's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten

's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten

Auteur
:   W.R. v.d. Laan
Gemeente
:   Bergh
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2910-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Wat later hotel Heitkamp zou worden, was op deze foto uit 1905 een 800rt winkelcentrum. Het werd bewoond door de familie Mutter en er werd daar zaken gedaan in: kruideniersartikelen, manufacturen, vlees en vleeswaren, en in het cafe in sterke drank. Vier zaken dus onder een dak. V66r het pand, met paard en wagen, petroleumventer Kloosterboer. Het merk petroleum in die tijd heette "De Autornaat ", vandaar dat men sprak van de "Automaatwagen". Geheellinks VOOI het gebouw staat een meisje dat ijverig bezig is met het breien van een lange kous.

10. Van de Oudste Poortstraat brengen we eerst een bezoek aan de Kellenstraat en het Gasthuisplein. Links ziet u het winkelpand van de familie Ten Have, waar in de linker etalage, in 1920 reeds een pak Douwe Egberts koffie lag. In het huis, ter hoogte van de wagen was, ook toen reeds, groentehandel Vink gevestigd. In de Kellenstraat stonden twee waterpompen, een iets voor de wagen en achteraan in de straat de tweede, die ap de volgende foto duidelijker te herkennen is.

11. Dit plaatje van de Kellenstraat werd vijf jaar eerder gesehoten dan dat van de vorige bladzijde. Aehter de bomen ziet u de muur van het Johannes van Esserenhuis en reehts, nu duidelijker ziehtbaar, de waterpomp. Vermoedelijk waren negen van deze pomp en in 's-Heerenberg en liefst twee daarvan stonden in de Kellenstraat. Aan het eind van de straat zien we het pand van bakker Wilmes, waar thans de familie Hieltjes woont. Bij de pomp lOU korte tijd later een boekhandel van de weduwe Wolf geopend worden.

Walstraat.

l

12. Deze foto uit 1910 toont de Walstraat, het straatje naast het Maktplein. Waar nu bar-discotheek "De Wal" gevestigd is, rechts op de foto, stonden to en enkele kleine woningen die onder andere bewoond werden door de families Angenent, Seggelink, De Wit, Roelofs, Meuleman en Rewinkel. In het witte huisje links woonde de familie Bohmer. In het midden achteraan is ook het oude gasthuis nag zichtbaar.

13. Het oude gasthuis, dat in 1910, het jaar waaruit deze opname stamt, dienst deed als een soort passantenhuis waar doorgaande reizigers met hun paard en wagen een onderdak vonden. De voorbode dus van het motel! Het gasthuis werd voorts gebruikt als ijkgebouw, lijkenhuis en plaats waar men ingeent werd, tegen onder andere de pokken. Later waren in dit pand slagerij Went en kapsalon Teeling gevestigd,

y

Het Oude Gasfhuis.

ude Sfadsmuur.

14. Weer een opname uit 1910, die genomen werd vanaf de Cingelwal en uitzicht geeft op de oude stadsmuur achter boerderij Mentink met enkele woningen. De stadsmuur behoed de deze huisjes voor waterschade wanneer het water tot hiertoe "oprukte", hetgeen in die tijd bijna een jaarlijks gebeuren was. Waar toen de woningen stonden, staan nu nag slechts enkele garages.

15. Deze foto van een oude woning nabij het Gasthuisplein is uit 1915. Zij werd bewoond door de familie Giezenaar. Dat in die tijd de koers van de Duitse mark niet zo best was als nu, bewijst ons een regel die aan de achterkant van deze kaart geschreven staat: "Willem, wij krijgen hier duizend mark voor elm gulden".

16. We vervo1gen onze wandeltoeht in de Marktstraat in 1910. Vooraan reehts ziet u s1agerij Cohen en daarnaast fietsenmakerij Jasperse. Enke1e huizen verder werd de inktfabriek van Von Gimbom opgerieht, die daar met aeht man personee1 begon. Later verhuisde dit bedrijf naar Zevenaar. In het tweede gebouw aan de linker kant woonde veehande1aar Loefs, die in 1930 zelfs stamboekvee naar Italie exporteerde. Midden op de foto is duidelijk het Aloysius-gesticht ziehtbaar. Het werd gebruikt als klooster van de zusters.

17. Hier ziet u de eerste fietsenzaak van 's-Heerenberg, eigendom van Marinus Jasperse, zonder fiets voor de demo Met fiets staan er zijn broers Willem en Johan, die bij hem in dienst waren. De man met de grote snor gehee1 links op de foto is de vader van Bernhard Hafkenscheidt, die we op de vo1gende foto nog in actie kunnen zien bij de pomp. Een typische invloed vanuit Duits1and, die we bij vee1 huizen in 's-Heerenberg konden waarnemen, is het ontbreken van een dakgoot.

18. Dit is een foto uit een iets latere tijd, die echter, naar onze mening, niet in dit boekje mocht ontbreken. Bernhard Hafkenscheidt haalt voor de laatste maal water uit de pomp in de Marktstraat. Deze pomp werd vermoedelijk reeds in 1840 geplaatst en was eigendom van "De Pompebuurt", in tegenstelling tot enkele andere pompen, die door de gemeente geplaatst waren. Deze pomp had twee wateruit1aten, de lage voor particulier gebruik, de hoge speciaal voor brandweerwagens. Doordat ze op de weg stond, werd deze pomp vaak aangereden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek