's-Gravenzande in oude ansichten deel 2

's-Gravenzande in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   's-Gravenzande
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1891-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenzande in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. De ingang van de Hoflaan, die werd gefotografeerd vanaf het Vaartplein aan het einde van de jaren twintig. Het is het bekende, rommelige beeld bij de smid Hoogkamer dat juist de oudere inwoners van ons dorp toch wei met een zekere weemoed zal vervullen. Dat de fotograaf daar wat jonge inwoners uit die dagen aantreft, is vanzelfsprekend, want bij de smid is er altijd wei wat te beleven. Aan de overzijde van de smidse zien we voor de huizen droogrekken op de stoep staan. De was werd immers bij goed weer buiten gedroogd, ook al was dat aan de straatzijde middenin het dorp. Achter de poserende kinderen zien we de groenteman met zijn kar, die kennelijk in gesprek is met een andere kleine midden stander uit die jaren.

'cf' {;rofJentlande, Panorama

20. In 's-Gravenzande is de tuinbouw langer een vollegrondstuinbouw gebleven dan in de andere Westlandse dorpen. Dat had te maken met bodem en klimaat, een liehte zandbodem en milde winters, waardoor men hier altijd de primeurs van de vollegrond had. Daarom kwam de grote uitbreiding van het glasareaal pas na de Tweede Wereldoorlog tot stand. Op bijgaande ansieht krijgen we een indruk hoe de versehillende pereelen grand door heggen waren afgezet. Dit werd in eerste instantie gedaan om het verstuiven van het zand zoveel mogelijk tegen te gaan, maar oak om luwte te geven aan de vroege groentegewassen. Op de aehtergrond zien we het dorp 's-Gravenzande, met reehts de gereformeerde en links de hervormde kerk.

21. Cor Brinkman startte in 1885 een toeleveringsbedrijfvoor de tuinbouw. Natuurlijk heette dat toen niet zo en men sprak eenvoudig over de touw- en zakkenhandel. Toch is dit bedrijf in bijna een eeuw uitgegroeid tot waarschijnlijk 's werelds grootste speciaalzaak in tuinbouwmaterialen. Toen moest het bedrijfje het levensonderhoud voor de familie Brinkman opbrengen, nu leven meer dan vierhonderd gezinnen van dit bedrijf. In de jaren twintig deed Brinkman mee aan een tentoonstelling om zijn waren aan te prijzen. Erg veel van de toen aanwezige gereedschappen of produkten worden door de moderne tuinbouw niet meer gebruikt. De wat oudere genera tie tuinders kan zich deze zaken echter nag wei degelijk herinneren.

22. Wanneer de allegorische optochten bij gelegenheid van Oranjefeesten geformeerd rnoesten worden, dan was natuurlijk het terrein van de veiling ,,'s-Gravenzande" daar de meest aangewezen plaats VOOL Waarschijnlijk in 1923, to en koningin Wilhelmina haar vijfentwintigjarig regeringsjubileum vierde, kiekte de fotograaf de opstelling van de stoet. Men verlaat de plaats van opstelling om het dorp getuige te laten zijn van wat men met vereende krachten heeft weten sam en te brengen. Want dat men in die jaren veel tijd en inspanning aan dit SOOft activiteiten besteedde, dat is een ding dat zeker is. Daar zouden we nu een voorbeeld aan kunnen .nernen.

23. Tijdens een zware storm op 30 november 1928 strandde op het strand van 's-Gravenzande bij Vlugtenburg het stoomschip "Cluistiaan Machielse". Na vele maanden bleek dat dit schip niet meer vlot te krijgen was en het is later ter plaatse gesloopt. Maar dit zou pas rond juli 1929 het geval geweest zijn. In die tijd stond er overigens de leus "Stemt lijst 23" op gekalkt. Dus ook toen al had men veel politieke partijen. Aan het gerij op het strand te zien, is men hier bezig het schip van zijn lading te ontdoen. In ieder geval is een dergelijk evenement altijd een geweldige trekpleister voor de bevolking uit de omgeving.

24. Het cafe-restaurant "De Spaansche Vloot" is natuurlijk bij elke 's-Gravenzander bekend, maar geniet bovendien een grote bekendheid in de wijde omtrek. Dit is vooral ontstaan omdat men hier reeds vele tientallen jaren lang asperge-diners serveert in de oogsttijd van deze delicatesse. Dat gebeurt nu nag steeds, in de tijd van midden april tot Sint Jan, dat is 24 juni. Dat men ook rand 1920 van de Westlandse asperges kwam genieten, bewijst bovenstaande foto. In de zeer moderne automobielen van die jaren kwamen de gasten uit de omliggende steden naar "De Spaansche Vloot" om er te dineren. Voor de dorpsbewoners natuurlijk een leuke trekpleister am al dat gerij van nabij te komen bewonderen.

25. De vernederende terugtocht van de Duitse bezettingstroepen in mei 1945, zoals een amateurfotograaf die op de foto heeft vastgelegd. In de Zeestraat ziet men de Duitse soldaten wegtrekken, met wat schamele bezittingen op kleine karretjes. Wat waren we blij dat eindelijk de oorlog voorbij was en er een eind gekomen was aan honger, ellen de en narigheid. Want ook in 's-Gravenzande had de bezetter zijn duidelijke sporen nagelaten. Honderden woningen moesten worden afgebroken voor de verdedigingsgordel die de Duitsers wilden aanleggen en waarvoor ook het graven van de tankgracht was bedoeld. Ook verschillende tuinbouwbedrijven moesten daardoor ontruimd worden. Het is begrijpelijk dat men hier zeer uitgebreid en opgelucht de bevrijding gevierd heeft.

26. Naast de bekende groenteveilingen in het Westland, was er slechts een bollenveiling. Dit was de veiling "Floralia" te 's-Gravenzande, op de terreinen van de firma Van Rijn. Op deze uit ongeveer 1930 starnrnende foto blijkt dat men de bollen behalve in manden, in het Westland algemeen kinnetjes genaamd, ook reeds in kisten afleverde. Op deze veilingdag heeft men onder anderen de volgende tuinders en handelaren herkend: Wout van Geest, De Geus, Siem van den Bos, Jan van der Rout, Sjaan van der Rout, Gerrit Boekestein, P. Buitelaar, Boers, Ottevanger en Cor van Dijk, die vele jaren voorzitter van veiling "Floralia" is geweest.

27. Naast het veilen van tulpebollen in het veilinggebouw, waar het dan om gedroogde en gesorteerde bollen ging, kende men ook de "groene veiling". De bollen werden dan nog tijdens het groeiseizoen op het veld geveild. De veiling trok van perceel naar perceel, om de aangeboden bollenkramen te verkopen. Men kocht de bollen dan per regel of per bed, waarvan men op het moment van veilen alleen het gewas bovengronds kon beoordelen. Voor de kenners was dit echter voldoende om een te verwachten kwaliteit van de bollen te kunnen inschatten. De koper had zelf de verantwoording voor het rooien van de bollen, aan het einde van het groeiseizoen. Op bijgaande foto een dergelijke veiling te 's-Gravenzande, die omstreeks 1930 moet zijn gehouden. Op de achtergrond zien we een muurkas. Van de aanwezige personen herkende men aIleen de heer Van Egmond, met het grote stuk papier in de hand, een bekend handelaar in bloembollen.

28. De huidige Langestraat heette rond de eeuwwisseling Heerenstraat en was op de ansichten een veel gefotografeerde straat. Logisch, wanneer we bedenken dat het 's-Gravenzands hoofdstraat is. Daarnaast echter bleek het fijn kieken vanwege de vele prachtige born en die de Heerenstraat omzoomden. Zodoende zijn er destijds erg veel prachtkiekjes gemaakt. En dat is dan weer de reden dat we het niet konden laten om dit wondermooie plaatje te laten afdrukken. Links, achter de grote boom, zien we weer het cafe-restaurant "De Spaansche Vloot".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek