's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten

's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten

Auteur
:   W.R. v.d. Laan
Gemeente
:   Bergh
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2910-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Het gasthuis voor ouden van dagen te 's-Heerenberg. Een ieder die tenminste tien jaren ingezetene was van 's-Heerenberg en geen bron van inkomsten had, kon gratis in dit tehuis terecht. Ook mensen die qua leeftijd nog niet tot de ouden van dagen gerekend konden worden, maar wel aan de twee genoemde voorwaarden voldeden, werden opgenomen. Het huis stond onder leiding van de zusters franciscanessen en onder algemene supervisie van de gemeente.

20. De Marktstraat in 1912 met rechts het in 1906 gebouwde postkantoor. In de volksmond werd verteld dat dit kantoor door naijver tot stand is gekomen.Als Terborg een postkantoor kreeg, dan moest 's-Heerenberg er ook een hebben. Links ziet u eerst de woning van smid Bongers en daarnaast hotel Verwaayen. Voor de smederij staat een noodstal, waarin lastige paarden werden gezet bij het beslaan. Op de voorgrond staan drie kinderen van oud-burgemeester Smit en links staat Bernhard Hafkenscheidt. Voor het postkantoor is een petroleumlamp geplaatst.

Marktstraat - 's Heerenberg.

21. Nogmaals de Marktstraat,nu vanaf de kerk gezien. Rechts hotel Verwaayen, links nog net zichtbaar het Johannes van Esserenhuis. Daarnaast slagerij Klarenaar met in de deur de grootvader van de huidige generatie Klarenaar. In het midden van de foto staat het huis van de grootgrondbezitters Hemstege, waar thans het parkeerterrein van het bejaardencentrum is. Boven slagerij Klarenaar een mast van het bovengronds telefoonnet. De man met de kar op straat is iemand van de gemeentereinigingsdienst.

22. Deze foto, die genomen werd tijdens de tweede wereldoorlog, laat ons locomotief nummer 26 en een serie goederenwagons zien. De locomotief droeg de naam "Mr. P.I. Coops", zo genoemd naar een advocaat te Doetinchem. Toen in de jaren dertig de bussen in gebruik werden genomen, werd de stoomtram buiten werking gesteld, maar tijdens de oorlog werd hij weer gedurende enkele jaren in gebruik genomen,

23. Een foto van kasteel Bergh met de ingang nabij de plantage. Na de brand in 1939 werd deze ingang vervangen door een ophaalbrug en werd de gracht rand het kasteel he1emaal doorgetrokken.

24. De Hofstraat met links, aehter het stadhuis, drukkerij Verwaayen. Daarnaast enkele huisjes waarin onder andere "meester lood- en zinkwerker, koperslager en pompernaker" Heuvel woonde. Waar tegenwoordig sociale zaken gehuisvest is, dus links aehteraan, bevond zieh toen de katholieke pastorie. Vooraan reehts het winkelpand van loodgieter Kupers, daarnaast de woning van dokter Reding, die als "waterdokter" van wijd en zijd patienten met flesjes urine naar zich toetrok.

25. De St.-Theresiastichting, die gebouwd werd als een zelfstandig ziekenhuis. Men kon hier kleine opera ties ondergaan en ze diende vooral als verpleeginrichting. De specialisten moesten meestal uit Arnhem komen. Door de centralisatie van ziekenhuizen in de grotere plaatsen werd dit ziekenhuis opgeheven. Het werd nag wel gebruikt door het Wit-Gele Kruis en deed tevens dienst als eerste klas afdeling van het gasthuis en als waning voor de zusters.

26. Het muntgebouw in 1927. Met de stadsrechten kreeg 's-Heerenberg tevens het recht om eigen geld te slaan, dat in het gebouw links gebeurde. Op de foto is het huis reeds verbouwd en het werd in het witte gedeelte bewoond door mejuffrouw Mina Wennekes, die het later aan de stichting Huis Bergh verkocht. Rechts het zogenaamde molenaarshuis van de familie Hieltjes, die daar vroeger woonde. De molen stand in het bos bij de Zeddamseweg.

's-Heerenberg.

27. Deze foto uit 1905 toont een gedeelte van het kasteel, met vooraan rechts de "brouwerijtoren". Links de hervormde kerk met, in het witte gebouwtje, de algemene kleuterschool, die in 1863 opgericht werd. De kleuterschool werd tevens gebruikt als verenigingsgebouw voor de hervormde gemeente. In de oorlog van 1914/18 was hier het militair tehuis voor de grenssoldaten gevestigd.

28. Deze foto uit ongeveer 1935 geeft een beeld van het uitdiepen van de gracht rondom het kasteel "Bergh". In de crisisjaren waren talrijke mannen werkloos en in het kader van de werkverschaffing werd toen dit karwei aangepakt. Geheel links op de foto staat rentmeester Vriezen, de vader van de huidige rentmeester. Door de moderne polderwerken wordt het grondwater zover weggezogen dat de mooie gracht rand het kasteel tegenwoordig niet meer is dan een moddergracht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek