's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten

's-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten

Auteur
:   W.R. v.d. Laan
Gemeente
:   Bergh
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2910-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenberg en Zeddam in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Zeddam. Dorpstraat

59. De Benedendorpstraat dertig jaar later. Geheel rechts staat de woning van de familie Taken en vervolgens de winkel van Mulling. Dan hotel Kleinpenning, dat veel eigenaars heeft gekend: Elsberg, Evers, Welling, Bus en tenslotte Kleinpenning. In het midden aan de linkerkant van de weg ziet u de boerderij van Willem Berentsen, die gedurende enige jaren wethouder was. Vooraan links is de bazar van Toon van Remmen met ervoor een zomerhuisje. Geheellinks is nog het hekwerk van de open bare lagere school zichtbaar.

Dorpsstraat - Zeddam.

60. Uit 1925 dateert deze foto van de Bovendorpstraat. Rechts ziet u de kruidenierswinkel van de familie Bekker, waarin tevens het hulppostkantoor was ondergebracht. In de huizen daarachter, dus rechts in de Bovendorpstraat, zijn achtereenvolgens de slagerij van Herman van Bergen en de bakkerij en de winkel van de erven Meijer. Vooraan links hotel Aaldering, toen Bieleveldt, en links in de Bovendorpstraat nogmaals het htis van Dries Leijzer. Op de achtergrond de molen met weer bijgetekende wieken.

61. De Bovendorpstraat in 1915. Rechts de woning van koster Kamperman, die niet alleen de kost verdiende als koster en organist, maar die ook een cafe, een schoenmakerij en een winkel in religieuze artikelen had. Voorheen woonde mer de vader van Jan van Raay. Daarnaast is de boerderij van de familie Limbeek, die later naar de Vinkwijk verhuisde. Links ziet u nogmaals de bakkerij van de erven Meijer, de slagerij van Bergen en de kruidenierszaak Bekker.

}Wel en talhouderli, G;. J. >ne:tin~.

Zeddam

62. Waar nu cafe Brinks is, was in 1910, toen deze foto genomen werd, stalhouderij en logement oftewel hotel G.J. Snelting, die later oak nag een cementfabriekje had. In 1925 werd dit pand eigendom van de familie Brinks. Het hoge huis, links van het cafe, was de katholieke pastorie en daarnaast is de woning van koster Kamperman.

Dorpsstraat - Zeddam.

63. Wederom cafe Brinks in de Bovendorpstraat, met daarnaast het huis van Dorus Braams dat na de oorlog korte tijd de Duitse zusters herbergde die, door de brand waarover we eerder reeds spraken, dakloos waren geworden. Later woonde hier veearts Jaartsveld en thans veearts Medz. Links achter het huis van de familie Pas, thans Pas-Reform. Rechts achter de oude pastorie van de hervormde kerk. Rechts het hekwerk voor de kerk.

64. Wat zou een boekje over Zeddam zijn zander de trots van die plaats: het hoofdaltaar in de katholieke kerk! Met het volste recht zijn de Zeddammers hier trots op. Dit prachtige kunstwerk werd rond 1500 uit hout gesneden door vermoedelijk Johannus van Calcar, een volgeling van de Antwerpse school.

65. Dit is nog niet zo'n oude foto van een gebouw, waarvan tijdens net uitkomen van dit boekwerkje nog slechts een geraamte overeind staat. Binnenkort zal het hoogstwaarschijnlijk gerestaureerd worden en ingericht worden als museum. Daar zal dan (ook waarschijnlijk) de stenencollectie van dokter Hoogland tentoongesteld worden. "De Rosmolen", zoals deze schuur heet, was ten tijde van de reformatie in gebruik als schuurkerk, De laatste eigenaars die deze schuur in gebruik had den waren de erven Meijer.

66. Aan het eind van onze wandeltoeht door Zeddam kijken we nog eens voor het 1aatst om. Op deze foto uit 1930 ziet u links de woning van de familie Lanke en reehts de woning van de familie Roes. Bernard Lanke verzorgde lange tijd, in opdraeht van de stichting Huis Bergh, rondleidingen bij de in ongeveer 1500 gebouwde molen te Zeddam. In het midden van de foto staan de katholieke kerk en de hervormde kerk met pastorie.

67. Aan het slot van onze wandeltoeht komen we nog enkele groepen tegen. Als eerste vinden we de Zeddamse fietsclub, wiens leden zich schouder aan sehouder aan u voorstellen van links naar reehts: Nol Bisselink, Hendrik Klaarnaar, Herman Kleinpenning, Antoon van Remmen, Theet Goossen, Theet Wissink en Jan van Remmen.

68. Ret St.-Oswaldusgilde te Zeddam met haar (niet voltallige) leden, gefotografeerd voor het huis van dokter Koek aan de Tramweg, thans Oude Doetinehemseweg. Ret zou te ver gaan aile namen te noemen, daarom doen we een willekeurige greep. Zittend met witte hoed, voorzitter Jan Limbeek; drie plaatsen naar reehts Willem Kopp, in het midden, met witte baard en pet, Antoon Berentsen sr., tweede van links Bernard Kamperman, daarnaast met grote snor Dries Leijzer, met trom en Jan Kuster en geheel reehts Hendrik Varwijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek