's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten

's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten

Auteur
:   W.R. v.d. Laan
Gemeente
:   Bergh
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2910-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Toen mij gevraagd werd medewerking te verlenen bij de samenstelling van een fotoboek over oud-ls-Heerenberg en Zed dam moest ik aan de volgende belevenis denken. Een oom en tante van mij wonen in Wassenaar, vlakbij Den Haag. U zult terecht opmerken:

"Wat is daar nu voor bijzonders aan"? Het bijzondere is dat zij daar aan de 's-Heerenbergstraat wonen. Bij een bezoek aan Wassenaar vroeg ik op het postkantoor aan de lokettiste hoe men toch aan de naam 's-Heerenbergstraat was gekomen. Zij glom van trots toen zij mij antwoordde: "Mijnheer dat weet ik. Dat is een plaatsje vlakbij Zeddam". Ik dankte haar vriendelijk voor deze voor mij als 's-Heerenbergenaar toch wel wat teleurstellende uitleg, en ik heb tot op heden niet meer de moed gehad verder te informeren.

De bedoeling van dit werkje is om grootvaders tijd weer eens naar voren te halen. Daarom hebben de samenstellers bij het onderschrift van de foto's zoveel mogelijk grootvaders en grootmoeders aan het woord gelaten.Wat zij ons vertelden, vonden wij belangrijker dan wat wij uit archieven konden halen. Het gevaar bestaat echter dat er iets verkeerd is overgekomen. We

hopen dat dit niet gebeurd is, maar mocht het toch u» zijn, wilt u het ons dan bij voorbaat vergeven? Vooral de jaartallen waaruit de foto's stammen, hebben we bij benadering vast moeten stellen; le est u daarom bij ieder jaartal het woordje "ongeveer".

Ook de verdeling van het aantal foto's voor elke plaats was een moeilijkheid. We hebben gemeend eerlijk te handel en als we het naar het inwonersaantal zouden doen. De verhouding 's-Heerenberg - Zeddam was vrijwel altijd ongeveer 3 : 1. Rond 1900 was het inwonertal respectievelijk 5114 en 1737. In 1930 was dat 7804 en 2793, en per 1 januari 1972 was dat respectievelijk 7147 en 2699. Deze aantallen bewijzen ook duidelijk de groei van onze twee plaatsen, die zich, naar het zich laat aanzien, de eerstkomende jaren nog wel zal handhaven.

Wij hopen dat dit boekje voor de oudere mensen prettige herinneringen zal oproepen en dat het de jongeren een beter beeld van die "goeie ouwe tijd" zal geven. Wij wensen u veel plezier bij deze wandeling door oud-ls-Heerenberg en oud-Zeddam,

1. Wanneer we onze wandeltoeht door 's-Heerenberg beginnen, kunnen we niets beter doen dan starten met een foto, uit ongeveer 1905, van de grensovergang met het Nederlands-Duitse grenskantoor. Links op de voorgrond ziet u een soort waterkering in het grenskanaal De Wetering en reehts de in 1902 gelegde rails van de tramlijn ZutphenEmmerik.

's· HEERENBERG

Douenekarrtoor, Wag Emmerich

2. Eveneens uit 1905 is deze afbee1ding van de Emmerikseweg, met op de achtergrond het kantoor en de woning van notaris Calshoven, waarin later het person eel van het Nederlandse grenskantoor en de ontvanger der belastingen gehuisvest zouden worden. Links vooraan was toen het belastingkantoor, tegenwoordig de marechaussee-kazerne. Het patersklooster zou pas enkele jaren later gebouwd worden. Rechts het tramstation met, als u goed kijkt, erv66r een locomotief en goederenwagon.

3. Deze p1aat uit, waarschijnlijk, 1926, geeft een duidelijk beeld van de wateroverlast nabij het grenskantoor. Ret kwam voor dat het water "oprukte" tot aan de Oudste Poortstraat. Links van de weg is een loopbrug van steigerplanken naar de grens toe, voornamelijk om iedereen in de gelegenheid te stellen het toen bij de grens gevestigde belastingkantoor te bereiken om daar een financiele bijdrage te storten.

4. Rond 1910 lieten deze rijkswachters en marechaussees zich vereeuwigen v66r de marechausseekazerne, die toen gevestigd was aan het pad dat naar de wal voert, dus tegenover de huidige kazerne. Gehee1 rechts staat Jan Wiende1s, in het midden, op de hoogste trede van de ingang, opper Kelder, de vader van de oprichter van N.V. Kelder P1astibox. Gehee1 links wachtmeester Clerx uit Beek.

5. Dit gezicht op de Emmerikseweg met op de voorgrond het hekwerk van de openbare lagere school is uit 1920, nog voordat de woningen van de dominee en van notaris Zuure, "de Papaver", gebouwd werden. In het huis midden op de foto woonde toen de familie Karel van Nispen, het zou later eigendom worden van notaris Knot. Op de achtergrond staat het Bonifaciusklooster.

%

cJftarkisfraaf, 's eXeerer.6erg. witZ· wea. J. H. Booms. Hutt:-l 's lil' rr oub r11.

6. Deze foto, van de Oudste Poortstraat uit 1906, toont links de woning van het hoofd der open bare lagere school, die ook tegenwoordig nog als zodanig wordt gebruikt. In het pand rechts vooraan werd de firma Witte opgericht. Daarnaast achtereenvolgens de stalhouderij en het cafe van de familie Booms. Achter het huis van het schoolhoofd de winkel en boerderij van de famiJie Mentink.

Weg naar Enunerik.

7. De Oudste Poortstraat in 1900 met links op de voorgrond aehtereenvolgens de kruidenierszaak van de familie Kok en het hulppostkantoor. In dit gebouw werd later het kantoor van de Probat gevestigd. In het witte huis reehts zit kruidenierszaak Hoffs. Reehts voor woonden twee families Beenen, waaronder een zadelmaker. Let ook op de waterpomp op de aehtergrond.

8. Nog een foto van de Oudste Poortstraat, nu uit ongeveer 1915, met wederom logement Booms, daarnaast de winkel van Kok, waarin later dokter Knoppien zich zou vestigen. Het huis met het schuine dak, thans supermarkt Willemsen, werd toen bewoond door de familie Van Gessel. Daarnaast slagerij Burgers, de oprichter van Burgers' dierenpark. Achteraan links de waranda van cafe Hendriksen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek