's-Heer-Arendskerke en 's-Heer-Hendrikskinderen in oude ansichten deel 1

's-Heer-Arendskerke en 's-Heer-Hendrikskinderen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. de Ruiter
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3209-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heer-Arendskerke en 's-Heer-Hendrikskinderen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Nag een foto van de stapels suikerbieten. Rechts ziet u de weegbrug met de peeweger en de tarreerder die eerst gewicht en tarra bepaalden, voordat mocht worden ge1ost. Rechts op de achtergrond staat de korenmolen, eigendom van G. Meulenberg, later van L.A. Dorst.

20. Een opname van het station van's Heer-Arendskerke dat inmiddels is afgebroken. Destijds het punt waar personen- en goederenvervoer uit Wolfaartsdijk, Arendskerke, Heinkenszand en andere omliggende dorpen samenstroomde terwij1 ook vandaaruit de groepen bedevaartsgangers zieh formeerden om naar de Lourdesgrot te Heinkenszand te trekken (de grot werd gebouwd in 1911). Op het perron herkennen we, van links naar reehts: stationsehef Polak, bureaulisten Crucq en Treffers, beambte Bastiaan Valkier en de be1angstellende Q. Nage1kerke.

's HEER ARENDSKERKE Statlonspad

21. Deze foto van het Spoorpad is van omstreeks 1913. Er zijn al verschillende huizen bijgebouwd. De kinderen op het pad zijn: Marie Crucq, Neeltje Wisse en Janna Nagelkerke.

eg naar hel Station, '5 Keer jrendsl(erk~

22. De Eindeweegse weg van het station naar het dorp. Ret cafe dat tot omstreeks 1907 werd bewoond door Ko Moerman, wordt hier bewoond door Nicolaas Otte. Voor het cafe poseren, van links naar reehts: Dien Nijsse-de Jonge, uitgever Van der Peijl, cafehouder Klaas Otte, zijn echtgenote Coba van Iwaarden, dienstbode Arjaantje Markusse en twee cafebezoekers,

23. Eveneens aan deze weg, op de hoek van "Klein Londen" staat cafe "Du Commerce" van J. van Schaik Wzn. Voor de geopende deur van de gelagkamer zien we Joosje Stevense, de echtgenote van de eigenaar, met haar dochter Keetje.

24. Aan deze weg, juist voor de dijk van de Breede Watering bewesten Yerseke, staat "De Panhoeve". De foto dateert van 1906. V1ak 1angs de weg staat nog de bakkeet die in 1908 werd afgebroken. Het huis, hier nog in de oude staat, werd in 1907 verbouwd. De jonge landbouwer die voor het huis staat en toen nog ongehuwd was, is David W. Lindenbergh. Hij vestigde zich hier in 1906, komende uit Wemeldinge. De vrouwen die voor de schuur staan zijn zijn zuster Kaatje Lindenbergh en dienstbode Sophie Flipse.

25. Een gezicht vanaf de Molenberg op het dorp. Het lage gedeelte "De Dee" was in de winter een prachtige ijsbaan. In de Lange Achterweg is duidelijk het huisje met afdak, de breischool van Kee van Boven, te onderscheiden. Verder naar rechts ziet u de schuur van Ko Nijsse en de asbak (stortplaats voor huisvuil en faecalien),

26. Een van de oudste hoefjes, die in de hoek van "De Dee" staan, leunend tegen de dijk van de Breede Watering. Ret huisje werd bewoond door de weduwe van Adriaan Markusse met haar kinderen Constant, Arjaantje, Pietje, Jootje en Keetje, Bij de kippen staat Arjaantje met de breikous en hangend over de onderdeur zien we Keetje Markusse. Nadat deze familie was overleden is dit boerderijtje gerestaureerd en het wordt nu bewoond door ir. P.J. 't Hooft.

27. De afrit van de Postweg naar de Dorpstraat. Het tweede huis van reehts is het oude postkantoor. Brievengaarder en - vanaf 1889 - telefoonhouder was Jan Minnaar; zijn dochter Catharina Maria (Cato Minnaar) was zijn plaatsvervangster. Aan de voet van de afrit staat cafe "De Gouden Leeuw", bewoond door Daniel van Damme, die was gehuwd met Kaatje de Ruiter, een doehter van de vroegere cafehouder Jan de Ruiter. De smidse wordt bewoond door P. Mol.

Hulppos tkantoor .. 's HEER All ESD KERKE.

28. Een foto van de voet van de afrit, genomen vanaf cafe "De Gouden Leeuw". Van links naar rechts zien we de smidse van P. Mol, het woonhuis van Frans de Ruiter en het oude postkantoor (brievengaarder J. Minnaar). De poserende mens en zijn: schilder Pieter J. Carels; Rika en Jozias Mol, kinderen van de smid; rijwielhandelaar Jacob Smit; gemeenteveldwachter Jan Timmerman; Christiaan Nijsse; Kaatje van Damme en Koba Smit, eigenares van en dienstbode in "De Gouden Leeuw".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek