's-Heer-Arendskerke en 's-Heer-Hendrikskinderen in oude ansichten deel 1

's-Heer-Arendskerke en 's-Heer-Hendrikskinderen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   C. de Ruiter
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3209-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heer-Arendskerke en 's-Heer-Hendrikskinderen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Deze liefde wor t van tIJ tot tijd omgezet in daden, bijvoorbeeld het organiseren van een bazar. Hier ziet u het comite en de medewerkers. Zittend, van links naar rechts, op de voorste rij: M.A. Nijsse Czn. en de dames Nijsse, Harthoorn, Baas, Van Iwaarden, Smit, Lindenbergh en Priester. Staand, op de middelste rij: Chr. van Iwaarden, M.A. Nijsse Jzn., K. Rijnberg, J.J. Harthoorn, Mientje Kole, Jacs. van Hekke, burgemeester A.A. Elenbaas en de dames Elenbaas, Kerkhove, Van der Waa, Vogelaar, Maat, Dorst en De Ruiter. Op de achterste rij: Geertje de Ruiter, Wan Nijsse Cdr., Wan Nijsse Mdr., Marie Knulst, Tine Weststrate, Koos Wisse, Rachel Knulst, Marie van Weele, Leintje Weststrate, Ka Lindenbergh, Ka Nijsse en de dames Reijnhoudt en Vermet-Zandee.

50. Hier zien we de zangvereniging "Harmonie", die in 1907 werd opgericht. De dirigent was het hoofd der school Jacob van Houte. We zien, van links naar rechts, op de achterste rij: Marien Lokerse, Arjaan Traas, Jaap Wisse, Kees Otte, Marien Molhoek, Kees Molhoek, een onbekende en Ko Jobse. Op de tweede rij: J. van Houte, Keetje Priester, Maatje Nijsse, Cornelia Wisse, Dien Tolhoek, Jane Weststrate, Jane van Hekke, Sien Butler, Betje Nijsse en Dien Goeman. Op de derde rij: Krina van Schaik, Kaatje Nijsse, Krina van Schaik, Nee Dobbelaar, Kattelyntje Bommelje, Koos Nijsse, Bet Beenhakker en Kootje op 't Hof. San Tolhoek en Kaatje Butler zitten op de voorgrond. De vaandeldrager is Toon Molhoek.

51. De zangveremgmg "Zanglust" werd in 1920 opgericht en stond onder leiding van dirigent Pieter Traas. In 1923 deed "Zanglust" mee in de optocht ter ere van het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Allen waren in Zeeuwse klederdracht met uitzondering van Leintje v.d. Broeke. De voerman is Jan van Dalen. Voor de schuurdeuren staat landbouwer Jaap Vermue met zijn gezin. Op de wagen zien we, van links naar rechts: Pietje van Schaik, Pietje Dobbelaar, Arjaantje Harthoorn, Dien Wisse, Trui Heijboer en Dina Schipper. Op de voorste rij: Tine Braam, Pietje Bliek, Jane Kuzee, Betje de Jager, Maria Wagenaar, Stien Nieuwenhuijse, Janna Heijboer en Geertje de Ruiter. De kleding bestond uit: rode kralen, een witte beuk, een blauwe doek en een oranje band.

52. Koninginnefeest 1923. De erepoort aan de Zandweg. Voor de poort staan vele omwonenden. Goed herkenbaar ziin: J.M. op 't Hof, L. Butler-van de Voorde, E. van Liere, D. Schipper, vrouw Vermue, Kea Schipper-Molhoek, P. Wisse-Hoogesteger, T. WeststrateJanse, F. Wisse, L. Nieuwenhuijse, M. Molhoek, W. Wisse en echtgenote, W.P. Markusse en J. van Schaik. Op het bord boven de hoofden staat: Wie feest wil vieren ter ere van de Koningin moet met elkander de buurt versieren en lid worden van "De Vriendenkring".

53. "Achter de kerk" maakte een brede koepel. Om het hoekje kijkt Willem Pieter Markusse, kassier bij de Boeren1eenbank. Tot 1916 was hij onderwijzer aan de openbare lagere school. Hij werd in 1891 benoemd en in 1892 vroeg hij a1 om f 50,- jaarweddeverhoging of ontslag. De raad liet zich niet de wet voorschrijven en ontsloeg hem. Na enke1e maanden te Krabbendijke te hebben gewerkt, kwam hij hier terug. De sa1arisverhoging werd to en verleend.

I.

(,I-I

54. Het interieur van de hervormde kerk. Zittend in het "wetbocht", oorspronkelijk de bank die tijdens de diensten is bestemd voor burgemeester, raadsleden en notabelen, herkennen we, van links naar rechts, op de achterste rij: Betje Nijsse, Laurine Butler-van de Voorde, Kaatje Nijsse, Klaasje van der Maale, Arjaantje Mullie-Stevense en Arjaa Tolhoek. Op de voorste rij: Kaatje de Ruiter, Sientje Smit-van Iwaarden, Siene TraasLokerse, Coba Baas-de Visser, Jane van Hekke en Dien Tolhoek. Let op de mode; de oudere vrouwen dragen nog balspelden, de jongere niet meer.

55. Dezelfde personen verlaten nu de kerk. De kerk is gesticht in de twaalfde eeuw door een zekere Arend, am zijn ongewone dikte "Arend met den buik" genaamd. Hij was de stamvader van de beroerndej rijke en machtige riddergeslachten van Schenge en van de Poele en was toegewijd aan Sint-Pieter.

56. Dominee Wolter Arinus Keers volgde in 1896 dominee Cornelis Giltay op. Hij was gehuwd met Lamberta Arnolda ten Cate. Op 28 juli 1907 nam hij afscheid. Zijn tekst was de zinspreuk van het kerkelijk zegel die aldus luidt: "Op vleugelen der arenden gedragen" (Exodus 19: 4). Hij werd opgevolgd door Johannis de Voogd, die daar aanbleef tot 1932.

57. Onder de preekstoel van de hervormde kerk. Een foto van het kerkbestuur ter ge1egenheid van het afscheid van president-kerkvoogd Marinus Boogert. We zien, van links naar rechts, staand: Jacob de Ruiter, Jacob M. Srnit, Nico1aas Otte, dominee Johannis de Voogd (1907-1932), Johannes van der Poe1 en David W. Lindenbergh, Zittend: Jacobus Nijsse, Janus To1hoek, Krijn J anse en de scheid en de president Marinus Boogert.

58. Een sehoolfoto uit 1914. De onderwijzeres is Wilhelmina Adriana Swenne (1899-1915). De namen van de leerlingen zijn, van links naar reehts, op de bovenste rij:

Jan Sanderse, Gillis de Waard, Hendrik de Kater, Bram Sanderse, Henk Roorda, Kees de Ruiter, Jan Meulbroek en Ko Hoogstrate. Op de tweede rij: Pietje Bliek, Anna Roorda, Jaantje van Oosten, Bet Otte, Sophie Meulenberg en Antje de Jonge. Op de derde rij:

Grietje van Belzen, Jo op 't Hof, Mientje Bliek, Kaatje van Oosten, Krina van Sehaik, Jaantje EIsman, Tan Dobbelaar, Bet Schalkoord, Kaatje van Weele, Pietje Lindenberg en Maria Wisse. Zittend op de voorgrond: Johannes van Boven, Marien van Iwaarden, Ko Minnaard, Piet Kempe en Marien Hoogstrate.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek