wanneer we dat vergelijken met de huidige tijd, waar de straat vol bezet is met geparkeerde auto's. Het kleine torentje links staat op het dak van het postkantoor. Toch welleuk, zc'n oudere foto van de Hof1aan, die van deze zijde genomen is. Vrijwel alle bekende oude toto's van de Hoflaan tonen ons het begin aan de zijde van het Vaartplein, met als speciale trekpleister de smidse van Hoogkamer.

10. Een zeer fraai plaatje maakte een of andere fotograaf aan het begin van deze eeuw. Bij de Poelmolen, waar in die jaren molenaar Nowee de scepter zwaaide, rust een fietsploeg uit van de afgelegde rit. Doordat de fiets in die jaren nog vrij nieuw was, werden er alom fietsc1ubs opgericht om gezamenlijk toertochten te gaan ondernemen. En wat is er dan mooier om op een fraaie zomerdag een stop te maken bij een landelijke molen?

11. De Langestraat, de vroegere Heerenstraat, in 's-Gravenzande, hier gekiekt in het zuidelijke deel, dieht bij de Zuidwind. De oude bomen, voornamelijk iepen, zijn verdwenen. Of ook hier de beruchte iepziekte heeft huisgehouden is niet bekend. In ieder geval heeft de gemeente, omstreeks 1925, weer voor nieuwe aanplant zorg gedragen. De voetganger is opgevolgd door de fietser, terwijl op dit moment de auto nog nauwelijks van belang is. Dat zal pas in latere jaren het geval zijn en dan zal blijken dat, zoals overal, ook de Langestraat in feite te smal is voor het verkeer van de twintigste eeuw. Op zich toch een leuk plaatje, al was het aIleen maar om vast te steIlen dat de middenstander, die zich nu met de bestelauto voortbeweegt, het to en nog met de transportfiets stellen moest.

s-Gravenzande

RiJk,prcefveld. at sn;;den der .'perile,

12. De tuinbouw in het Westland verkreeg haar grate bekendheid door de teelten van vroege aardappelen, van asperges en van druiven. 's-Gravenzande was de voornaamste leverancier van de asperges. Dit werd met name veroorzaakt door de lichte duinzandgronden hier. Dit grondtype wordt namelijk snel warm in het voorjaar, laat zich gemakkelijk bewerken en was een goede bodem voor de asperges. Op bijgaande foto uit 1911 zien we de kcurig opgemaakte bedden, waaruit de asperges geoogst werden. In die bedden konden de asperges zich ontwikkelen en toch mooi wit blijven. Het betreffende veld was een proefveld, waarindoor de proeftuin of medewerkers van de rijkstuinbouwleraar proeven ten aanzien van rassen en oogstmethoden werden genomen. De drukte op het veld heeft natuurlijk alIes te maken met de komst van de fotograaf.

13. Nog steeds hebben we geen goede verklaring gevonden voor het feit dat juist in 's-Gravenzande de handel, betrekking hebbende op de tuinbouw, veel sterker vertegenwoordigd was dan in de andere Westlandse dorpen. Enkele zeer grote zijn daar uit voortgekomen, zoals bijvoorbeeld Geest Industries in Engeland, de firma Van Rijn hier in het dorp aan de afzetkant van de tuinbouw en de firma Brinkman aan de toeleveringskant ervan. Op bijgaande foto zien we het bekende pand bij de Monsterse weg, waarin Boers destijds een groothandel in aardappelen had. Ten tijde van het plaatje, omstreeks 1928, was men juist doende een vraeht slakratten in het gebouw op te slaan. In de man met pet en lieht overhemd ("boezeroen" zei men in die tijd) meende men Gerrit Boers herkend te hebben. Het pand was later in gebruik bij de firma Van Rijn en is tegenwoordig ingerieht als sportsehool en instituut voor body-building.

"s-Grave nz and e NlelJwevaart

14. Uit de Eerste Wereldoorlog stamt dit schilderachtige plaatje. Een in die jaren gemobiliseerde soldaat schreef deze ansichtkaart naar zijn ouders in Amsterdam. Hij schrijft: Langs die weg moet ik [open am naar mijn hok te komen. Hij bedoelde daarmee de veiling, waarin in die jaren veel militairen gelegerd waren. Dat we in de nabijheid van de veiling zijn, laten ook de vele Westlanders zien. Deze typische schuiten uit dit gebied werden gebruikt voor de aanvoer van meststoffen en later ook steeds meer voor kolen, maar tevens voor de afvoer van de geproduceerde groenten naar omliggende steden.

GR: VEiZ:~DE_ ,Ja-n. I:JO~

Vltl!. Ges. s , Dam.

straat,fJ jJ /lLt~.&.,.,.M· Heeren~/ /

15. Uit het pril1e begin van de twintigste eeuw stamt deze ansichtkaart, die ons een beeld geeft van het noordelijke deel van de Heerenstraat (Langestraat). Het is het gedeelte van de huidige Langestraat tussen de Gasthuislaan (rechts) en de Noordwind. Fraai zijn de grote bomen middenin het dorp, die met de doorvallende zonnestralen als het ware willen zeggen dat het een heerlijke zomerdag is waarop de foto werd gemaakt. En juist bij dat soort plaatjes krijgt men dan de indruk dat de zomers van vroeger mooier waren dan die van tegenwoordig. Maar dat zal mogelijk aileen maar verbeelding van ons zijn.

16. Jaren geleden, waarschijnlijk eind van de jaren twintig of begin dertig, werd de ,,'s-Gravenzandse Voetbal Vereniging" kampioen in de 4e klasse van de KNVB. Dus moest het elftal natuurlijk poseren voor de fotografen. We zien er, staande vanaf links: Rien van der Hoek, Dirk van Antwerpen, Cees Beier, Jan van Trigt, Frans van Geest, Henk de Bruin, Leen van Trigt, Cor van der Hoek, Gerrit Prins, Henk Lancester, Rien van Geest, de scheidsrechter C. Crezel en Arend van der Meer. Geknield zien we:

Cees Beier (Burg.), Arie Valstar, Jaap van Soest en Koos Lancester.

17. Wat menige Westlandse veiling gebeurde, zien we hier in bee1d bij de veiling "Westland" te's-Gravenzande. In het jaar 1918 brak deze brand uit, ongeveer op het moment dat de 1aatste troepen van het Nederlandse mobilisatie1eger de loodsen verlaten hadden. En we weten het, er is water genoeg bij de hand rond deze Westlandse veilingen. Maar jammer genoeg waren de pompen in die jaren eenvoudig te licht om dergelijke zware branden in de kiem te smoren. De brand betrof in dit geval de pak1oodsen, waar de ge1everde groenten verder werden k1aargemaakt of verpakt voor verzending. Dat za1 voor een binnen1andse bestemming geweest zijn, omdat de export direct na de Eerste Were1door1og nog niet op gang gekomen was.

18. De zeer oude Beukenlaan met een deel van de jeugd uit 's-Gravenzande, die zich hier met de fietsen heeft opgesteld voor de fotograaf. Deze uit omstreeks 1920 stammende foto moet ongetwijfeld op een voor de jongens vrije dag zijn gemaakt. Anders immers had men op deze leeftijd geen gelegenheid om overdag op de straat te komen. Dan moest er al van jongs af aan gewerkt worden en was rondhangen op de straathoeken er beslist niet bij. Op de hoek van de Beukenlaan en de Naaldwijks(ch)eweg woonde in die jaren de schoenmaker, die mogelijk toen met de benaming schoenlapper werd aangeduid.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek