's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten

's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten

Auteur
:   W.R. v.d. Laan
Gemeente
:   Bergh
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2910-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. De Muntwal achter de katholieke kerk. In het witte huis midden op de foto, waar thans onderwijzer Mensink woont, was vroeger de katholieke pastorie gevestigd. In het huis ernaast woonde ten tijde van deze opname de familie Brucker. Geheel links de oude borstelfabriek. Het hoge gedeelte werd als woning gebruikt en het eraehter gelegen gedeelte met het donkere dak als werkplaats. AIle pan den waren casu quo werden later eigendom van de stiehting Huis Bergh.

's Hcerer-berg.

30. Het paradepaardje van deze fotoverzameling is ongetwijfeld dit plaatje, uit 1881. Rechts was toen hotel Bosman, thans Burgers. Links, waar thans de katholieke kerk staat, boerderij en cafe Mentink. Daarnaast, helaas niet zichtbaar, de kostschool van de familie Kouwenberg, een goed bekendstaande school, waar kinderen van beter gesitueerden opgeleid werden bijvoorbeeld voor de militaire academie te Breda. Wat later het parochiehuis zou worden is hier nog de Franse school. In 1903 werd het eigendom van de katholieke stichting St. Jozef.

31. De Molenstraat rand 1900. Deze foto spreekt voor zichzelf. Let op de wegversmalling aan het einde van de straat. lets anders willen we nog vermelden: in het midden de aantekening "Frans". Daar loopt Frans Hulst, een in die tijd zeer kundig huisschilder. Zo kundig zelfs dat de schilders, die vorig jaar van de eigenaar van supermarkt Willemsen aan de Oudste Poortstraat opdracht kregen het bovenhuis te schilderen, het spijtig vonden de deuren die Frans Hulst zestig jaar gel eden schilderde, over te doen. Zo mooi waren ze nag.

, s-.7{eerenberg Molenstraat

32. In 1912 werd deze opname gemaakt. Rechts de societeit, daarnaast cafe en bazar Bernards, nu Schuurman. Waar thans Gilsing is gevestigd, was toen een winkeltje van de familie Contant. Links achtereenvo1gens de woning van molenaar Hieltjes en hotel Sliepenbeek, "De Molenpoort". Achter de struiken links het theehuisje van de familie Thuis. Daar staat tegenwoordig de raiffeisenbank. Op de achtergrond de katholieke kerk, nag zonder uurwerk.

33. Het brandspuitenhuisje op de Bleek te 's-Heerenberg. Hiervan vermelden we slechts dat daar de werktuigen van de vrijwillige brandweer van de gemeente Bergh opgeslagen werden. In de tweede wereldoorlog werd dit gebouwtje ook korte tijd als munitiedepot gebruikt. Dat bezorgde de omwoners tijdens bombardementen angstige ogenblikken.

's· HEEREN BERG

Molenpoort

34. Hier ziet u de Molenpoortstraat met rechts cafe Sliepenbeek, dat de naam droeg ,;rramhalte Molenpoort". Links is nog een gedeelte zichtbaar van de societeit. Waar thans hotel De Bleek en fruithandel Boschker-Went zijn gevestigd, woonde toen onder meer de familie Van Ditshuizen. Daarnaast de borstelfabriek, waarin tegenwoordig de Unifa gezeteld is. Vooraan rechts het hekwerk rond de tuin van de familie Thuis.

35. Wat niemand de samenstellers kon vert ellen, stond op het uithangbord vermeld: "Wie was de eigenaar van warenhuis Goedkoop? " Een sterk vergrootglas onthulde dit "geheim": E. Willemsen. In het linker pand zetelde barbier Beijer, die zelf voor de deur staat. Later kwam links horlogemaker Bernards en reehts kapper Wolters, totdat Willem Sehuurman zijn huidige bazar erin vestigde. Links, nog zichtbaar, drogisterij Holleman, thans Roelofsen.

36. Paard en wagen van transportondernemer Piet Wennekes draait op deze foto de Klinkerstraat in. Zo gaan wij ook even deze straat in, die ook weI Ernmeriksegangske werd genoemd. Dit straatje was vooral vroeger niet meer dan een gangetje. Reehts ziet u de woning van de familie Wennekes en op de plaats van de oude huisjes links werd later speelgoedwinkel Sehuurman gebouwd. Ook woninginriehting Ebbing breidde uit en liet de oude woning in het midden rechts verdwijnen.

Klirke"slr~ar. '5 rleerent)"rg

37. Dit is de Klinkerstraat in 1930 met links sehoenhandel Wennekes, die later naar de overkant zou verhuizen. Thans is daar bromfietshuis Nijland gevestigd. In het grote huis reehts woonde kleermaker Gemmink, de vader van de fotograaf, in de Kellenstraat. Daarvoor woonde de familie Bloemendaal en helemaal vooraan woonde de familie Dijkman. In het midden van de straat staat een oude auto, een T-Ford die men naar men zei "met een knieptang en een stuk iezerdroad altied aan de geng kreeg".

38. Hoe breed het Emmeriksegiingske in 1933 wel was, toont de doehter van fietsenmaker Gerrit Rosie. Deze opname werd gemaakt op de hoek van de Klinkerstraat en de Groenestraat. Reehts staat de woning van vishandel Jansen en daarnaast, nog net iets ziehtbaar ziet u rijwielhandel Rosie. Korte tijd later werd de haag reehts geheel verwijderd en de haag links werd wat naar aehteren geplaatst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek