's-Gravenzande in oude ansichten deel 2

's-Gravenzande in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   's-Gravenzande
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1891-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenzande in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. In 1913 scheidde een aantalleden zich af van de afdeling 's-Gravenzande van de veilingvereniging "Westland" en besloot een eigen veiling te stichten. Reeds in 1914 bouwde men het eerste eigen veilinggebouw, dat 20x12 meter groot was en in die dagen f 7500,- kostte. Hierdoor was de fruit- en groenteveilingvereniging "Woutersweg" ontstaan en bezat 's-Gravenzande voortaan twee veilingen. Uit deze beginperiode stamt deze foto, die ons laat zien hoe klein en simpel dat eerste gebouw was. Maar men moet beseffen dat de jaarlijkse omzetten toen ook nog niet groot waren en nog in tienduizenden guldens uitgedrukt konden worden. Veiling "Woutersweg" heeft nooit haar zestigjarig bestaan kunnen vieren, omdat ze in 1972 door middel van een fusie opging in de veiling "Westland-Zuid".

's-Graoenzande. Zuid. Wind.

40. Een plaatje van de Zuidwind, zoals deze er in de jaren twintig van deze eeuw moet hebben uitgezien. Op deze ansicht ziet het er naar uit alsof de Zuidwind in die jaren nog niet bestraat was. Maar dit kan bijna niet kloppen, want dit toch weI wat oudere deel van het dorp moet reeds lang voor die tijd bestraat geweest zijn. We hebben echter de indruk dat deze opname stamt uit een jaargetijde dat er veel "Schiedammer", de vloeibare koemest, naar de tuinderijen getransporteerd moest worden. En omdat men in 's-Gravenzande wat minder over vaarwegen beschikte, moest dit via de straat en weg gebeuren. De aan de Vaart in schuiten aangevoerde mest werd met mestkarren door het dorp naar de tuinderijen gereden. En om de gemorste mest wat op te vangen, werd de straat met zand bestrooid. We denken dat dit ten tijde van deze opname ook het geval is geweest.

'-.

<,

(NO_ 55~ .....

41. Wanneer er vijfenzeventig tot tachtig jaar geleden over ansichtkaarten gesproken werd, dan behoorde zeer zeker ook dit type kaart daarbij. Een soort van postwissel, die de bekende dan weliswaar niet de duizend gulden deed toekomen, maar wel duizend groeten van de afzender uit 's-Gravenzande. Her is oak daarom dat men op een deel van de kaart een verkleinde uitgave terugvindt van een ansicht van het dorp. Als we in vroegere ansichtenalbums bladeren, vinden we talrijke van dit soort kaarten. Het geeft in ieder geval iets weer van de sfeer van die dagen en van de manier waarop men via een ansichtkaart zijn geliefde of vriend de groeten overbracht. Want snel een telefoontje plegen was er nu eenmaal nog niet bij in die tijd.

42. Rand 1900 werd villa "Ouwendijck" verkacht. Timmerman J.C. Burgersdijk fungeerde als trekker en had het angeluk dat hij aan het pand bleef hangen. Dus nam hij de cansequenties en ging zelf in de villa wanen. Vandaar oak dat we hem hier, vergezeld van de familie, aantreffen op een kiek uit die dagen. Ret zijn, vanaf links: Teun Burgersdijk, vader J.e. Burgersdijk, Sientje Burgersdijk, mevrauw A. Burgersdijk-Versteeg en ten slatte Janus Burgersdijk. "Ouwendijck" was een van de vele buitenplaatsen die we in varige eeuwen rand 's-Gravenzande aantroffen. Ret waren rijke handelslieden of regenten uit de naburige steden die een mooie waning in de landelijke omgeving zochten.

43. Toen de zware economische crisis in de jaren dertig in aile hevigheid was losgebarsten, ondervond ook de export van Westlandse groenten en fruit een ernstige terugslag. Om de afzet van druiven te bevorderen, werden de "druiveneetgelegenheden" ingesteld door de Bond Westland. De door deze bond van veilingen gecontroleerde bedrijven, mochten groepen bezoekers ontvangen, Clubs, verenigingen, families en dergelijke konden op deze bedrijven gezellig druiven eten, het glasbedrijf bekijken en druiven mee naar huis nemen. Op deze manier trachtte men de heerlijke druif bij het publiek beter bekend te maken. Oak de kwekerij "Foariit" aan de Naaldwijkseweg behoorde tot de bedrijven die het predikaat "Druiveneetgelegenheid" gekregen had van de Bond Westland.

44. 's-Gravenzandse voetballers, zoals ze zich omstreeks het jaar 1932 lieten fotograferen. Men heeft niet aile spelers herkend, maar dat raadsel zal snel na het verschijnen van dit boekje zijn opgelost. Wei wist men thuis te brengen: Leen Boers, Frans van der Meer, Koos Aalbregt, geheel rechts Dirk van Antwerpen, Henk de Bruin, Arie Oversloot en keeper Arie Valstar.

45. Alhoewe1 de druiventeelt in het hart van het Westland van meer belang was dan hier, kende men toch ook in 's-Gravenzande genoeg tuinders die zich in meerdere of mindere mate met de druiventeelt bezighielden. Op deze fraaie ansicht van rond 1920 zien we de oogst en verpakking van de druiven voor export naar Engeland. Op het dekvel van de manden staat: "Handle with care ~ Grapes", hetgeen zoveel wit zeggen als: "Voorzichtig behandelen - Druiven". Men kan hier mooi zien hoe vol een kas met druiventrossen zijn kon, een praeht gezicht. In de vooroorlogse jaren was onze export naar Engeland verhoudingsgewijs veel groter dan dit tegenwoordig het geval is. Toen was Engeland onze voornaamste afnemer, nu is dat reeds jaren de Bondsrepubliek Duitsland.

'.UIE-e'.ITE

7Eeuwen

'SGUVED.lDE

lUi Ill ??

46. In 1946 kon 's-Gravenzande het heuglijke feit vieren dat ze zevenhonderd jaren geleden stadsrechten verkregen had. In 1246 namelijk, had Will em II, graaf van Holland, dit privilege aan 's-Gravenzande geschonken op aanraden van zijn moeder, gravin Machteld. Het Oranjecomite was in 1946 tevens feestcornite voor de festiviteiten van dit bijzondere gebeuren. We zien het cornite hier op de trappen van het raadhuis bijeen, om zich door de fotograaf te laten vereeuwigen. Het zijn, in de achterste rij vanaf links: Van der Voort, Wim van Vliet, J.e. Overkleeft, dokter G. van Rijn, Th. Bos, Adr. de Ruiter en Lambooy. Voor hen staan de heren: bakker Van Duyn, Cor van der Houwen, Leen van Geest, P. van der Sar, A. van Rijn en Joh. van Staalduinen. De oranje rozet op de revers van de kostuums bestempelde elk van hen als mede-organisator van het feest.

's G~avenzand,,: - Zeestraat .

.,.

.-

47. Rond 1920 zag de Zeestraat aan het begin bij de hoek met de Sandambachtstraat (links) er zo uit. Aan de rechterzijde zien we de oude woning "De Veet", op de plaats waar tegenwoordig de woning van dokter Van Rijn staat. In het derde huis links woonde in deze jaren reeds een pompbediende. Hij had een benzinepomp voor de deur van het merk APC. Deze letters stonden voor American Petroleum Company. Waarschijnlijk heeft hij slechts enkele malen per week een klant aan de pomp gekregen. Van een zogenaamd pompstation zal toen zeker nog geen sprake geweest zijn.

's-Grallenzande.

}eiJing"lokaal. Mobilisat;e.

48. Zo oefende het Nederlandse leger gedurende hun mobilisatie in de jaren 1914-1918. Een groot deel van het veiJinggebouw was gevorderd om onderdak te bieden aan de dienstplichtige soldaten. De miJitair die deze kaart naar zijn vriendinnetje schreef, op 14 augustus 1917, schrcef op de keerzijde:

Het is een echt dorpje. Erg stil en landelijk en gelukkig niet zo vreselijk druk. De Westlandse veilinggebouwen waren natuurlijk altijd mooie objecten voor het leger. Dat gold niet aileen in de Eerste Wereldoorlog, maar ook in de Tweede Wereldoorlog wisten eerst het Nederlandse leger en later de Duitse Wehrmacht deze gebouwen te vorderen voor de lege ring van hun manschappen. Uiteraard ziet de tuinder deze gebouwen liever aIleen gebruiken voor de afzet van zijn produkten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek