's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten

's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten

Auteur
:   W.R. v.d. Laan
Gemeente
:   Bergh
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2910-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

station. Zeddam.

49. Dit is het station te Zeddam, aan de spoorlijn Zutphen-Emmerik, met enkele in- en uitstappende reizigers. De spoorlijn werd in ongeveer 1902 gelegd en voor het station te Zeddam zorgden twee paar rails vo or de mogelijkheid dat twee treinen elkaar konden passeren en dat locomotieven en volgstellen gerangeerd konden worden.

50. Uit 1915 nog een opname van het station met ervoor twee locomotieven en enke1e wagons. Geheel links het stationskoffiehuis van de familie Kleinpenning. De in het wit gek1ede mann en rechts zijn schilders die werkzaam waren bij het St.-Gerhardus Majellagesticht.

ZE:OAN'

St. Jozcfs Gestichr

51. Ret St.-Jozefgesticht, ook wel "De Padevoort" genoemd. Ret werd oorspronkelijk gebouwd en gebruikt als jachtslot voor de heren van Huis Bergh. In 1900, het jaar waaruit deze foto stamt, was het een klooster van de zusters franciscanessen, die het onderwijs op de meisiesschool verzorgden. Na de oorlog huisvestte het de Duitse zusters die door de brand in het Majellagesticht dakloos waren geworden. De huidige eigenaar is de heer Kremer uit Hurnmelo, die het geheel restaureerde.

Zed dam

I

R K. Palronaat

R. K. Meisjesschool

52. Deze foto uit 1930 toont links het patronaatsgebouw, aanvankelijk bestemd a1s verenigingsgebouw voor de jeugd. Het gebouw was eigendom van de parochie. Later werd de katholieke huishoudschool er gevestigd. In het midden de katholieke meisjesschool, die in 1961 geheel door brand werd verwoest. Rechts nogmaals het klooster Padevoort met, nog juist te onderscheiden boven de ingang, een St.-Jozefbeeld dat op de vorige foto nog niet aanwezig was.

t. Gerhardus .Iajeilage ticht - Zeddam.

53. Het St.-Gerhardus Majellagesticht in 1925. Het was een bejaardentehuis dat geleid werd door Duitse zusters. In de tweede wereldoorlog was hier een noodlazaret ingericht. In de laatste nacht van de oorlog, de nacht van 31 maart op 1 april, werd dit gebouw door de Duitsers in brand gestoken en vrijwel volkomen vernield. Na aanvankelijk op verschillende plaatsen in Zeddam onderdak te hebben gekregen, werden de Duitse zusters in de Padevoort gehuisvest.

54. Smederij Ariens te Zeddam aan de Oude Doetinchemseweg. Rechts het woonhuis, waarvan het voorste gedeelte thans winkel is. De eigenlijke smederij, links op de foto, werd later verplaatst naar de achterzijde van het huis. Ook Zeddam onderging de invloed uit Duitsland: geen dakgoten, hetgeen in het midden en westen van ons land slechts sporadisch voorkwam.

55. De Vinkwijkseweg in ongeveer 1925 met reehts de woning van postbode Roelofsen. Vervolgens de boerderij van Meijer Braakhuis en de boerderij van Toon Leijzer, een broer van Dries, met wie we later nog kennis zullen maken. Ret gebouw met het lange dak vlak v66r de kerk is de jongenssehool. Reehts voor de woning van Roelofsen, dus net niet zichtbaar, bouwde oud-burgerneester Nederveen een woning, in de overtuiging dat hij altijd een onbelemmerd uitzicht zou hebben. Dit vooruitzicht werd niet bewaarheid: alles werd volgebouwd!

3eooam

Citg'. Fir-rna W .. Raadgeep. Doeuucbem.

56. Nogmaals de Vinkwijkseweg met reehts cafe Van Houten, dat eigendom was van een zekere heer Lamers. In 1933 brandde dit cafe gehee1 af en werd herbouwd aan de overkant van de weg, waar was ligt te bleken. Thans staat daar hotel ,,'t Ede1hert". Het terrein reehts werd to en Marktp1ein. Later zouden daar sigarenmagazijn K1einpenning en drogisterij Willemsen gevestigd worden.

57. Voordat we de Benedendorpstraat in wandelen, komen we eerst langs de woning van Th. van Remmen. Zij was het althans in 1910, to en deze foto werd genomen. Later werd zij eigendom van de familie Bieleveldt, die het pand op haar beurt weer overdeed aan de huidige eigenaars, de familie Aaldering. Een van de kleine meisjes op de foto is mevrouw Bieleveldt, de eigenares van het hoedenhuis. Links, nog juist zichtbaar, staat de woning van de familie Kuster, waarin toen een kleermaker en een barbier hun zaak hadden.

ZEDDRM, BENEDENDORP,

. -.,' ..?. '_ ..

---

58. De Benedendorpstraat te Zeddam in 1900. Links aehtereenvolgens de woningen van J ohan Bekker, van veearts Hoogland en van landbouwer Jan Hoogland. Reehts is nog een gedeelte ziehtbaar van de woning van Dries Leijzer . Eveneens reehts zien we de enige petroleurnlantaarn die Zeddam in deze tijd rijk was. Pas enkele jaren later kwamen er nog enige bij, zoals we op sommige volgende foto's nog kunnen zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek