's-Gravenzande in oude ansichten deel 2

's-Gravenzande in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.J.F. ter Laak
Gemeente
:   's-Gravenzande
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1891-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Gravenzande in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Aan het einde van de jaren twintig lag de nieuw gebouwde Frernerystraat zo verlaten, alsof die in een of andere polder gebouwd was. Dat is nu eenmaal mogelijk bij het bouwen van nieuwe wijken. Juist zoals er op dit moment bijvoorbeeld de wijk Zandeveld gebouwd wordt. Het is een momentopname, die echter voor latere jaren toch dikwijls wei van belang kan blijken te zijn. De Fremerystraat werd genoemd naar een vroegere burgemeester van 's-Gravenzande,

Hoenderpark "Het Nuihcen" van J SUI TElff1R, te '5 Gral)ezance.

60. Natuurlijk hielden niet aile 's-Gravenzanders zich bezig met de tuinbouw, alhoewel dit wei hoofdbron van inkomsten in ons dorp was. J. Buitelaar bijvoorbeeld had een fabriekje voor kuike- en kippevoer en moest derhalve ook een soort van modelhok met kerngezonde hoenders hebben. Al was het aileen maar om zijn klan ten te overtuigen van de prima kwaliteit van zijn voeders. Zo te zien zag de "kippen-showroom" er bijzonder gezond en welvarend uit. En dat allernaal natuurlijk door het voer van "De Electrische Kippenvoerfabriek", dat oak zo goed was om de kuikens vroeg aan de leg te krijgen.

61. Als je vroeger problem en had met de auto, dan kon je tenminste nog een paar paarden charteren als redders in de nood. Tuinder Cor van Dijk kwam met lege kisten op zijn vrachtautootje over de nog onverharde Maasdijk. De herfstregens hadden er een modderpoel van gemaakt en zijn wagen slipte, verzakte en kon niet verder. Geen nood, een bevriende boer langs de dijk gevraagd en deze kwam met twee paardekrachten am de auto uit de blubber te trekken. Erg fijn dat tegenwoordig de Maasdijk goed verhard is, zodat dergelijke zaken niet meer voorkomen.

's-GRAVENZANDE

Hote - c~re - Restaurant de Spaansche V100t

62. Deze in 1904 verzonden ansicht geeft ons een stemmig beeld van het zeer bekende restaurant "De Spaansche Vloot". Men was op de hoogte dat deze foto gemaakt werd, zodat men in de deuropening kon gaan staan om met het pand vereeuwigd te worden. Links staat kennelijk een bodewagen, die mogelijk leeg fust van een van de plaatselijke tuinders terugbrengt. Want naast "De Spaansche Vloot", ook op het terrein van kastelein Huisman, was immers de eerste groenteveiling gehuisvest. Mede daardoor kunnen de asperges voor de bekende "asperge-diners" in dit restaurant in die dagen zeer vers geweest zijn.

's-6ravenzande.

l>angestraat. Noordeinde.

63. Het noordelijke gedeelte van de Langestraat, gezien vanaf het Marktplein in de richting van de Noordwind. Rechts ontwaren we nog de contouren van de hervormde kerk. Jong en oud heeft zich zodanig middenop de straat geposteerd dat ze zonder twijfel door de fotograaf zullen worden vereeuwigd, De eerste panden links zijn in gebruik bij wagenmaker Van Trigt, hetgeen onder meer tot uiting komt door een van de wagenwielen, en bij slager Maan. Dat is te zien aan de transportfietsen met mand die er voor de deur staan.

's·Gravenzande. Langestraal

64. Een andere opname van de Langestraat, waarschijnlijk daterend van ongeveer 1925, toont ons de kruising met de Van de Kasteelestraat. Midden voor een van de moderne auto's uit die jaren, die we nu echter onder de "old timers" rangschikken. Het grate winkelpand is dat van de opticien-fotograaf Vellekoop, die zelf ook de opname van deze ansicht in die jaren verzorgd heeft. De bebouwing links v66r de kruising, die we op de foto niet kunnen zien, is juist dezer dagen gesloopt voor de uitbreiding van het koopcentrum "De Koningswerf'.

65. Gedurende de Eerste Wereldoorlog kon ons land gelukkig neutraal blijven en we hebben in die periode geen echt oorlogsgeweld meegemaakt. Maar omdat vrijwel geheel Europa in oorlog was, waren er natuurlijk overal tekorten aan van alles en nog wat. Er werd dan ook een distributie ingesteld van bepaalde levensmiddelen en brandstoffen. Deze uitz onderingstoestand had ook de totstandkoming van deze turfopslagplaats tot gevolg. Van hieruit werd iedereen voorzien van zijn turfvoor de verwarming, maar ook voor het fornuis om het eten te bereiden. Een fraai plaatje met een reeds lang vergeten brandstof, die toen echter nog zeer actueel was.

's-GRAVENZANDE,

Zeesl,aat

nUa. J. "a..n Deeeater, Paot, H. wan Noorl.

66. Dat was het beeld van de Zeestraat in de eerste jaren van deze eeuw. De kleine huisjes met de kleine ramen, waarop dan nog weI een zoldertje was. Op deze zolders werd meestal ook nag door de mensen geslapen, a1 was het direct onder de pannen. Het dak was niet met planken betimmerd, hetgeen kon betekenen dat de mensen die er sliepen in de zomerdagen gewekt werden door de kiertjes zonlicht die naar binnen vielen. Het kon echter ook betekenen dat in de winter de stuifsneeuw door de kieren naar binnen kwam en aldus de slapende voortijdig wekte. Dat was meer dan zeventig jaren terug, toen de auto zijn opgang nog moest maken en de mensen nag niet wisten wat vakantie was.

67. Enkele ma1en treffen we in dit boekje plaatjes aan die er op duiden dat de bollenteelt in vroeger jaren in 's-Gravenzande van groot belang is geweest. In tegenstelling tot wat we tegenwoordig de BoJlenstreek noemen, werden hier vrijwel uitsluitend tulpebollen geteeld en geen of veel minder hyacinten, crocussen, narcissen en dergelijke. Op bijgaande foto worden de gerooide bollen gepeld op het bedrijf van Waling van Geest Nzn. We zien Van Geest zelf met een kinnetje bollen staan, terwijl de middelste pelster werd herkend a1s Pietje van der Burg. De twee andere meisjes op deze uit 1917 stammen de foto werden helaas niet herkend.

68. Het lijkt alsof men in het begin van de jaren dertig met enige trots deze ansicht in 's-Gravenzande heeft uitgegeven. Want zo een keurige, nieuwe buurt, opgesierd met bomen, vindt men toch niet overa!. Het is de Van de Kasteelestraat, die in deze jaren juist gereedgekomen was. Min of meer de eerste uitbreiding van een dorp, sorry, van een stad, die het geheel wat groter maakte dan de twee hoofdstraten. Overigens, en dat is toch ook het vermelden waard, werd er in die jaren nog degelijk en ouderwets gebouwd, waarvan de inwoners vandaag aan de dag nog profiteren, al zijn het natuurlijk geen moderne woningen meer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek