's-Gravenzande in oude ansichten deel 2

's-Gravenzande in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   's-Gravenzande
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1891-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenzande in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De gymnastiekvereniging OKK, of weI "Oefening Kweekt Kunst", is een zeer bekende en reeds lang bestaande vereniging in 's-Gravenzande. Bekend zijn hun prachtige uitvoeringen, die voor vrienden, familie en bekenden gehouden werden. Het waren steeds hoogtepunten in het bestaan. Een foto van een groep junioren van OKK hebben we gevonden, waarvan we echter niet precies het jaartal konden vaststellen. Naar aIle waarschijnJijkheid werd de kiek ergens in het begin van de jaren twintig gemaakt. De jongens hebben in ieder geval de zeer kart geknipte kopjes uit die periode.

50. Een aardige luchtopname van een gedeelte van 's-Gravenzande direct na de Tweede Wereldoorlog. We zien er links onder het witte huis van de huisarts Ten Cate, op de plaats waar we nu de showroom van het garagebedrijf EGAC weten. De laatste woningbebouwing links boven toont ons geheellinks het huis van bode Van der Ende, dan naar rechts de houten noodwoning van commissionair Sjaan van Dijk en de grote dokterswoning "De Veet" van dokter L.G. van Rijn, Nog wat meer naar rechts zien we een vrijstaand gebouw met vele ramen, dat vroeger algemeen als "de schoolmeestershuizen" werd aangeduid. Later was het in gebruik bij de dienst openbare werken van onze gemeente en nu als muziekschool. Daarachter de christelijk gereformeerde kerk. Op de achtergrond is duidelijk te zien dat de bebouwing met kassen in die jaren nog niet zo intensief was als nu. Geheel op de achtergrond kunnen we nog juist de duinen en de Noordzee zien.

Nieuwe Gereformeerde Kerk en Pastorie 's Gravenzande

51. Vooraan in de Langestraat treffen we de gereformeerde kerk aan, die men op deze ansicht uit 1905 nog de nieuwe gerefarmeerde kerk noemt. Logisch, omdat dit gebouw toen pas gereedgekomen was. De opnarne komt ons wat vreemd voor, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met de hoek van waaruit deze opname gemaakt is. Ook speelt natuurlijk een ro1 dat er toen nog vrijwe1 geen begroeiing rond kerk en pastorie aanwezig was. In later jaren is achter de kerk het Amrogebouw 1angs de Oude1andstraat gekomen, a1s doarbraak voar de nieuwe woonwijken en a1s verbinding met de Koningin Julianaweg.

J
?....? ,. ~
~
~
~
. 52. Rond 1935 maakte de een of andere fotograaf deze zonnige ansicht van het Vaartplein met het postkantoor. Geheel links bevond zich de ingang naar de Hoflaan met de bekende smederij van Hoogkamer. Pal daarnaast kijken we in de Gravenstraat, in de richting Kousenhoek. Voor het postkantoor heeft de jeugd zich opgesteld, in de hoop dat er van hen een plaatje zal worden gemaakt. Gezien het voor ons liggende fraaie resultaat, is hun hoop niet ijdel geweest.

53. Deze nu ongeveer vijftig jaar oude ansicht toont ons de hoek Sandambachtstraat-Zuidwind. Het grate pand links is het toenmalige verenigingsgebouw "Maranatha", dat na grate verbouwingen nu onderdak biedt aan de boek- en offsetdrukkerij Van Deventer. Op de rechter hoek zien we de ouderwetse kruidenierswinkel van de dames Boon uit de jaren dertig. Dat waren de moeilijke crisisjaren, waarin elke huismoeder heel erg prijsbewust diende te zijn. Leuk is de reclametekst voor koperpoets, die we boven de zonnewering zien: "Wees slim - koop Glim". Links van de deur heeft men reclame aangebracht voor BZK. Dat was een van de bekendere soorten pruimtabak in die jaren. En gepruimd werd er toen nag erg veel door de mannen.

54. In de periode rond de Eerste Wereldoorlog, waarin het Nederlandse leger gemobiliseerd was, hadden de heer en mevrouw Middelburg een "Volkskoffiehuis" aan de Zuidwind. Het was ongeveer tegenover de timmermanswerkplaats van Burgersdijk gevestigd. Sterke drank werd er niet geschonken, gezien ook de afkorting NCGOV boven de deur, wat stond voor Nederlandsche Christelijke Geheel Onthouders Vereeniging. Zouden al de toen aanwezige militairen echt geheelonthouders geweest zijn, of wilden ze slechts op de kiek bij de fotograaf?

55. Veel mooie plaatjes zijn er gemaakt van het Marktplein te 's-Gravenzande. Een ervan laten we hier afdrukken, met de bemerking dat deze omstreeks 1925 moet zijn gemaakt. In die jaren was er nog steeds de muziektent, die bij feestelijke gelegenheden door een van de muziek- of harmoniegezelschappen werd bemand om het volk van hun muzikale kunnen getuige te doen zijn. Op de achtergrond (rechts) ziet men de oude school, links de noordzijde van het plein, aan de kant van de hervormde kerk dus,

56. Alhoewel Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal kon blijven, betekende dat niet dat we niet waakzaam moesten zijn. Vandaar dat langs de gehele kust wachtposten ingesteld waren. Een van deze posten was die bij V1ugtenburg te 's-Gravenzande. Gelukkig hebben de wachters niet actief moe ten optreden, hetgeen natuurlijk het geheel wat gemoedelijker heeft gemaakt. Een weergave van dat gemoedelijke leventje geeft deze foto, waarop de gehele wacht werd geportretteerd met hun kleinvee en huisdieren. Het was in februari 1915 dat deze foto van onze dienstplichtige landsverdedigers werd gemaakt.

57. De korenmolen en de kronkelende Naaldwijkseweg geven op deze ansicht een erg landelijke indruk van de entree van 's-Gravenzande. Zoals bekend mag worden verondersteld, heeft deze molen niet altijd hier gestaan, maar is pas ongeveer tachtig jaren geleden naar dit dorp gehaald. Sinds die tijd echter bepaalt de molen, bij de inwoners bekend als "de molen van Maat", mede het beeld van 's-Gravenzande en zeker is dit het geval wanneer we op een dag met voldoende wind de molen in actie zien. In deze tijd van energieschaarste wordt dit oude, vertrouwde beeld van het benutten van de wind hoog in ere gehouden.

ยท.

?

58. De nog spaarzaam bebouwde Noordlandscheweg, zoals deze zich aan de fotograaf toonde in de jaren dertig, de tijd van de grote economische crisis. Aan de rechterzijde van de weg zien we nog de tramrails voor goederenvervoer van de WSM. Aanvankelijk werden door deze stoomtramwegmaatschappij ook personen vervoerd, maar toen de bussen wat regelmatiger gingen rijden, hebben deze het personenvervoer op zich genom en. Links zien we, op de hoek met de Zanddijk, druivenserres en platglas. Door de natuurlijke ligging is men te 's-Gravenzande wat later begonnen met het bouwen van glas dan in de andere Westlandse dorpen. Na de Tweede Wereldoorlog is deze achterstand echter volle dig weggewerkt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek