's-Heerenhoek in oude ansichten deel 1

's-Heerenhoek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.S.G. Raas
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1937-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek ''s-Heerenhoek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De hervormde kerk omstreeks 1900 met rechts het dak van de aangebouwde openbare lagere school. Reeds in 1672 is op deze plaats een kerkje gebouwd, dat in 1833 verbouwd en van een torenspits werd voorzien. Sindsdien is het gebouw uiterlijk vrijwel onveranderd gebleven. Daar de hervormde gemeente gecombineerd is met Nieuwdorp, is daar in 1918 een nieuwe kerk en in 1928 een pastorie gebouwd. In 1930 besluit men om te 's-Heerenhoek nog slechts een keer per maand een kerkdienst te houden. Momenteel wordt het kerkje met meer gebruikt.

1

?

'5 Keerenhoek

10. De Mo1endijk in 1907 bij het uitgaan van de scholen. De twee meisjes op de voorgrond zijn de gezusters Paree met daarachter Dina Raas. Het huis van de bovenmeester bevindt zich nog in de oorspronkelijke staat, zonder tweede verdieping, Ook de jongensschool is later nog veranderd. Rond 1930 zijn er twee lokalen bijge bouwd.

11. Dit is de Dorpsstraat, eveneens in 1907. Links, op de hoek van de Prins Hendrikstraat die toen nog niet verhard was, zien we de smidse van Marien Blok. Rechts in het dijktalud staat een van de fraaie straatlantaarns die elke avond door de lantaarnopsteker werden gevuld en ontstoken. De hoeveelheid petroleum die iedere avond in de branders werd gedaan was precies toereikend voor de gewenste brandtijd, zodat de lantaarns vanzelf doofden. Het salaris van de lantaarnopsteker bedroeg in die tijd f. 70,- per jaar.

12. De smidse van Frans Koopman rond 1910. Thans is hier de smederij van Hazen gevestigd. Men treft juist voorbereidingen voor het leggen van een ijzeren velg rond een houten wagenwiel; de emmers met water voor het afkoelen van de velg staan al gereed. De mensen op de foto zijn, van links naar rechts: Jan de Loos, knecht van Koopman, de schilder Piet de Hand, onbekend, Piet Brand, Frans Koopman, Suze van 't Westeinde, Janna Koopman-de Jonge en haar moeder Griete.

13. De Dorpsstraat, gezien in de richting van de Singeldijk. Links het cafe van Arjaan van den Bulck. In de deuropening staan zijn dochters Marie en Roos. Zoon Frans van den Bulck heeft na het overlijden van zijn vader, in 1920, het cafe voortgezet. Aan de gevel is ook een reclamebord voor fietsen te zien; een andere zoon had een handel in fietsen en motoren, die later tot een garagebedrijf uitgroeide.

14. Ret zuidelijk deel van de Dorpsstraat, dat later Kerkstraat heette en nu de Benedenstraat wordt genoemd. Ret huisje links, naast de hervormde pastorie, werd als consistorie en als onderkomen voor de zondagsschool gebruikt. Ret gebouwtje is in 1930 afgebroken; daarvoor in de p1aats heeft aannemer Kees Brand toen een nieuw woonhuis gezet. Achter de kerk is to en ook een nieuwe consistoriekamer gebouwd. Rechts op de foto staan, voor het huis van Jozias Smit, enkele fraaie leilinden.

s. 3{eerenhGe~, R. n. ;)ciioel

"

15. Hier zien we de Molendijk in noordelijke riehting. Voor het cafe van Bastiaan de Jonge zijn enkele rijtuigen uitgespannen, terwijl ook verder op de dijk nog een riituig te zien is. Aan de palen langs de dijk waren de telefoonleidingen bevestigd. Uit het geringe aantal draden kan men opmaken dat er toen sleehts enkele aansluitingen waren.

16. Deze foto is vermoedelijk rond 1890 gemaakt. De man op de voorgrond is Lau Wirtz, die in die tijd postkantoorhouder was. Ret schuurtje in de pastorietuin was bestemd a1s opslagp1aats van turf, van waaruit het kerkelijk armbestuur de zogenaamde turfbedeling liet p1aatsvinden. Op deze afbee1ding is goed de oorspronkelijke toestand van de oude pastorie te zien. De ramen in de voorgeve1 zijn van spitsbogen voorzien. Deze pastorie is, gelijk met de eerste kerk van de parochie, in 1797 gebouwd en in 1961 afgebroken.

17. De boerderij van J.B. (Bernhard) Werri omstreeks 1910. Het huis van deze boerderij dateert van 1843, de huidige schuur is gebouwd in 1906. In het midden (met fiets) staat Bernhard Werri, links naast hem (op de wagen) zijn lOon Nicolaas en rechts van hem, met de leidsels in de handen, staan Ko Pie terse en zijn zoon Kees. Uiterst links staat Piet van den Dries. De vrouwen op de foto zijn van links naar rechts: Mina Werri-Steketee, Janna Pieterse-Steketee, Jane Werri, Piet Pover en Mina Werri, die een kind van Kees Remijn aan de hand houdt.

18. Het gemeentebestuur in 1911, in oude samenstelling. Van links naar rechts: M. de Baar, P. Rijk (wethouder), C.P. Serrarens, J.G.P. Timans (burgemeester), F.B. Thomaes, P. van Stee (wethouder) en M. Vermeule. Timans is burgemeester geweest van 1892, toen hi] Nic. van Stee opvo1gde, tot ziin dood in 1918. V 66r 1892 was hij reeds secretaris van 's-Heerenhoek, Wethouder P. van Stee is op 27 april 1911 overleden. In de nieuwe raad waren C.P. Serrarens en J. Remijn de wethouders.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek