's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten

's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten

Auteur
:   W.R. v.d. Laan
Gemeente
:   Bergh
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2910-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Na het bezoek aan de Klinkerstraat keren we terug in de Molenpoortstraat. Waar later woninginrichting Ebbing zich zou vestigen is op deze foto uit 1910 nog een cafe annex drankenhandel te vinden. Het cafe was eigendom van Hend Derksen, die enkele jaren in Rome een eervolle baan had als "zouaaf", dat is een lid van de persoonlijke lijfwacht van de paus. De drankenhandel behoorde aan W. van Seggelen: op de foto met stofjas en snor. Wat nu Amstel of Heineken is, was toen de Zuidhollandsche Bierbrouwerij.

40. Hier ziet u de ingang van de oude katholieke begraafplaats met als toegangspoort twee dodenhuisjes. Op deze plaats staat thans het monument van "De Goede Herder", een eerbewijs aan de 's-Heerenbergse slachtoffers van de tweede wereldoorlog. De bomen die in 1920 reeds zo groot waren hebben ook sindsdien standgehouden.

41. Op deze foto ziet u de Zeddamseweg. Rcchts eerst een pompstation, dan volgen een bandenhandel en een gisthandel: vrachtrijder Dijkman had voor de deur in 1925 reeds een Shell-pomp. Daarnaast vervolgens het modehuis Te Boekhorst , de woning van de familie Van Halteren en cafe en slagerij Hendriksen. Links woonden achtereenvolgens de families Bongers, Kremers, Huls en Van Kalker. Er waren reeds trottoirs. Helaas kwam een boom "per ongeluk" op de weg terecht.

;;-

?

's ti e . . t ~~ .

42. De Zeddamseweg in 1920. Links is nog juist een gedeelte van een van een serie huisjes zichtbaar. Die huisjes werden in 1890 vanaf het Kruisstuk tot aan Minkhorst gebouwd door een arbeiders bouwvereniging. Vervolgens staan links het cafe en de boerderij van de familie Vink, daarnaast is slagerij Antoon Vink, met het balkon boven de ingang. Het huis met het spitse dak huisvestte de Cooperatie, waar voordien kruidenierszaak Geurts gevestigd was. lets verder staat de algemene bewaarschool.

43. Een gezicht op de Stokkumseweg. Op de hoek met de Zeddamseweg, waar nu fotohandel Van Gessel is, woonde toen Marinus Jasperse, waarmee we in de Marktstraat reeds kennismaakten. Handelde hij daar voornamelijk in fietsen, hier deed hij ook nog zaken in radio's en auto's die hij tevens repareerde. Voor de zaak staat een benzinepomp van de Amerikaanse petroleum compagnie. Rechts is kruidenierszaak Egging nog juist zichtbaar, met daarachter een serie woningen die eigendom was van de familie Jansen. In het midden is kruidenierszaak Te Boekhorst.

44. Pension Rustoord aan de Stokkumseweg. Het stond ongeveer tegenover het pand van bakker Bosch en de tuin kwam uit op de Oliemolen, dus ongeveer naast de voormalige Galamaschool. Voordat hierin een pension gevestigd werd, was het de christelijke school van meester Thiele. Als school stond zij niet zo best bekend als bijvoorbeeld de Kouwenbergschool en de Franse school, beide aan de Molenstraat.

Manenschaap

Burgers Dierenpark, 's Heerenberg

45. Ben opname gemaakt in Burgers dierenpark te 's-Heerenberg. Deze dierentuin werd opgericht door slager Burgers uit de Oudste Poortstraat en was gevestigd aan de Peeskesweg nabij de Slotlaan. Namen als tennispark "De Vogelweide" en "De Leeuwenkooi" do en hier nog aan denken. Toen de heer Burgers van de gemeente en de stichting Huis Bergh om medewerking voor uitbreiding vroeg, dreigde hij naar Arnhem te zullen vertrekken. Niemand nam dit dreigement ernstig, maar het werd weI uitgevoerd. Helaas!

Hotel Montferland

Voorzyde

46. Aan het eind van de wandeltocht door oud-'s-Heerenberg maken we ons op om een bezoek te brengen aan Zeddam. Hoe kunnen we daar beter komen dan door heerlijk te wandelen door een van de mooiste plekjes van Nederland: de Montferlandse bossen! En als we dan moe zijn van zo'n fikse wandeling, rusten we even uit bij hotel Montferland, dat prachtig ligt op de top van een heuvel. Deze foto uit 1926 toont de voorzijde van hef hotel, dat to en eigendom was van de familie Bruins.

Cafe-Restaurant ~Juliana" - P. Permards - Zeddam.

47. We komen Zeddam binnen bij hotel ,,'t Tolhuis", dat toen nog "Juliana" heette en eigendom was van de heer P. Pennards. Voordien was Lambert Geurtsen eigenaar ervan. Toen de familie Van Raay het hotel overnam, kreeg het weer de naam van het gebouw, waarvoor het vroeger gebruikt was: ,,'t Tolhuis".

48. Gezicht op Zeddam, genomen vanaf de Sehapenweg ter hoogte van de Papaverstraat. Het hoge huis reehts werd bewoond door dokter Nuyens. Later werd het de woning van hoofdonderwijzer Verbeek. Thans is daar pension "Erika" van de familie Kummeling gevestigd. Duidelijk te onderseheiden zijn de kerk en de molen met wieken en al, al moet hierbij wel verrneld worden dat deze erbij getekend werden om deze foto als ansiehtkaart aantrekkelijker te maken. Voor het gebouwde gedeelte langs loopt de Kilderseweg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek