's-Gravenzande in oude ansichten deel 2

's-Gravenzande in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   's-Gravenzande
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1891-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenzande in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Uitslagen van gehouden verkiezingen in ons land worden tegenwoordig zeer uitgebreid op het televisiescherm getoond en becommentarieerd. Vroeger moest men het alleen met de krant doen. Immers, toen deze foto rand het jaar 1900 genomen werd, was er ook nog lang geen radio. Daarom had het Rotterdamsch Nieuwsblad de uitslagen, zeer royaal gedrukt, opgehangen aan de muziektent op het Marktplein te 's-Gravenzande, zodat de geinteresseerden toch de gelegenheid hadden zich van de verkiezingsuitslag op de hoogte te stellen.

,(

'.)- !l'acenzanclc

6'fcltleuvey

Ultg. A. J. Prins. Delft.

. .

j

1

1 I

30. Zeker nu tegenwoordig de wijk Zandeveld tot ontwikkeling komt, kunnen we stellen dat de Sandambachtstraat tot het centrum van 's-Gravenzande behoort. Rond het jaar 1900, to en deze ansicht werd uitgegeven, was dat wel even anders. Toen heette deze straat de Achterweg, maar was tevens vrijwel de buitenkant van het dorp. We zien dan ook de tuindersschuren gebouwd aan deze straat of weg. De gehele bebouwing van 's-Gravenzande was in die jaren niet meer dan een tiental straten, waarvan de Heerenstraat, nu Langestraat, en deze Achterweg eigenlijk het middelpunt waren. WeI eventjes anders dan de huidige situatie, waarin er vrijwel elk jaar nieuwe straten aan de bebouwing worden toegevoegd.

31. Zelden krijgen we een foto van villa "Ouwendijck" te zien waarop de voorgevel ZD fraai tot uiting kornt. Dat kornt orndat de rooilijn van het front haaks op de Naaldwijkseweg staat en orndat reeds jaren lang bornen en struiken het gezicht op deze villa ontnernen. De hofstede "Ouwendijck" was rond 1530 in het bezit van ene Machteld Coppier van Ouwendijck. In de achttiende eeuw werd het goed gekocht door de toenrnalige burgerneester en notaris van 's-Gravenzande, rnr. J.P. de Fremery. Hij overleed hier in het jaar 1874, zoals J. Dahrneijer schrijft in het boekje ,,'s-Gravenzande in verleden en heden", Dat betekent dat de toenmalige burgerneester zeer oud geworden is en reeds op zeer jonge leeftijd dit pand gekocht zou hebben. Of heeft zich er een verschrijving voorgedaan en kocht rnr. De Frernery het pas in de negentiende eeuw?

32. Bekend mag worden verondersteld dat de slagers vroeger hun slachtvee voor de paasdagen eerst het yolk toonden, vooraleer zij er biefstukken en dergelijke van maakten. Dat deed ook slager Maan in de Langestraat, gevestigd naast wagenmakerij Van Trigt, schuin tegenover de hervormde kerk. Hier zien we hoe de slager met zijn medewerkers zijn ingekochte paasvee den volke toont, vooraleer hij het naar de slachtbank leidt. Gelukkig hebben de koetjes nog niet precies door wat er met hen te gebeuren staat. In ieder geval zijn ze oak blij nog even op de kiek gezet te worden.

Harrnonie-vereentglng

33. De harmonievereniging "Kunst en Strijd", zoals zij zich rond het jaar 1930 door de fotograafliet vereeuwigen. We zien op de bovenste rij, vanaf links: BaIt Sibbes, Jacob Hofman, Maarten Noordam, Piet Boon, Kees Prins, Adrianus van der Meer, Piet Oversloot, Frans van der Meer, Jacob Haaring, Martinus van Veen, Leen Keene, Jan van Trigt en Adrianus Oversloot. Op de tweede rij van boven:

Gerrit Aalbregt, Koos de Lijster, Johannes Maarel, Leen Haaring, Jacob Haaring, Job Vrij, Arie Schijf, Kees van den Berg, Jan Grebel, Koos Huis, Maarten van Trigt, Willem van der Hout en vaandeldrager Jan van der Ende. De derde rij: Arie van der Nol, Jan Boers, Klaas van Vliet, Arie van Trigt, Willem Grebel, de dirigent, Piet van den Ende, Joost van Trigt en Toon Alders. Zittend op de grond herkende men ten slotte: Kees van der Sar, Marinus van den Ende, de latere oprichter van "De Glazen Stad", Jacob Stolze, Leo Zeegers, Jan van Kronenberg, ene Van den Ende, ene Beekenkamp, ene Van Vliet en de laatste muzikant werd helaas niet herkend.

1<ee renst r aat

34. De Heerenstraat, de tegenwoordige Langestraat dus, had vroeger verschillende mooie plekjes. We hebben er meerdere in dit boekje, maar ook hier treffen we er weer een aan. Het is nu het zuiden van deze straat, juist om de bocht van de Zuidwind. Rechts op deze ansicht zien we nog een gedeelte van de pastorie van de gereformeerde kerk. De prachtige bomen en de met kinderkopjes geplaveide straat, met een enkele fietser en wandelaar, maken een prachtig geheel van dit plaatje.

's-GRAVENZA DE

Uit~. J. van Deveeter Pnot , H. van Noort.

35. Ret eerste station van de Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij, kortweg WSM geheten, beyond zich vrijwel op de hoek van de Noordwind en de Monsterseweg. Pas later, na omlegging van de rails, werd het nieuwe station gebouwd, waarin we nu nog de Nederlandse Zaadcentrale gehuisvest weten. Boven dit hier afgebeelde oude stationsgebouw staat "Stationsrestaurant", dat zeer waarschijnlijk wei een wat overdreven betiteling zal zijn geweest. In het grote gebouw er juist voorbij was in die dagen de firma Boers gevestigd en later de firma Van Rijn. Nu treffen we er de sportschool aan, waar we ons bovendien door body-building een beter figuur verschaffen kunnen.

36. Een deel van de leerlingen van school A rond 1925. We beginnen links boven met: Rien van der Hoek, Henk van der Hoek, Henny Zeegers, Kees Solleveld, Dirk Solleveld, Henk de Jong, Leen Haaring, Jaap Haaring, onderwijzer J.B. Schouwing, Mien van den Bos, Mien Hazenbroek, Leentje van Trigt, ene Hazenbroek, Tina van der Meer, Annie van Nieuwkerk, Cor van den Bos, Lena van Straalen, Janna Beukel, Cor van Straalen, Janna van den Ende, Ger van der Pot, Teuna Ton, Cato Zoeternan, Zus Beekenkamp, Zus Zeegers, Agaath de Jong, Maart Voogd, Jan Toorenstra, Cor Middelburg, Leen van Zanten, Kees van Zanten, Henk van Doorne, Bram van Straalen, Leen van Geest (een van de stichters van "Geest Industries Ltd." in Engeland), Teun van Trigt, Jan Middelburg, Gerrit van Spronsen, Piet van Spronsen en Jan Beekenkamp.

, d' Gravensande, Gemeenfeliu;s

37. Omstreeks 1925 werd deze ansicht uitgegeven, die ons een en ander van de Langestraat laat zien. Links, voor het gemeentehuis, vinden we eerst een slagerij en dan een houten loods. Aan het opschrift te zien, Politie-Bureau, was de politie in die jaren niet al te royaal gehuisvest. Het zal echter een tijdelijke behuizing zijn geweest, vermoeden we. Voorbij het gerneentehuis (met vlaggestok) het huis van dominee Van Geest, dat later is weggebroken om plaats te maken voor de naar deze predikant genoemde Ds, Van Geeststraat. Juist daar voorbij, met een zware boom voor het pand, treffen we dan "De Spaansche Vloot" aan. Het restaurant waar de heer Huisman in die jaren waard en eigenaar was.

38. ,,'s-Gravenzande in voorjaarstooi", zou een goed onderschrift zijn bij dit prachtige plaatje. Het geeft een beeld van de achterzijde van het dorp omstreeks 1940 en geeft tegelijkertijd de belangrijkheid van de bollenteelt weer. Want er werden in die jaren nog zeer veel bloembollen, vooral tulpen, geteeld in ons dorp. Duidelijk zien we het silhouet van de hervormde kerk. Daarvoor staat de schuur van Van Antwerpen en wat meer naar rechts de lange varkensschuur van A. van Dop, die tevens een handel in veevoeder had. Nog meer naar rechts treffen we het pand en de stallen van stalhouderij Van Baalen aan. De fotograaf moet deze foto destijds ongetwijfeld vanaf de Boerenlaan gemaakt hebben.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek